Контрольна робота з теми "Займенник"

Додано: 30 травня
Предмет: Українська мова, 6 клас
Тест виконано: 92 рази
18 запитань
Запитання 1

Усі займенники присвійні в рядку

варіанти відповідей

оцей, твій, мій, їм

нашим, вашого, їхнім, такий

їхній, твій, вашого, наш

нічий, його, твій, нашим

Запитання 2

Усі займенники вказівні в рядку

варіанти відповідей

хто-небудь, який-небудь, казна-що, той

стільки, той, цей, такий

отакий, сей, всякий, кожний

стільки, отой, отакий, нічий

Запитання 3

Усі займенники неозначені в рядку

варіанти відповідей

дехто, дещо, хтось, хто-небудь

хто, що, дехто, дещо

деким, дечим, хто-небудь, жоден

казна-що, абиякий, самий, який-небудь

Запитання 4

У якому рядку займенники треба писати через дефіс?

варіанти відповідей

ні/який, ні/чийого, аби/яким

казна/чим, хтозна/кому, кому/небудь

аби/хто, де/в/чому, казна/ким

де/що, ні/чого, хтозна/яким

Запитання 5

Правильно написано усі займенники в рядку

варіанти відповідей

дехто, ніякий, абищо, скільки-небудь

будь-що, якийсь, аби-хто, що-небудь

нічий, хто-небудь, де-який, будь-чий

будь-хто, якийсь, ніякий, хто-знащо

Запитання 6

Пишуться разом усі займенники рядка

варіанти відповідей

невідь/кому, де/хто, казна/що, ні/скільки

аби/хто, аби/якого, бозна/що, бозна/чого

скільки/сь, де/чий, аби/що, ні/хто

хтозна/хто, хто/небудь, невідь/якому, бозна/чим

Запитання 7

Питально-відносні займенники є в рядку

варіанти відповідей

тобі, мною, нами
кого, скількома, чиєї

нашим, своєю, його

цього, стількома, таке

Запитання 8

Усі займенники пишуться через дефіс

у рядку

варіанти відповідей

де/який, будь/що, аби/чий


чий/небудь, бозна/хто, хто/сь

скільки/небудь, казна/який, де/з/чим

будь/що, чий/небудь, хтозна/який

Запитання 9

Усі займенникові форми написано правильно в рядку...

варіанти відповідей

А в декого, будь-до чого, бозна-що, ні з ким

Б де-який, де з ким, на чийомусь, абиякий

В аби-яка, якась, казна з ким, будь-що

Г з будь-чим, будь із чим, ніякий, казна-чий

Д ні про що, бозна якого, хтозна-кого, у декого

Запитання 10

 Через дефіс треба писати всі займенники рядка...

варіанти відповідей

А аби/чий, хтозна/кому, хтозна/чий, ні/хто

Б ані/чий, будь/хто, бозна/кого, чий/небудь

В де/котрий, що/небудь, ні/скільки, хто/сь

Г будь/який, казна/чиє, казна/що, який/небудь

Д ні/якою, чий/сь, будь/з/ким, хтозна/на/чому

Запитання 11

Разом треба писати всі займенники рядка...

варіанти відповідей

А будь/з/ким, аби/хто, де/який

Б де/хто, де/кого, будь/у/кого

В бозна/чому, аби/якій, ні/що

Г ні/ким, аби/що, де/котрий

Д ні/за/ким, ні/перед/чим, яке/сь

Запитання 12

Скільки розрядів має займенник

варіанти відповідей

7

9

8

6

Запитання 13

Укажіть зворотній займенник

варіанти відповідей

тебе

себе

мій

нього

Запитання 14

Заперечні займенники утворюються додаванням префікса ні, до

варіанти відповідей

питальних

неозначених

вказівних

особових

Запитання 15

Як пишемо неозначені займенники аби/хто, де/чим, котрий/сь

варіанти відповідей

окремо

разом

через дефіс

Запитання 16

Особливістю зворотного займенника є те, що він:

варіанти відповідей

не змінюється;

не відповідає на питання;

не має називного відмінка;

не виступає членом речення.

Запитання 17

Займенник - самостійна частина мови, яка

варіанти відповідей

означає презмет, ознаку, кількість.

означає ознаку предмета.

вказує на особу, кількість і порядок при лічбі.

вказує на особу, предмет, ознаку, кількість, але не називає їх.

Запитання 18

Укажіть рядок, у якому допущено помилку у написанні займенника

варіанти відповідей

котрого

ким-небудь

аби хто

неабиякий

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест