1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Контрольна робота з теми "Перпендикулярні та паралельні прямі. Координатна площина. "

Додано: 6 травня 2020
Предмет: Математика, 6 клас
Тест виконано: 36 разів
10 запитань
Запитання 1

Які координати має точка M, позначена на рисунку

варіанти відповідей

(3;2)

(−2;3)

(2;3)

(−3;−2)

Запитання 2

На якому з малюнків зображено паралельні прямі.

варіанти відповідей

мал 1

мал 2

мал 3

мал 4

Запитання 3

На якому з малюнків зображено перпендикулярні прямі.

варіанти відповідей

мал 1

мал 2

мал 3

мал 4

Запитання 4

У якій координатній чверті розміщена точка M(-2; 5)?

варіанти відповідей

І;

ІІ;

ІІІ;

ІV/

Запитання 5

Укажіть точку, що належить осі ординат.

варіанти відповідей

А(0; 0)


С(-3; -2)

 В(0; 7)

D(3; -4)

Запитання 6

Серед точок виберіть ту, яка лежить на осі абсцис.

варіанти відповідей


M(6; 0)

K(2; 1)


N(-3; 1)


L(1; 4)

Запитання 7

На малюнку зображено графік руху туриста. На осі абсцис відкладено час t,(у год), а на осі ординат - відстань туриста від дому s (у км). Скільки часу витратив турист на рух після відпочинку ?

варіанти відповідей


8 год

3 год

3,5 год


2 год

Запитання 8

Накресли на координатній площині замкнену ламану, послідовними вершинами якої є точки з координатами:

(-1; -3); (-2; 0); (-1; 2); (-3; 2); (-1; 5);( 1; 5); ( 3; 2); ( 1; 2); ( 2; 0); ( 1; -3); (-1; -3).

Яка фігура вийшла?

варіанти відповідей

ваза

гриб

шестикутник

хата

Запитання 9

Дано координати трьох вершин прямокутника АВСD: А(-2; -2), В (-2; 4), D(5; -2). Знайдіть координати вершини С. Обчисліть площу прямокутника, вважаючи, що довжина одиничного відрізка координатних осей дорівнює 1 см.

варіанти відповідей

С(5; 3), S = 42 см2

С (5; 4), S = 42 см2

С (3; 5), S = 42 см2

С (-5; 3), S = 42 см2

Запитання 10

На малюнку зображено графік руху туриста. На осі абсцис відкладено час t(у год), а на осі ординат - відстань туриста від дому s (у км). На якій відстані від будинку турист був через 3 год після виходу з нього?

варіанти відповідей


 5 км

8 км

1 км

2 км

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест