24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Контрольна робота з теми : "Десяткові дроби та дії з ними"

Додано: 28 квітня 2020
Предмет: Математика, 5 клас
Тест виконано: 9 разів
15 запитань
Запитання 1

Укажіть правильне твердження про число 56,308:

А) старший розряд числа - розряд десятків;

Б) молодший розряд числа - розряд тисячних;

В) у розряді десятих записана цифра 0;

Г) цифра 8 у цьому числі записана у розряді десятитисячних;

Д) число містить 6 одиниць.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Д

Запитання 2

Як записати число сорок п'ять цілих сім тисячних у вигляді десяткового дробу?

А) 45, 7

Б) 45, 007

В) 0, 457

Г) 45, 00007

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 3

Укажіть число, яке записане сумою 50 + 8 + 0,2 + 0,09 + 0,001:

А) 582,91

Б) 5,8291

В) 5829,1

Г) 58,291


варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 4

Укажіть правильне твердження:

А) 25,73 ≈ 25,8;

Б) 39,84 ≈ 39,3;

В) 47,56 ≈ 48

Г) 256,387 ≈ 257.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 5

Укажіть правильні твердження про дріб 2,781:

А) 2,7 – результат округлення дробу до десятих;

Б) 3 – результат округлення дробу до цілих;

В) 2,79 – результат округлення дробу до сотих;

Г) 2,8 – результат округлення дробу до десятих.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 6

Укажіть значення суми 42,7 + 0,56

А) 48,3;

Б) 43,26;

В) 4,83

Г) 42,63 .

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 7

Укажіть значення виразу 7,32 – 1,7 + 3,42 – 0,04 :

А) 10,17;

Б) 9,08;

В) 9;

Г) 10,48.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 8

У стаді було 200 тварин, з яких 0,34 становили коні. Скільки коней було в стаді?

варіанти відповідей

50 коней

68 коней

17 коней

86 коней

Запитання 9

Виразіть у гривнях 269 к.

варіанти відповідей

26,9 грн.

2,69 грн.

0,269 грн.

2,069 грн.

Запитання 10

Укажіть правильну числову нерівність:

варіанти відповідей

81,29 > 92,37

0,8 < 0,475

7,385 < 7,395

0,0069 > 0,0096

Запитання 11

Який із зазначених порядків виконання дій є найзручнішим для обчислення суми чисел 3,7; 4,5; 6,3?

варіанти відповідей

(3,7+4,5)+6,3

3,7+(4,5+6,3)

(3,7+6,3)+4,5

Запитання 12

Який відрізок довший : той, у якого 0,3 довжини дорівнює 6 см, чи той, у якого 0,4 довжини дорівнює 8 см ?

варіанти відповідей

Відрізки рівні

Перший відрізок довший

Другий відрізок довший

Неможливо визначити

Запитання 13

Перше число дорівнює 54 і становить 0,6 другого числа. Третє число у 2,7 раза менше від першого. Знайдіть суму цих чисел. Відповідь округлити до сотень.

варіанти відповідей

300

106

200

100

164

Запитання 14

Яке з чисел задовольняє нерівність:

4 −1,95 < х < 2,67 + 0,58 ?

варіанти відповідей

3,5

3,251

3,04

2,002

Запитання 15

Розв'язати рівняння :

(х − 3,75) +12,5 ∙ 0,1 = 25,9

варіанти відповідей

5,09

28,4

20,9

30,9

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест