Контрольна робота з теми "Табличні величини та алгоритми їх опрацювання"

Додано: 9 квітня
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 235 разів
22 запитання
Запитання 1

Оберіть Вікно Форми.

варіанти відповідей
Запитання 2

Які величини можна описати як масив? 

варіанти відповідей

Оцінки учня з інформатики, які він отримав протягом семестру

Список учнів

Корені квадратного рівняння

Тематична оцінка

Запитання 3

Під яким номером на панелі компонентів позначено компонент "Багаторядкове текстове поле"?

варіанти відповідей

6

2

3

4

5

7

Запитання 4

Яке імя має в середовищі Lazarus компонент "Багаторядкове текстове поле"?

варіанти відповідей

Button

Label

Memo

Edit

Caption

Запитання 5

Обрати правильне звертання до 5-го елемента масиву A:

варіанти відповідей

A{5}

A:5

A5

A[5]

Запитання 6

Вкажіть службове слово для знаходження масиву

варіанти відповідей

var

array

integer

begin

Запитання 7

Що виконує даний алгоритм

for i:=1 to N do

if A[i]<0 then A[i]:=25

варіанти відповідей

заповнює масив елементами кількістю - 25

знаходить суму 25 елементів

заміняє відємні елементи числом 25

заміняє A[i]:елемент числом 25

Запитання 8

Яке значення буде присвоєно третьому елементу масиву в результаті виконання даної операції?


А[1]:=5; A[2]:=6;


A[3]:=A[1]+2*A[2];

варіанти відповідей

11

16

17

30

Запитання 9

Що таке індекс?

варіанти відповідей

Номер максимального елемента масиву

Ознака числового масиву

Розмірність масиву

Порядковий номер елемента у масиві

Запитання 10

Що таке масив?

варіанти відповідей

Різнотипні величини, що мають спільне ім’я

Сукупність рядків і стовпців

Пронумерована сукупність значень, що мають спільне ім’я і тип

Великий обсяг інформації

Запитання 11

Котрий опис масиву А вірний?

варіанти відповідей

var A-array[1..5] of real;

var A:array[3..10] or integer;

var A:array[4:8] of integer;

var A:aray[2..4] of integer;

Всі відповіді містять помилки

Запитання 12

Як описати масив А з 25 цілих чисел? 

варіанти відповідей

var A: array[1..25] of Integer

var A: mas

var A: array[1..25] of Real

var A: Integer

Запитання 13

Елементи масиву А[1..6] мають значення 2; 5; 7; 8; 16; 13 відповідно.

Визначте, яких значень набудуть елементи масиву після виконання оператора

А[1] := А[3] + А[5]

варіанти відповідей

2; 5; 2; 8; 2; 13.

2; 5; 7; 8; 16; 13.

23; 5; 7; 8; 16; 13.

3; 5; 7; 8; 16; 13.

Запитання 14

Яке значення буде присвоєно третьому елементу масиву в результаті виконання даної операції?


А[1]:=5; A[2]:=6;


A[3]:=A[1]+2*A[2];

варіанти відповідей

11

16

17

30

Запитання 15

Оператор (команда) присвоювання:

варіанти відповідей

:=

=

=:

:

Запитання 16

Компонент Button - це...

варіанти відповідей

форма

кнопка

заголовок

напис

Запитання 17

label2.Caption:=FloatToStr(s);

даний фрагмент процедури...

варіанти відповідей

виводить результат у об'єкт поле

 змінює назву кнопки

змінює назву форми

 виводить результат у об'єкт напис

Запитання 18

Встановіть відповідність між операторами та їх призначенням.

1. For i := 1 to 10 do S := S + A[i];

2. var A: array[1..10] of Real;

3. For i := 1 to 10 do А[i] := А[i]*2;

а. Подвоєння значень елементів масиву

б. Оголошення масиву 10 дійсних чисел

в. Заповнення масиву випадковими числами в діапазоні [0; 9]

г. Знаходження суми елементів масиву

варіанти відповідей

1а 2б 3в 

1г 2б 3в

1г 2в 3б

1б 2в 3г

1в 2г 3б

Запитання 19

Індекс елемента масиву -

варіанти відповідей

це ціле число, яке вказує на порядковий номер елемента в масиві 

це дійсне число, яке вказує на місце розташування елемента в масиві.

це ціле число, яке вказує на кількість елементів у масиві

Запитання 20

Ім'я елемента табличної величини складається...

варіанти відповідей

імені табличної величини

порядкового номера цього елемента в табличній величини

порядкового номера цього елемента в табличній величини, який узято у квадратні дужки

 імені табличної величини і порядкового номера цього елемента в табличній величини, який узято у квадратні дужки

Запитання 21

Компонент Фігура має властивість

варіанти відповідей

 Caption

Lines

 Name

Shape

Запитання 22

Яких значень може набувати властивість Shape?

варіанти відповідей

circle

height

width

rectangle

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест