23 червня о 18:00Вебінар: Практика реалізації проєктів та відеопроєктів у НУШ

Контрольна робота за ІІ семестр

Додано: 13 травня 2020
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 2 рази
20 запитань
Запитання 1

Ландшафт, утворений внаслідок діяльності людини

варіанти відповідей

Міський

Сільський

Природний

Антропогенний

Запитання 2

Для природної зони мішаних лісів характерними є

варіанти відповідей

Низовинний рельєф, мала кількість опадів

Височинний рельєф, значна кількість опадів

Гірський рельєф, значна кількість опадів

Низовинний рельєф, значна кількість опадів

Запитання 3

Степова зона характеризується

варіанти відповідей

Надлишковим зволоженням

Помірно теплими кліматом

Заболочуванням

Високим залісненням території

Запитання 4

Ця природна зона характеризується надмірним зволоженням, густою річковою мережею, дерново-підзолистими грунтами

варіанти відповідей

Зона мішаних лісів

Степ

Лісостем

Запитання 5

Яка природна зона займає найбільшу площу, тут спостерігаються найвищі температури, часті посухи, суховії

варіанти відповідей

Зона мішаних лісів

Степ

Лісостеп

Запитання 6

Гірські вершини гір на заході України не вкриті лісом називаються

варіанти відповідей

Яйли

Полонини

Степи

Гірки

Запитання 7

Унікальність природи Чорного моря у

варіанти відповідей

Великій глибині

Багатому органічному світі

Наявності сірководневого шару

Велика кількість островів

Запитання 8

В Україні виділяють 2 класи ландшафтів

варіанти відповідей

Мішанолісові і лісостепові

Карпатські і кримські

Рівнинні та гірські

Степові та лісові

Запитання 9

Виберіть азональні комплекси України (3)

варіанти відповідей

Східноєвропейська рівнина

Лісостеп

Українські Карпати

Степ

Мішані ліси

Кримські гори

Запитання 10

Виділіть типи рівнинних ландшафтів, поширених на заході України (3)

варіанти відповідей

Гірські

Степові

Лісостепові

Широколисті лісові

Рівнинні

Мішанолісові

Запитання 11

Термін, який пов'язаний з природними змінами чисельності населення

варіанти відповідей

Еміграція

Народжуваність

Сальдо міграції

Механічний рух населення

Запитання 12

Вкажіть країну, демографічна політика якої спрямована на зменшення народжуваності

варіанти відповідей

ФРН

Франція

Італія

Індія

Запитання 13

Країна з найбільшою кількістю населення?

варіанти відповідей

Росія

США

Індія

Китай

Запитання 14

Визначити природних приріст села М, якщо за рік народилося 36 осіб, а померло 67 осіб

варіанти відповідей

-31

-29

31

29

Запитання 15

Приїзд іноземців до країни на тривале проживання

варіанти відповідей

Еміграція

Імміграція

Департація

Реміграція

Запитання 16

В яких одиницях вимірюється густота населення?

варіанти відповідей

%

Проміле

М/км²

Осіб/км²

Запитання 17

Яка середня густота населення України?

варіанти відповідей

75%

65%

75 осіб/км²

60 осіб/км²

Запитання 18

Які проблеми характерні як для міського, так і сільського населення України на сучасному етапі (3)

варіанти відповідей

Безробіття серед жителів міст і сіл

Зменшення чисельності жителів більшості міст і сіл

Збільшення частки дітей у містах і селах

Знелюднення і зникнення багатьох міст і сіл

Старіння населення в міських та сільських населених пунктах

Запитання 19

Яка область України має додатній природний приріст населення?

варіанти відповідей

Закарпатська

Одеська

Луганська

Дніпровськп

Запитання 20

Виберіть мегалополіс , що розташований на території Європи.

варіанти відповідей

Босваш

Сансан

Блакитний банан

Токайдо

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест