Контрольна робота з теми "Фонетика" 10-А

Додано: 16 лютого
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 36 разів
30 запитань
Запитання 1

Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

варіанти відповідей

А)п'ятниць, їстоньки, яблунька

Б)якість, кукурудза, український

В)гайок, об'єднування, сьогодення

Г)рюкзак, перемивають, кар'єра

Запитання 2

Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка

варіанти відповідей

А)тьохкає, колючий, творіння

Б)віщунка, йоржик, беззоряний

В)прощає, паляниця, обов’язковість

Г)пробудження, ящик, тріщить

Д)господиня, кузня, їдальня

Запитання 3

Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

варіанти відповідей

А)юридичний, щеплення, більярд

Б)дзюдоїст, Ольвія, шампіньйон

В)шлягер, Бессарабія, узбережжя

Г)щитоносець, Макіївка, дюжина

Д)б’ють, від’єднання, барельєф

Запитання 4

Знайдіть помилку у написанні слів:

варіанти відповідей

пір'я, матір'ю, любов'ю;

свято, цв'ях, бур'ян;

Лук'ян, Мар'яна, духмяний;

різдвяний, сім'я, рюкзак

Запитання 5

Після усіх перерахованих букв пишемо Ь:

варіанти відповідей

д, т, з, с, ц, л, н;

б, п, в, м, ф, ж, ч, ш, щ;

я, ю, є, ї, л, н;

г, к, х, д, т, з, с;

Запитання 6

Букву Т на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка:

варіанти відповідей

хворос..няк, щас..ливий, компос..ний;

шіс..десят, пес..ливий, кіс..лявий;

очис..ний, чес..ний, балас..ний;

шіс...надцять, контрас...ний, радіс..ний;

Запитання 7

За допомогою префікса зі- можна утворити усі слова в рядку

варіанти відповідей

лити, орієнтуватися, казати

брати, шити, мити

гнати, гріти, гнути

гріти, кріпити, палити

Запитання 8

Як фонетичною транскрипцією записати слово покатаєшся?

варіанти відповідей

[покатаˊйес':а]

[покатаˊйешс:а]


[покатаˊйеис':а]

Запитання 9

Правильно написано всі слова в рядку

варіанти відповідей

розрівняти, скалічений, безцільний, сповідати, прізвище

 зжувати, безцензурний, пригірський, сцілення, зсунути

предобрий, стискач, беспечний, сформувати, роз’їхалися

схований, схибити, роскроїти, беззаконня, примружити

 безсторонній, розмноження, схопити, премара, безлад

Запитання 10

Два однакові приголосні звуки можуть збігатися на межі...

варіанти відповідей

префікса

двох суфіксів

частина складного слова, префікса і суфікса, двох суфіксів, кореня і суфікса

Запитання 11

Коли префікс з передаємо відповідно до вимови буквою с

варіанти відповідей

перед буквами б, п, в, м, ф

перед буквами к, п, т, ф, х

перед я, ю, є, ї

Запитання 12

Апостроф не пишеться в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Бур..як, моркв..яний, св..ятковий

М..ята, солов..ї, в..язати

Дев..ять, пір..я, ім..я

Запитання 13

На місці пропуску в усіх словах рядка треба писати букву і

варіанти відповідей

Удень...вночі, місяць...зорі

Батько...мати, річки...озера

Щастя...радість,

учителі...учні

Запитання 14

У котрому рядку на місці пропуску треба писати букву у

варіанти відповідей

... школі, приїхав... Київ.

Записав ... зошит, жили... Одесі

Малював... ночі, ходили... зоопарк

Запитання 15

У яких словах відбувається чергування приголосних звуків г - ж

варіанти відповідей

Друг, книга

Вовк, рибалка

Вухо, око

Горох, берег

Запитання 16

Наближення у звучанні одного приголосного звука до іншого називається...

варіанти відповідей

чергуванням

 спрощенням

уподібненням

орфоепією

Запитання 17

Явище спрощення

варіанти відповідей

виникає внаслідок чергування приголосних

відбувається внаслідок уподібнення давнього суфіксального [й] до попереднього приголосного

сприяє уникненню складних для вимови звукосполучень, забезпечуючи

милозвучність мови

відбувається длдя того, щоб краще запам’ятовувати правопис слів

Запитання 18

Правильно поділено для переносу всі слова

варіанти відповідей

а-дре-са, верхів-'я, па-уза

ща-сли-вий, Лук'-ян, ко-ло

юш-ка, є-ди-ний, юнн-ат

шіс-тна-дцять, СШ-А, ши-я

Запитання 19

Зазначте речення, у якому є слово, написане з помилкою

варіанти відповідей

Спорт- це здоров'я, сила, витривалість

Займатися спортом означає розвивати свої вольвові якості, силу духу

Саме у спорті, у фізичних вправах можна виявити свій характер

Нас не припиняють дивувати успіхи українських параолімпійців

Запитання 20

Неправильно використано чергування у-в у реченні

варіанти відповідей

Ліс красивий будь-якої пори року: у травні, у жовтні

Учись, дитино, бо учитися треба!

Все в нас є для щастя; море, небо, поля барвисті!

Державною мовою в Україні є українська мова

Запитання 21

З префіксом с- пишемо всі слова рядка, ОКРІМ

варіанти відповідей

...тверджувати, ...фотографувати, ...ховати;

...хилити, ...котити, ...пиляти;

...худнути, ...конструювати, ... хитрувати;

...чистити, ...цілення, ...сунути.

Запитання 22

Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

варіанти відповідей

А)зброєносець, ліщина, ялинник

Б)проїжджають, щебінь, вибоїна

В)щоденний, ялівець, дієздатність

Г)вибілюють, яблунька, затишшя

Запитання 23

Кількість звуків і букв однакова в кожному слові рядка

варіанти відповідей

А)походжає, якість, їстоньки, яблунька

Б)кукурудза, п’ятниць, український, п’ять

В)гайок, об’єднування, сьогодення, їдуть

Д)серйозний, щебечуть, джміль, рясний

Г)рюкзак, рядно, перемивають, кар’єра

Запитання 24

Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

варіанти відповідей

А)прислів’я, мавпячий, Київщина

Б)сьогодні, балтієць, дзижчати

В)тюбетейка, віджити, щипати

Г)водяний, м’якенький, щиглик

Д)тріщить, сум’яття, дев’ять

Запитання 25

Букви Я, Ю, Є позначають два звуки:

варіанти відповідей

заява, кар'єра, з'юрмитися, присвята

боягуз, з'єднати, злякатися, щастя

в'ється, Скіфія, юний, об'єм

між'ярусний, юшка, повітря, любов

обов'язок, медвяний, бюджет, різьбяр

Запитання 26

Звук [дз] є в кожному словірядка, ОКРІМ

варіанти відповідей

подзенькувати

дзеркало

відзначити

дзижчати

задзвеніти

Запитання 27

Підкреслена буква позначає однаковий звук у всіх словах рядка

варіанти відповідей

вогкість, нігті, дьогтю, прохід

цвях, міцно, цоколь, інтермецо


дужка, бджола, жоржина, кожний

близько, ось де, зітхання, на стежці

здається, зять, тьохнути, боротьба

Запитання 28

Префікс пре- треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

 пр..хороший, пр..бережний, пр..глухий, пр..красний

пр..жовтий, пр..гірклий, пр..освященний, пр..новий

пр..тихий, пр..жовкати, пр..непорочний, пр..дивний

  пр..зирливий, пр..глушений, пр..пишний, пр..вірний

пр..вражий, пр..велебний, пр..дивний, пр..святий

Запитання 29

Апостроф пишеться в усіх словах рядка

варіанти відповідей

 верф.ю, транс..європейський, кон..юнктура, дзв..якати

к..юрі, інтерв..ю, св..яткувати, з..явитися

тім..я, Мін..юст, возз..єднання, ін..єкція

 М..юнхен, під..юджувати, верб..я, подвір..я

 відв..язати, п..юре, Лук..яненко, м..ята

Запитання 30

Оберіть рядок, у якому немає орфографічних помилок:


варіанти відповідей

швидкістний потяг, повідомити методистці;

серцевий напад; почестний гість;

кістлява рука, невістчин гаманець;

перехрестні дороги; туристська база.

контрасний колір, сказати артистці;

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест