17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Контрольні тести.Епоха Просвітництва

Додано: 12 травня
Предмет: Всесвітня історія, 8 клас
Тест виконано: 650 разів
30 запитань
Запитання 1

Час виникнення Просвітництва

варіанти відповідей

середина ХVІІ - ХVІІІ ст.

початок XV - XVII ст.

X - XV ст.

кінець XVIII - початок XX ст.

Запитання 2

Де спочатку поширювались ідеї Просвітництва?

варіанти відповідей

Америка

Англія

Німеччина

Україна

Нідерланди

Запитання 3

Кого називали енциклопедистами?

варіанти відповідей

Авторів статтей в енциклопедії

Тих,хто читав енциклопедії

Авторів малюнків в енциклопедії

Тих,хто купував енциклопедії і інші книжки

Запитання 4

Хто були представниками течії Просвітництва?

варіанти відповідей

Вчені

Письменники

Торговці

Гладіатори

Запитання 5

Хто вдосконалив ткацький верстат?

варіанти відповідей

Джон Локк

Вольтер

Жан-Жака Руссо

Джон Кей

Томас Торквемада

Запитання 6

Чому сприяла промислова революція?

варіанти відповідей

Продукція стала дешевшою

Розвитку фабричної промисловості

Змінам в торгівлі

Змінам в правлінні державою

Запитання 7

Коли і в яких країнах здійснювався освічений абсолютизм?

варіанти відповідей

у XVIII ст./у деяких азіатських державах

у ХVІІІ ст./у деяких європейських монархічних державах

у XVII ст./у всіх європейських державах

y XIX ст./у деяких монархічних державах

Запитання 8

Як монархи, які здійснювали цю політику, зображували своє правління?

варіанти відповідей

Як союз королів та філософів

Як союз всіх монахів

Як союз всіх королів

Як союз всіх філософів

Запитання 9

В якій країні були монархи:Марія Терезія та Йосип ІІ?

варіанти відповідей

Англія

Пруссія

Австрія

Росія

Запитання 10

Якою була мета Марії Терезії?

варіанти відповідей

Виіршити всі конфлікти

Розширити території своє держави

Завоювати славу

Відстояти єдність володінь

Запитання 11

У якому році північноамериканські колонії Англії проголосили Декларацію незалежності?


варіанти відповідей

А    1774 р.

Б     1776 р.

В    1781 р.

Г     1783 р.

Запитання 12

Хто був першим президентом США?


варіанти відповідей

А    Джордж Вашингтон

Б     Джон Адамс

В    Томас Джефферсон

Г     Бенджамін Франклін

Запитання 13

Який винахідник створив перший паровий двигун?


варіанти відповідей

А    Дж. Кей

Б     Дж. Харгрівс

В    Дж. Уатт

Г     Е. Картрайт

Запитання 14

Хто з названих осіб став першим королем Пруссії?


варіанти відповідей

А    Фрідріх Вільгельм I

Б     Фрідріх І

В    Фрідріх Вільгельм ІI

Г     Фрідріх II

Запитання 15

Укажіть хронологічні межі Семилітньої війни.


варіанти відповідей

А    1699—1714 рр.

Б     1700—1709 рр.

В    1700—1721 рр.

Г     1756—1763 рр.

Запитання 16

Коли виникли перші англійські колонії у Північній Америці?

варіанти відповідей

А    у другій половині XVI ст.

Б     на початку XVII ст.

В    у середині XVII ст.

Г     наприкінці XVII ст.

Запитання 17

У якому році відбулося «Бостонське чаювання»?


варіанти відповідей

А    1770 р.

Б     1773 р.

В    1774 р.

Г     1778 р.

Запитання 18

Як називається воєнно-політичний союз держав із метою спільних дій?


варіанти відповідей

А    опозиція

Б     сюзеренітет

В    протекторат

Г     коаліція

Запитання 19

Чи правильне твердження?

У результаті промислового перевороту відбувався перехід…

1)    від ручної праці до машинної

2)    від праці кріпака до праці найманого робітника


варіанти відповідей

А    обидва варіанти правильні

Б     тільки перший варіант правильний

В    тільки другий варіант правильний

Г     обидва варіанти неправильні

Запитання 20

Чи правильне твердження?

Війна за незалежність США…

1)    мала національно-визвольний характер

2)    завершилася прийняттям Декларації незалежності


варіанти відповідей

А    обидва варіанти правильні

Б     тільки перший варіант правильний

В    тільки другий варіант правильний

Г     обидва варіанти неправильні

Запитання 21

За якого австрійського імператора було скасовано особисту залежність селян?


варіанти відповідей

А    Фрідріха I

Б     Фрідріха II

В    Фрідріх Вільгельма I

Г     Йосипа II

Запитання 22

Скільки англійських колоній існувало в Північній Америці на середину XVIII ст.?варіанти відповідей

А    10

Б     13

В    15

Г     24

Запитання 23

    Що лежало в основі міжнародних відносин XVIII ст.?варіанти відповідей

А    створення постійних воєнно-політичних блоків

Б     дотримання балансу сил

В    розподіл світу за релігійною ознакою

Г     створення універсальної монархії

Запитання 24

Яка подія остаточно закріпила політичну роздробленість Німеччини?варіанти відповідей

А    Північна війна

Б     Семилітня війна

В    Лівонська війна

Г     війна за австрійську спадщину

Запитання 25

Які українські землі потрапили до складу Австрії після першого поділу Речі Посполитої?

варіанти відповідей

А Поділля

Б Закарпаття

В Північна Буковина

Г Східна Галичина

Запитання 26

Після смерті Петра І в Російській імперії починається епоха

варіанти відповідей

економічного піднесення

повалення самодержавства

двірцевих переворотів

встановлення абсолютної монархії

Запитання 27

Хто уклав мир із Прусією у Семилітній війні?

варіанти відповідей

Петро ІІ

Петро ІІІ

Катерина І

Катерина ІІ

Запитання 28

На які адміністративно-територіальні одиниці поділялася Росія?

варіанти відповідей

волості

губернії

коронні краї

Запитання 29

1773-1775 рр. - це роки...

варіанти відповідей

діяльності Уложеної комісії

ліквідації Гетьманщини

російсько-турецької війни

повстання під проводом Пугачова

Запитання 30

Панівне становище в Російській імперії займали

варіанти відповідей

дворяни

селяни

міщани

духовенство

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест