18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Контрольна робота з теми: "Структура клітини. Принципи функціонування клітин (клітинне дихання, фотосинтез)"

До підручника Остапченко Л.І.

25 запитань
Запитання 1

Назвіть методи дослідження клітин (три правильні відповіді):


варіанти відповідей

кільцювання

центрифугування

енцефалографія

електронна мікроскопія

культура клітин

Запитання 2

За наявністю ядра клітини поділяють на (2 правильні відповіді):


варіанти відповідей

Еукаріотичні

Прокаріотичні

Автотрофні

Гетеротрофні

Запитання 3

За способом живлення клітини поділяють на


варіанти відповідей

Еукаріотичні

Автотрофні

Прокаріотичні

Гетеротрофні

Запитання 4

Целюлоза входить до складу клітинної стінки


варіанти відповідей

рослин

тварин

грибів

бактерій

Запитання 5

Надмембранний комплекс клітини тварин представлений


варіанти відповідей

клітинною оболонкою

цитоскелетом

глікокаліксом

Запитання 6

Виберіть функції клітинної мембрани (3 правильні відповіді)


 

варіанти відповідей

транспортна

захисна

запасаюча

сигнальна

Запитання 7

Цитоплазма - це

варіанти відповідей

внутрішній вміст клітини

органела

внутрішній вміст ядра

Запитання 8

Цитоскелет представлений


варіанти відповідей

мембранами комплексу Гольджі


мікронитки білків актину та міозину


мікротрубочки їз спіральноупакованих одиниць білка


центріолі

Запитання 9

Синтез білка в клітині забезпечують:

варіанти відповідей

мітохондрії

рибосоми

лізосоми

Запитання 10


До одномембраних органел належать (2 правильні відповіді):


варіанти відповідей

ядро

лізосоми

вакуоля

мітохондрії

Запитання 11

Виберіть елементи будови ядра (3 правильні відповіді):


варіанти відповідей

подвійна мембрана з порами

нитки хроматину


ядерце

ендоплазматична сітка

Запитання 12


До двомембранних органел належать (2 правильні відповіді):


варіанти відповідей

мітохондрії

лізосоми

центріолі

пластиди

комплекс Гольджі

Запитання 13

 Асиміляція - цеваріанти відповідей

 синтез складних речовин із простих; 

 процес поглинання енергії

 пластичний обмін;

 всі відповіді вірні.

Запитання 14

 Дисиміляція - це


 

варіанти відповідей

 енергетичний обмін;

 поглинання енергії

 пластичний обмін

Запитання 15

Спільною ознакою фотосинтезу і хемосинтезу є


 засвоєння світлової енергії

 

виділення кисню в атмосферу

 розщеплення органічних речовин


 синтез органічних речовин з неорганічних

варіанти відповідей

 засвоєння світлової енергії

 синтез органічних речовин з неорганічних

Запитання 16

Визначте етапи енергетичного обміну (3 правильні відповіді)

варіанти відповідей

підготовчий

синтетичний

гліколіз (безкисневий)

кисневий

Запитання 17

Що утворюється в результаті безкисневого етапу (2 правильні відповіді)

варіанти відповідей

молекула глюкози розщеплюється на дві молекули піровиноградної кислоти

молекула глюкози розщеплюється на дві молекули крохмалю

синтезується 2 молекули АТФ

синтезується 38 молекул АТФ

Запитання 18

Де проходить кисневий етап енергетичного обмінуваріанти відповідей

 мітохондріях

 хлоропластах

 ядрі

 лізосомах

Запитання 19

Укажіть, що утворюється в результаті кисневого етапу енергетичного обміну: (три правильні відповіді)


 

варіанти відповідей

 38 молекул

вуглекислий газ (СО2)

 36 молекул

вода (Н2О)

глюкоза

Запитання 20

Процес утворення живими організмами органічних речовин з неорганічних з використанням енергії світла:


варіанти відповідей

хемосинтез

біосинтез

фотосинтез

гліколіз

Запитання 21

В яких органелах міститься хлорофіл?варіанти відповідей

 вакуолі

 комплекс Гольджі

 хлоропласти

мітохондрії

Запитання 22

У процесі фотосинтезу рослини поглинають:варіанти відповідей

воду

глюкозу

 вуглекислий газ

кисень

Запитання 23

Результатом світлової фази фотосинтезу є утворення:варіанти відповідей

 води

кисню

 ДНК

АТФ

 НАДФ*Н

глюкози

Запитання 24

Цикл Кальвіна відбувається під час:варіанти відповідей

підготовчого етапу енергетичного обміну

кисневого етапу енергетичного обміну

світлової фази фотосинтезу

темнової фази фотосинтезу

Запитання 25

Кінцевими продуктами фотосинтезу (світлової і темнової фаз) є:

варіанти відповідей

глюкоза (С6Н12О6)

вуглекислий газ (СО2)

кисень (О2)

вода (Н2О)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест