Контрольна робота за ІІ семестр з природознавства

Додано: 11 травня 2020
Предмет: Природознавство, 5 клас
Тест виконано: 78 разів
28 запитань
Запитання 1

Жива природа поділена на такі царства:

варіанти відповідей

дерев, рослин, грибів, бактерій

рослин, тварин, грибів

дерев, квітів, грибів, бактерій

рослин, тварин, грибів, бактерій

Запитання 2

Організм, який складається з однієї клітини

варіанти відповідей

ряска

амеба

водорість ламінарія

Запитання 3

Спільна ознака всіх рослин - це:

варіанти відповідей

здатність створювати органічні речовини

живитися готовими органічними речовинами

не залежати від умов навколишнього середовища

Запитання 4

Щоб відрізнити живі організми від тіл неживої природи, слід знати їх...

варіанти відповідей

середовище

розташування

властивості

Запитання 5

Сонячне світло - необхідний чинник для такого біологічного процесу, як:

варіанти відповідей

дихання

фотосинтез

виведення з організму перероблених речовин

Запитання 6

Які організми використовують для виготовлення кефіу, молочних біопродуктів?

варіанти відповідей

Рослини лікарські

Гриби-дріжджі

Бактерії

Запитання 7

Здатність організмів відтворювати собі подібних

варіанти відповідей

Розмноження

Розвиток

Ріст

Запитання 8

Ґрунтові бактерії гниття...

варіанти відповідей

розкладають органічні речовини тварин і рослин

виділяють кисень в атмосферу

поглинають з повітря вуглекислий газ

Запитання 9

Процес надходження в організми і засвоєння ними поживних речовин

варіанти відповідей

Подразливість

Живлення

Дихання

Запитання 10

Назвати організми, що мають ознаки і рослин, і тварин

варіанти відповідей

Водорості

Гриби

Бактерії

Віруси

Запитання 11

 Назвати мікроскопічні організми у клітинах яких відсутнє ядро

варіанти відповідей

Рослини

Тварини

Бактерії

Гриби

Запитання 12

Назвати організми, що містять речовини, небезпечні для інших

варіанти відповідей

Шкідники

Паразити

Отруйні

Запитання 13

Гриби, які використовують у хлібо-пекарській промисловості

варіанти відповідей

Дріжджі 

Цвілеві гриби

Шапинкові гриби

Гриби паразити

Запитання 14

Які біологічні явища відбуваються на світлі?

варіанти відповідей

Поглинання кисню

Утворення органічних речовин з неорганічних

Випаровування

Запитання 15

 Виберіть пристосування їжака до холодної пори року

варіанти відповідей

накопичує запаси підшкірного жиру 

відкочовує у теплі краї

будує нору - сховище 

змінює колір хутра

впадає у сплячку 

Запитання 16

 Укажіть штучні екосистеми

варіанти відповідей

Вишневий садок

Соняшникове поле

Степ

Ліс

Парк

Запитання 17

Природоохоронна територія,на якій заборонена будь-яка господарська діяльність,туризм,збір рослин і полювання-це:

варіанти відповідей

Заповідник 

Ботанічний сад

Дендрологічний парк

Запитання 18

 Вкажіть чинники неживої природи, що впливають на організми

варіанти відповідей

Температура

Діяльність людини

Вологість

Освітленість 

Запитання 19

У яких середовищах живуть організми?

варіанти відповідей

Космічне

Ґрунтове 

Наземно-повітряне 

Водне 

Запитання 20

Тварини Червоної книги України

варіанти відповідей

Бражник Мертва голова

Ластівка міська

Лелека чорний 

Їжак вухатий 

Запитання 21

 Рослини Червоної книги України

варіанти відповідей

Підсніжник звичайний 

Спориш

Полин

Сон великий 

Запитання 22

Укажіть значення грибів у екосистемах

варіанти відповідей

розкладають рештки відмерлих організмів 

виділяють кисень

є кормом для багатьох звірів

очищують повітря

Запитання 23

Завдяки яким особливостям тварини лісу залишаються непомітними для ворогів?

варіанти відповідей

Виділяють речовини з неприємним запахом

Мають маскувальне забарвлення

Приймають загрозливу позу

Завмирають і зливаються з навколишнім середовищем

Запитання 24

Укажіть організми, що виконують роль споживачів у екосистемі

варіанти відповідей

Вуж

Дуб

Їжак

Сосна

Білка

Конюшина

Запитання 25

Виберіть правильний ланцюжок харчування

варіанти відповідей

змія- орел- миша- пшениця

пшениця- миша - орел - змія

миша - пшениця - змія - орел

пшениця - миша - змія - орел 

Запитання 26

Мікроскопічні організми у клітинах яких відсутнє ядро

варіанти відповідей

Бактерії 

Амеби

Дріжджі

Евглени

Запитання 27

У екосистемах існують бактерії, які перетворюють відмерлі рештки організмів на гумус. Цим самим вони...

варіанти відповідей

підвищують родючість ґрунту 

зменшують родючість ґрунту

збільшують вміст кисню у ґрунті

розпушують ґрунт

Запитання 28

Назвати руйнівників екосистеми

варіанти відповідей

білий гриб

сіробактерії

дятел

ромашка

жук-вусань

гриб красноголовець

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест