Узагальнення вивченого про частини мови, вивчені у 6 класі

Додано: 31 травня
Предмет: Українська мова, 6 клас
Тест виконано: 637 разів
38 запитань
Запитання 1

Усі займенники присвійні в рядку

варіанти відповідей

оцей, твій, мій, їм

нашим, вашого, їхнім, такий

їхній, твій, вашого, наш

нічий, його, твій, нашим

Запитання 2

Усі займенники вказівні в рядку

варіанти відповідей

хто-небудь, який-небудь, казна-що, той

стільки, той, цей, такий

отакий, сей, всякий, кожний

стільки, отой, отакий, нічий

Запитання 3

Усі займенники неозначені в рядку

варіанти відповідей

дехто, дещо, хтось, хто-небудь

хто, що, дехто, дещо

деким, дечим, хто-небудь, жоден

казна-що, абиякий, самий, який-небудь

Запитання 4

У якому рядку займенники треба писати через дефіс?

варіанти відповідей

ні/який, ні/чийого, аби/яким

казна/чим, хтозна/кому, кому/небудь

аби/хто, де/в/чому, казна/ким

де/що, ні/чого, хтозна/яким

Запитання 5

Правильно написано усі займенники в рядку

варіанти відповідей

дехто, ніякий, абищо, скільки-небудь

будь-що, якийсь, аби-хто, що-небудь

нічий, хто-небудь, де-який, будь-чий

будь-хто, якийсь, ніякий, хто-знащо

Запитання 6

Пишуться разом усі займенники рядка

варіанти відповідей

невідь/кому, де/хто, казна/що, ні/скільки

аби/хто, аби/якого, бозна/що, бозна/чого

скільки/сь, де/чий, аби/що, ні/хто

хтозна/хто, хто/небудь, невідь/якому, бозна/чим

Запитання 7

Питально-відносні займенники є в рядку

варіанти відповідей

тобі, мною, нами
кого, скількома, чиєї

нашим, своєю, його

цього, стількома, таке

Запитання 8

Скільки розрядів має займенник

варіанти відповідей

7

9

8

6

Запитання 9

Укажіть зворотній займенник

варіанти відповідей

тебе

себе

мій

нього

Запитання 10

Заперечні займенники утворюються додаванням префікса ні, до

варіанти відповідей

питальних

неозначених

вказівних

особових

Запитання 11

Як пишемо неозначені займенники аби/хто, де/чим, котрий/сь

варіанти відповідей

окремо

разом

через дефіс

Запитання 12

Особливістю зворотного займенника є те, що він:

варіанти відповідей

не змінюється;

не відповідає на питання;

не має називного відмінка;

не виступає членом речення.

Запитання 13

Займенник - самостійна частина мови, яка

варіанти відповідей

означає презмет, ознаку, кількість.

означає ознаку предмета.

вказує на особу, кількість і порядок при лічбі.

вказує на особу, предмет, ознаку, кількість, але не називає їх.

Запитання 14

Укажіть рядок, у якому допущено помилку у написанні займенника

варіанти відповідей

котрого

ким-небудь

аби хто

неабиякий

Запитання 15

У якому рядку записані лише займенники третьої особи?

варіанти відповідей

ти, тобі, нам

Я, ви, ти

він, вона. воно, вони

Запитання 16

У яких реченнях є помилки у вживанні особових займенників?

варіанти відповідей

До них звернулися за допомогою.

Гості прийшли до його.

Неї не було вдома.

Батьки їми гордилися.

Не смійся над ним!

ЇЇ дуже легко розсмішити.

Запитання 17

Особові займеники змінюються за

варіанти відповідей

особами, числами, відмінками

числами і часами

часами, родами

Запитання 18

На які питання відповідають особові займенники?

варіанти відповідей

хто?, що?

який?, яка?, яке?

котрий?, що робити?

Запитання 19

Які твердження правильні? ( кілька відповідей)

варіанти відповідей

Займенник - самостійна частина мови.

Займенник вказує на предмети, їх ознаки, кількість, але не називає їх.

Займенники можуть вживатися замість дієслів.

Займенники відповідають на ті ж питання, що й частини мови, замість яких вони вживаються.

Займенники можуть стояти у різних часових формах.

Займенники змінюються за відмінками.

Запитання 20

 З’ясуйте, яким членом речення є займенник у поезії.

Весна відходить!

Запізніла вишня

Розгублено їй дивиться услід.

варіанти відповідей

А підмет

Б присудок

В додаток

Г означення

Д обставина

Запитання 21

У реченні

Любов і повагу до батьків у наших родинах виховували змалку.

виділений займенник стоїть у ... відмінку.

варіанти відповідей

А називному

Б місцевому

В родовому

Г давальному

Д знахідному

Запитання 22

Займенники я, ти, він, вона, воно є...

варіанти відповідей

А зворотними

Б особовими

В відносними

Г означальними

Д вказівними

Запитання 23

Скільки займенників у поданому тексті?

Наш добробут багато в чому залежить від рослин. Вони виділяють кисень, а без нього і рослини, й тварини взагалі не могли б існувати. Рослини для нас - важлива частина їжі, з них ми одержуємо ліки, а з деревини зводимо будинки й виготовляємо меблі.

варіанти відповідей

5

6

7

8

Запитання 24

Визначте відмінок виділеного займенника у уреченні На самій могилі дві тополі високії, одна одну хвалить.

варіанти відповідей

Д.в.

Зн.в.

М.в.

Р.в.

Запитання 25

Визначте синтаксичну роль виділеного займенника Усяка травичка на своєму корені росте.

варіанти відповідей

підмет

присудок

додаток

означення

обставина

Запитання 26

У реченні Навесні у нас завжди з'являлися пташенята.

 виділений займенник

варіанти відповідей

означення

додаток

обставина

Запитання 27

ПОТРЕБУЄ РЕДАГУВАННЯ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

варіанти відповідей

зупинили погляд на ньому

дозволили йому відпочити

мойого брата

побачив вас

Запитання 28

Займенники можуть уживатися замість усіх нижче згаданих частин мови

варіанти відповідей

іменник

прикметник

числівник

дієслово

прислівник

Запитання 29

У якому відмінку стоїть займенник у фразеологізмі спалити за собою мости?

варіанти відповідей

у родовому

у давальному

в орудному

у місцевому

Запитання 30

Якими частинами мови є виділенні слова в реченні(цифра позначає наступне слово)

На(1)той раз(2)суддями були: якіїсь(3)два Осли,одна(4)нікчемна Шкапа...

А-прикметник

Б-іменник

В-числівник

Г-займенник

варіанти відповідей

1Г,2Б,3В,4А

1А,2Б,3В,4Г

1Г,2Б,3А,4В

Запитання 31

Позначте рядок,усі слова в якому числівники

варіанти відповідей

десять,десятеро,десятка

двоє,другий,двічі

три,третій,триста

Запитання 32

Помилку в утворенні імені по батькові допущено в рядку

варіанти відповідей

Савівна,Лукич,Василівна

Олексіївна,Степанович,Олеговна

Євгенівна,Аркадійович,Валеріївна

Запитання 33

Помилку у творенні кличного відмінка допущено у рядку

варіанти відповідей

Іване,Дмитре,Ольго

друже,козаче,Сергіє

шевче,Миколо,Насте

Запитання 34

Неправильно узгоджено слова в рядку

варіанти відповідей

гіркий полин

різка біль

далека путь

Запитання 35

Правильно утворені форми прикметників у рядку

варіанти відповідей

вищий,менш гарніший,кращий

найтихіший,більш елегантний,красивіший

більш рідніший,моторніший,найцікавіший

Запитання 36

У якому рядку всі слова є прикметниками?

варіанти відповідей

охайний,будь-який,гордий

трьохсотий,торішній,якийсь

материн,патріотичний,сільський

Запитання 37

Вкажіть рядок, у якому всі іменники належать до IV відмінни

варіанти відповідей

листя,земля,село

гордість,ніч,честь

курча,каченя,тигреня

Запитання 38

У якому рядку всі слова є іменниками спільного роду?

варіанти відповідей

професор,суддя,колега

сирота,староста,задавака

листоноша,плакса,степ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест