9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Контрольна робота з теми "Табличні величини та алгоритми їх опрацювання"

Додано: 2 лютого
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 1 раз
19 запитань
Запитання 1

Що таке масив?

варіанти відповідей

величина і порядковий номер елемента;

набір даних одного типу;

опрацювання змінних одного типу;

елемент загальної маси даних.

Запитання 2

TMemo – це…

варіанти відповідей

підрахунок елементів

багаторядкове текстове поле

форма

елемент керування

Запитання 3

Як описати масив А з 25 цілих чисел? 

варіанти відповідей

var A: array[1..25] of Integer;

var A: array[1..10] of Integer;;

var A: array[1..25] of Real;

var A: Integer;

Запитання 4

Встановіть відповідність між величинами та їх типами.

 Вкажіть відповідність для всіх 4 варіантів відповіді:

1) Real

2) Integer

3) String

4) array[1..30] of real

А. Кількість учнів у класі

Б. Середньодобова температура повітря

В. Назва дня тижня

Г. Таблиця температури повітря протягом місяця

варіанти відповідей

1-А, 2-Б,3-В,4-Г

1-Б, 2-А,3-В,4-Г

1-Г, 2-Б,3-В,4-А

1-В, 2-Б,3-А,4-Г

Запитання 5

Яка з вказаних команд очищує всі рядки багаторядкового текстового поля Memo3?

варіанти відповідей

Memo1.Lines;

Memo3.Clear;

Memo2.Lines.Count;

Memo3.Lines.Clear;

Запитання 6

Чому дорівнює змінна A після виконання фрагменту програми:

var mas: array[1..10] of Real; A: Real;

begin

mas[1]:=14;

mas[5]:=3;

mas[9]:=8;

A:=(mas[9] - mas[1])*mas[5];

варіанти відповідей

18

-18

88

5

Запитання 7

Оберіть фрагмент програми введення табличної величини з багаторядкового текстового поля

варіанти відповідей

for i:= 0 to 9 do

a[i]:=StrToFloat(Memo1.Lines[i]);

for i:= 0 to 9 do

a[i]:=a[i]*a[i];

for i:= 0 to 9 do

a[i]:=FloatToStr(Memo1.Lines[i]);


for i:= 0 to 9 do

Memo1.Lines.Append(FloatToStr(a[i]));

Запитання 8

Встановіть відповідність між операторами та їх призначенням.

1. For i := 1 to 10 do S := S + A[i];

2. For i := 1 to 10 do А[i] := Random(10);

3. var A: array[1..10] of Real;

4. For i := 1 to 10 do А[i] := А[i]*2;

а. Подвоєння значень елементів масиву

б. Оголошення масиву 10 дійсних чисел

в. Заповнення масиву випадковими числами в діапазоні [0; 9]

г. Знаходження суми елементів масиву

варіанти відповідей

1а 2б 3в 4г

1г 2б 3а 4в

1в 2г 3б 4а

1б 2в 3г 4а

1г 2в 3б 4а

Запитання 9

Яким службовим словом в програмі позначається масив?

варіанти відповідей

memo

array

const

real

integer

Запитання 10

Індекс елемента масиву -

варіанти відповідей

це ціле число, яке вказує на порядковий номер елемента в масиві

це ціле число, яке вказує на кількість елементів у масиві

це дійсне число, яке вказує на місце розташування елемента в масиві.

це ціле число, яке вказує на місце розташування елемента в масиві

Запитання 11

Елементи масиву А[1..6] мають значення: A[i] 2 5 7 8 16 13

Визначте, яких значень набудуть елементи масиву після виконання оператора

А[1] := А[3] + А[5];

варіанти відповідей


2 5 2 8 2 13


23 5 7 8 16 13


2 5 7 8 16 13

3 5 7 8 16 13

Запитання 12

Встановіть тип величини:  Кількість учнів у класі

варіанти відповідей

 Integer

 String

 Real

boolean

char

Запитання 13

Встановіть тип величини:  Середньодобова температура повітря

варіанти відповідей

Integer

 String

Real

 char

Boolean

Запитання 14

Встановіть тип величини:  Назва дня тижня

варіанти відповідей

 Integer

String

Real

Char

Boolean

Запитання 15

Чому дорівнює значення змінної К після виконання фрагмента програми?

var a: array [1..8] of Integer; і, k: Integer;

begin for і := 1 to 8 do a[і] := і*3;

k := a[1]+a[8]; …


варіанти відповідей

18

27

23

9

Запитання 16

Оберіть метод, у якому дані з рядків першого багаторядкового текстового поля переводить в дійсні числа і присвоює відповідним елементам табличної величини

варіанти відповідей

StrToFloat();

StrToFloat(Memo1);

a[i]:=StrToInt(Memo2.Lines);

a[i]:=StrToInt(Memo1.Lines[i]);

a[i]:=StrToFloat(Memo1.Lines[i]);

Запитання 17

Що виконує даний фрагмент процедури:

q:=0;

for i:=1 to n do q:=q+c[i]*3;

варіанти відповідей

Знаходить кількість значень елементів табличної величини

Обчислює суму значень усіх елементів табличної величини

Рахує добуток значень елементів табличної величини

Обчислює потроєну суму значень усіх елементів табличної величини

Запитання 18

Що робить даний фрагмент процедури?

s:=0;

  for i:=1 to 10 do s:=s+a[i];

варіанти відповідей

знаходить найменше значення масиву

знаходить кількість елементів масиву

знаходить найбільше значення масиву

знаходить суму елементів масиву

Запитання 19

label2.Caption:=FloatToStr(s);

даний фрагмент процедури...

варіанти відповідей

виводить результат у об'єкт поле

змінює назву кнопки

змінює назву форми

виводить результат у об'єкт напис

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест