Контрольна робта за 1 семестр

Додано: 14 грудня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 4 рази
24 запитання
Запитання 1

Що було спільним для політики гетьмана П. Скоропадського і генерала А. Денікіна на території України?  

варіанти відповідей

Закриття українських шкіл, газет, журналів

Налагодження діалогу з опозиційними партіями

Відновлення поміщицького землеволодіння

Ведення бойових дій проти військ Червоної армії

Запитання 2

На ілюстрації зображений:

варіанти відповідей

Головний отаман Армії Української Народної Республіки С. Петлюра

Головнокомандуючий Української галицької армії М. Тарнавський

Командир Революційної повстанської армії Н. Махно

Командир легіону Українських січових стрільців М. Галущинський

Запитання 3

Коли відбувся гетьманський переворот?  

варіанти відповідей

29 серпня 1918 року

29 березня 1918 року

04 березня 1917 року

29 квітня 1918 року

Запитання 4

Позначте назву держави гетьмана П. Скоропадського:

варіанти відповідей

Україна

Українська Держава

Українська Народна Республіка 

УСРР

Запитання 5

Відкриття українських гімназій, державних університетів у Києві та Кам’янці-Подільському, Української академії наук були складовими національно-культурної політики:

варіанти відповідей

Української Держави П. Скоропадського

Західноукраїнської Народної Республіки

Української Соціалістичної Радянської Республіки

Української Народної Республіки

Запитання 6

У якому році відбулись події, описані в уривку з історичного джерела?

«Село піднялося за землю проти пана, що нею володіє, проти гетьмана як влади, що підтримує пана, проти німця як оборонця пана й відбирана хліба».

варіанти відповідей

1917 р.

1918 р.

1919 р.

1920 р.

Запитання 7

Якого договору стосується цитований нижче документ?«Строго секретно. З огляду на сучасний брак харчових продуктів... мир з Україною мусить бути підписаний якнайскоріше. На випадок, якби Україна попросила військової допомоги проти російських максималістів, то таке прохання можна задовольнити... За це Україна зобов’язується до якнайскорішого постачання хліба». 

варіанти відповідей

Варшавського договору Директорії УНР та Польської Республіки

Договору між Українською Державою та Всевеликим Військом Донським

Ризького договору між Польщею та РСФРР та УСРР

Брест-Литовського договору між УНР, Німеччиною та її союзниками

Запитання 8

Впізнайте історичну особу за описом.

"Український політичний і військовий діяч, командувач Революційної повстанської армії України, керівник селянського повстанського руху 1918–1921 років, відомий анархіст і тактик ведення партизанської війни".  

варіанти відповідей

Нестор Маxно

М.Омелянович-Павленко

Борис Мартос

Євген Петрушевич

Запитання 9

Коли була утворена Директорія?

варіанти відповідей

13 листопада 1918 року

14 листопада 1918 року

21 листопада 1918 року

14 грудня 1918 року

Запитання 10

Коли був проголошений "Акт Злуки УНР і ЗУНР"?

варіанти відповідей

21 січня 1918 року

9 лютого 1918 року

22 січня 1919 року

21 квітня 1920 року

Запитання 11

Вкажіть, як називалися регулярні війська ЗУНР?

варіанти відповідей

Українські Січові Стрільці

Військовий клуб ім. Полуботка

Полк ім. Б. Хмельницького

Українська галицька армія

Запитання 12

Наступальна операція Української галицької армії в ході українсько-польської війни 1918-1919 рр.:

варіанти відповідей

Вовчухівська операція

Чортківська офензива

Брусиловський прорив

Битва під Мотовилівкою

Запитання 13

Яка подія увійшла в історію під назвою «Листопадовий зрив»?

варіанти відповідей

Повстання українських підрозділів у Львові, встановлення української влади в місті

Наступ військ ЗУНР у листопаді 1918 р. на Перемишль

Повстання проти гетьмана П. Скоропадського, очолюване Директорією

Виступ П. Скоропадського проти Української Центральної Ради

Запитання 14

Із якого приводу Ф. Швець виголосив таку промову: «Віднині зливаються в одно віками відділені одна від одної частини України — Галичина, Буковина, Закарпаття і Придніпровська України — в одну Велику Україну... Віднині Український народ, звільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об’єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної незалежної Української Держави на добро і щастя українського народу»?

варіанти відповідей

Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки

Підписання Акта злуки ЗУНР і УНР

Оприлюднення «федеративної грамоти» гетьманом П. Скоропадським

Оприлюднення ІV Універсалу УЦР

Запитання 15

Рейд військових з’єднань Армії УНР тилами радянських і білогвардійських військ у грудні 1919 – травні 1920 рр. увійшов в історію під назвою:

варіанти відповідей

Перший Зимовий похід армії УНР

Другий Зимовий похід армії УНР

«Чортківська офензива»

«Київська катастрофа»

Запитання 16

Політика "воєнного комунізму" передбачала:

варіанти відповідей

Відмову від примусових мобілізацій,створення концесій, легалізацію підприємницької діяльності

Матеріальне стимулювання праці, розподіл продовольства за картками, націоналізацію банків

Повернення поміщицького землеволодіння, запровадження ринкової економіки, введення нових грошей - червінців

Продовольчу розкладку, заборону приватної торгівлі,націоналізацію всіх підприємств

Запитання 17

«Взагалі мусимо дивитися на Варшавський договір як на тимчасовий вихід з тяжкої ситуації. Треба нам якось зміцнити свої сили для того, щоб продовжувати боротьбу з нашим головним ворогом — Московщиною», — так пояснював свої дії:

варіанти відповідей

М. Грушевський 

С. Петлюра

Є. Петрушевич 

В. Винниченко

Запитання 18

Визначте політичного діяча, якого було обрано головою Директорії:

варіанти відповідей
Запитання 19

Визначте одну з причин польсько-радянської війни:

варіанти відповідей

Прагнення лідерів білого руху відновити «єдину і неподільну» Росію

Прагнення лідерів Української Народної Республіки увійти до складу Польщі

Прагнення лідерів Польщі відновити українську державу в етнографічних межах

Прагнення лідерів радянської Росії «розпалити пожежу» світової революції

Запитання 20

Визначте зміст Ризького мирного договору:

варіанти відповідей

Територія Української Народної Республіки обмежувалася Східною Галичиною

Польща виплачує п'ять відсотків боргів Російської імперії

Польща визнавала існування Української Соціалістичної Радянської Республіки

Громадяни польської національності депортувалися на територію Польщі

Запитання 21

Встановіть послідовність подій.

А) Державний переворот і прихід до влади Павла Скоропадського.

Б) Берестейський мир між УНР і державами Четверного союзу.

В) Утворення Директорії.

Г) Утворення Української Академії наук.

варіанти відповідей

А, В, Б, Г

Б, А, В, Г

В, Г, Б, А

Г, Б, А, В

Запитання 22

Встановіть послідовність подій.

А) Другий Зимовий похід армії УНР.

Б) Проголошення ЗУНР.

В) Радянсько-польська війна.

Г) Прихід Директорії до влади.

варіанти відповідей

Б, Г, В, А

Г, В, А, Б

А, Б, В, Г

Б, А, Г, В

Запитання 23

Установіть відповідність між назвами державних утворень та їхніми політичними лідерами.

1. УНР доби УЦР.

2. Українська Держава.

3. УНР часів Директорії.

4. Радянська УНР.


А) П. Скоропадський.

Б) С. Петлюра.

В) А. Волошин.

Г) Г. П'ятаков.

Д) М. Грушевський.

варіанти відповідей

1-Б; 2-Г; 3-В; 4-А

1-Б; 2-В; 3-А; 4-Г

1-Г; 2-Д; 3-Б; 4-А

1-Д; 2-А; 3-Б; 4-Г

Запитання 24

Встановіть відповідність.

1. Воєнний комунізм.

2. Директорія.

3. Отаманщина.

4. Соборність.


А) Анархічне явище в українському русі, невизнання влади.

Б) Економічна політика більшовиків.

В) Ідея об'єднання усіх етнічних українських земель.

Г) Колегіальний орган виконавчої влади з декількох осіб.

Д) Нічим не обмежена влада особи, групи, класу.

варіанти відповідей

1-В; 2-Д; 3-А; 4-Г

1-А; 2-Г; 3-Д; 4-Б

1-Б; 2-Г; 3-А; 4-В

1-В; 2-А; 3-Б; 4-Д

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест