20 травня о 18:00Вебінар: Можливості сервісів Canva та Liveworksheets для створення інтерактивних навчальних матеріалів

Контрольна робота з теми: «Форми, звіти в базах даних. Мова SQL»

Вибірковий модуль Бази даних | 10(11) клас | Контрольна робота з теми: «Форми, звіти в базах даних. Мова SQL»

Додано: 4 травня
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 5 разів
35 запитань
Запитання 1

Запит - це...

варіанти відповідей

об’єкт, який фільтрує інформацію за умовою

об’єкт, який вибирає інформацію за вказаним критерієм

група записів, які відповідають вказаній умові

діалогове вікно для введення умов пошуку

Запитання 2

Якого типу запиту не існує?

варіанти відповідей

перехресний запит

запит на вибірку

запит SQL

запит на фільтрування

Запитання 3

Багатотабличний запит - це...

варіанти відповідей

запит, побудований на основі кількох таблиць

запит, побудований на основі кількох таблиць або запитів

запит, який містить кілька таблиць

запит, який містить кілька запитів

Запитання 4

Сортування можна виконувати...

варіанти відповідей

тільки по одному полю

по кількох суміжних полях

по кількох полях

у вказаному полі

Запитання 5

Фільтрація відрізняється від сортування тим, що...

варіанти відповідей

не зберігається при закритті таблиці

приховує частину записів

видаляє частину записів

сортує записи лише за зростанням

Запитання 6

Ключове поле - це поле...

варіанти відповідей

в якому не повторюється інформація

яке призначене для пов’язування таблиць

яке містить порядковий номер запису

яке складається з кількох полів

Запитання 7

Не буває такого типу зв’язків - ...

варіанти відповідей

один до одного

один до багатьох

багато до багатьох

один до кількох

Запитання 8

Зв’язки між таблицями можна переглянути в вікні ...

варіанти відповідей

схеми зв’язків

схеми даних

схеми таблиць

типів зв’язків

Запитання 9

Тип зв’язку один до одногоце - ..

варіанти відповідей

один запис першої таблиці зв’язаний з одним записом другої таблиці


один запис першої таблиці зв’язаний з множиною записів другої таблиці

одному запису таблиці не може відповідати більше одного запису другої таблиці

записи першої таблиці зв’язані з записами цієї самої таблиці

Запитання 10

Майстер запитів створює...

варіанти відповідей

запит з параметром

запит на вибірку

запит на сортування

запит SQL

Запитання 11

Запит не можна створювати

варіанти відповідей

в режимі Конструктора

в режимі введення даних

за допомогою Майстра

в режимі сортування

Запитання 12

Перехресний запит має вигляд...

варіанти відповідей

графіка

діаграми

таблиці

схеми даних

Запитання 13

Об'єкт бази даних Access, головне призначення якого - забезпечити користувачам зручне введення, редагування й видалення даних із бази даних це - ...

варіанти відповідей

таблиця

форма

запит

звіт

модуль

макрос

Запитання 14

Форма може складатися з багатьох елементів, які називаються елементами керування. З яких?

варіанти відповідей

написи

прапорці

перемикачі

графічні примітиви

Запитання 15

Виберіть основні розділи форми:

варіанти відповідей

Область заголовка

Область даних

Область примітки

Запитання 16

Основні засоби створення форм:

варіанти відповідей

Форма

Конструктор форм

Пуста форма

Майстер форм

Навігація

Додаткові форми

Запитання 17

Які засоби мають додаткові форми:

варіанти відповідей

Кілька елементів

Таблиця

Розділена форма

Модальне діалогове вікно

Запитання 18

Які засоби створення форм є простими:

варіанти відповідей

Форма

Конструктор форм

Пуста форма

Майстер форм

Навігація

Додаткові форми

Запитання 19

Порядок створення форм за допомогою засобу форма:

варіанти відповідей

1) натиснути кнопку Форма

2) в області переходів виділити (або відкрити) таблицю або запит

1) в області переходів виділити (або відкрити) таблицю або запит

2) натиснути кнопку Форма

Запитання 20

Порядок створення форм за допомогою засобу Розділена форма:

варіанти відповідей

1) виділяємо в області переходів Таблицю або Запит

2) на вкладці Створення в групі Форми відкриваємо меню кнопки Додаткові форми

3) зберігаємо форму з потрібним іменем

4) у меню виконуємо команду Розділена форма

1) виділяємо в області переходів Таблицю або Запит

2) зберігаємо форму з потрібним іменем

3) у меню виконуємо команду Розділена форма

4) на вкладці Створення в групі Форми відкриваємо меню кнопки Додаткові форми

1) виділяємо в області переходів Таблицю або Запит

2) на вкладці Створення в групі Форми відкриваємо меню кнопки Додаткові форми

3) у меню виконуємо команду Розділена форма

4) зберігаємо форму з потрібним іменем

Запитання 21

Для кожної бази даних може бути створено форм?

варіанти відповідей

1

2

3

будь-яка кількість

4

5

Запитання 22

Об'єкт бази даних, призначений для вибирання із БД необхідних даних і виведення їх на екран або принтер у зручному для користувача вигляді це - ...

варіанти відповідей

таблиця

форма

запит

звіт

модуль

макрос

Запитання 23

В якому форматі дає змогу подати дані Звіт?

варіанти відповідей

дані можуть бути згруповані за певними ознаками, відфільтровані й упорядковані

до звіту можна додавати малюнки, діаграми, таблиці статистичних даних

у звіті можна обчислювати відповідні значення, наприклад, за професією, за стажем роботи тощо

дані у звіті можуть подаватися в текстовому, числовому, табличному або графічному вигляді

Запитання 24

Які можливісті створює Access для налаштування звіту, надання йому гарного естетичного вигляду?

варіанти відповідей

налаштовувати фон і колір елементів звіту

змінювати шрифт

вставляти в звіт рисунки

використовувати діалогову графіку

вставляти об'єкти інших застосунків

Запитання 25

Для кожної бази даних може бути створено звітів?

варіанти відповідей

1

2

3

будь-яка кількість

4

5

Запитання 26

Основними засобами створення звітів є:

варіанти відповідей

Звіт

Конструктор звітів

Майстер звітів

Запитання 27

Найпростішим засобом створення звітів є:

варіанти відповідей

Звіт

Конструктор звітів

Майстер звітів

Запитання 28

Звіт може бути виведений в одному з режимів?

варіанти відповідей

Подання звіту

Попередній перегляд

Режим розмітки

Конструктор

Запитання 29

Спеціальна мова для створення й супроводу БД - ...

варіанти відповідей

Pascal

Delphi

SQL

Python

PHP

HTML

Lazarus

Запитання 30

У системі Access реалізована частина SQL, що забезпечує формування і роботу з ...

варіанти відповідей

таблицями

формами

запитами

звітами

модулями

макросами

Запитання 31

Які поняття використовуються у синтаксичних конструкціях?

варіанти відповідей

ключові слова

оператори

інструкції

речення й ін.

Запитання 32

В мові SQL: Логічно завершена конструкція, яка може інтерпретуватися самостійно. Вона складається з речень і закінчується крапкою з комою

варіанти відповідей

ключові слова

оператор

інструкція

речення

Запитання 33

Яким оператором визначаються поля, із яких необхідно вибрати дані?

варіанти відповідей

SELECT

FROM

WHERE

ORDER BY

GROUP BY

Запитання 34

Яким оператором визначається таблиця, поля якої вказані в реченні SELECT?

варіанти відповідей

GROUP BY

FROM

WHERE

ORDER BY

Запитання 35

Яким оператором визначається умова відбору полів, за якою вибираються дані?

варіанти відповідей

SELECT

FROM

WHERE

ORDER BY

GROUP BY

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест