Контрольний тест "Бази даних"

Додано: 7 грудня 2021
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 700 разів
40 запитань
Запитання 1

Що можна назвати базою даних?

варіанти відповідей

Телефон 

Зошит 

Класний журнал 

Рецепт приготування салату 

Запитання 2

Коли мiсце збереження iнформацiї стає базою даних?

варіанти відповідей

 коли забезпечена секретнiсть даних

коли данi об'єднанi зв'язками i спiльною структурою

 як тiльки якась iнформацiя занесена до пам'ятi комп'ютера

якщо завiдуючий базою розпочинає виконання своїх обов'язкiв

Запитання 3

Електронні бази даних активно використовуються в:

варіанти відповідей

банківській сфері

бібліотеках

пошукових системах Інтернету

під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання учнів

Запитання 4

Прикладні комп'ютерні програми, призначені для створення, збереження та використання баз даних

варіанти відповідей

Текстові процесори

Тпбличні процесори

Системи управління базами даних 

Графічні редактори

Запитання 5

Для збереження баз даних Access використовує формат фалів:

варіанти відповідей

.xlsx

.pptx

.docx

.accdb

Запитання 6

Для чого призначені таблиці в реляційній базі даних?

варіанти відповідей

Зберігання даних

Виведення даних на друк 

Подання зв’язків між таблицями 

Засоби для роботи з даними 

Запитання 7

Які особливості має реляційна база даних?

варіанти відповідей

Вузли утворюють ієрархію 

Таблиці взаємопов’язані 

Має вузли, рівні, зв’язки 

Складається з таблиць 

Запитання 8

На якій вкладці вибирається режим Конструктора?

варіанти відповідей

СТВОРЕННЯ 

ФАЙЛ 

ОСНОВНЕ 

ЗОВНІШНІ ДАНІ 

Запитання 9

Із чого починається проектування бази даних?

варіанти відповідей

Визначається вирівнювання абзаців 

Визначаються перелік даних, які будуть зберігатися 

Визначається кількість і вміст таблиць для зберігання даних 

Визначаються розмір і накреслення шрифтів 

Запитання 10

Рядок таблиці реляційної бази даних називають:

варіанти відповідей

полем, або атрибутом

клітинка

записом, або кортежем

Запитання 11

Стовпець таблиці реляційної бази даних називають:

варіанти відповідей

полем, або атрибутом

клітинка

записом, або кортежем

Запитання 12

Яке поле в поданій таблиці може бути ключлвим?

варіанти відповідей

Кількість

Хлопці

Дівчата

Класний керівник

Запитання 13

В одному полі бази даних можуть зберігатися дані тільки одного типу.

варіанти відповідей

Погоджуюсь

Не погоджуюсь

Запитання 14

Якi способи створення таблиць можна застосовувати в Access?

варіанти відповідей

на основі зв'язаних запитів із зовнішнього файлу

введенням даних

застосуванням майстра таблиць

із використанням швидкого доступу до Інтернету

Запитання 15

Яке призначення пiдпису поля?

варіанти відповідей

Він буде відображатися в заголовку поля таблиці

Якщо його нема, то поле буде підписано заданим іменем

Він буде відображатись в рядку стану при переході на поле

Якщо його нема в рядку стану відображається ім'я поля

Запитання 16

Який режим роботи з таблицею дозволяє вводити до неї данi?

варіанти відповідей

Конструктор

Зв'язки

Подання

Майстер запитів

Запитання 17

Якi особливостi створення таблиць з використанням конструктора таблиць?

варіанти відповідей

можна присвоювати полям будь-які із наявних в Access типи даних

можна присвоювати полям лише текстові та числові типи даних

розробник самостійно задає всі параметри таблиці

всі параметри таблиці встановлюються автоматично

Запитання 18

Яка роль таблиць в реляцiйнiй базi даних?

варіанти відповідей

таблиці основне хранилище інформації і єдиний обов'язковий об'єкт

без таблиць база не може містити даних

таблиці можуть бути відсутні в базі, що містить багато даних

таблиці можуть бути відсутні лише в базі, що містить мало даних

Запитання 19

Як можна перемiщуватись мiж полями та записами в таблицi?

варіанти відповідей

вводячи iм'я поля коли натиснута клавiша Shift

вводячи iм'я поля коли натиснута клавiша Alt

вибирати мишею

кнопкою Tab та клавiшами перемiщення курсору

Запитання 20

Яким вимогам повиннi вiдповiдати ключовi поля ?

варіанти відповідей

мають бути лише текстовi

мають бути лише типу лiчильник

не можут повторюватись

мають бути лише типу число

Запитання 21

У чому полягає операція впорядкування даних у таблиці?

варіанти відповідей

Нова відповідність порядку розташування до значень 

Нове розташування відповідно до зміни значень 

Новий порядок розташування відповідно до значень 

Зміна значень відповідно до порядку розташування 

Запитання 22

У чому полягає операція сортування даних у таблиці?

варіанти відповідей

Впорядкування за певними ознаками 

Копіювання за певними ознаками 

Вилучення за певними ознаками 

Збереження за певними ознаками

Запитання 23

Як можна відсортувати дані в таблиці?

варіанти відповідей

За зростанням 

За копіюванням 

За спаданням 

За форматуванням

Запитання 24

Які види пошуку застосовуються в базі даних?

варіанти відповідей

Пошук і заміна 

Пошук і збереження 

Пошук даних за зразком 

Пошук зразка за даними 

Запитання 25

Запити дозволяють відібрати:

варіанти відповідей

дані з фільтрів 

дані з таблиць 

дані з команд 

дані зі зв’язків  

Запитання 26

У чому полягає відмінність запитів і фільтрів?

варіанти відповідей

Запит опрацьовує лише один об’єкт, фільтр - декілька 

Запит очищує декілька об’єктів, фільтр - лише один 

Запит опрацьовує декілька об’єктів, фільтр - лише один 

Запит опрацьовує декілька фільтрів, об’єкт - лише один 

Запитання 27

Із якої дії слід розпочинати створення простого запиту?

варіанти відповідей

Відкрити вкладку ЗНАРЯДДЯ БАЗИ ДАНИХ 

Відкрити вкладку ЗОВНІШНІ ДАНІ 

Відкрити вкладку ОСНОВНЕ 

Відкрити вкладку СТВОРЕННЯ 

Запитання 28

Яка команда слугуює для створеного простого запиту?

варіанти відповідей

Відкрити вкладку ОСНОВНЕ 

Вибрати команду Конструктор таблиць

Відкрити вкладку СТВОРЕННЯ 

Вибрати команду Конструктор форм 

Запитання 29

Якi завдання можуть виконувати запити?

варіанти відповідей

здiйснювати обчислення

створювати форми

обробляти данi отриманi в результатi роботи iнших запитiв

готувати звiти

вiдбирати записи, що вiдповiдають певним умовам

Запитання 30

Запити, з використанням яких на основі існуючих таблиць створюється таблиця з даними, які відповідають певним умовам

варіанти відповідей

запити на вибірку даних

перехресні запити 

запити на внесення змін 

запити з параметрами 

Запитання 31

Файли з даними розміщуються на сервері, а на кожному клієнтському комп'ютері встановлено повну версію СУБД

варіанти відповідей

файл-серверні СУБД

клієнт-серверні СУБД

інтегровані (вбудовані) СУБД

Запитання 32

На сервері встановлюється серверна версія СУБД, на ньому ж, як правило, розміщена і база даних. На клієнтських комп'ютерах установлюються тільки невеликі за обсягом і функціональністю клієнтські версії СУБД.

варіанти відповідей

файл-серверні СУБД

клієнт-серверні СУБД

інтегровані (вбудовані) СУБД

Запитання 33

Ці системи не потребують окремої інсталяції, можуть мати обмежений набір функцій з управління базою даних.

варіанти відповідей

файл-серверні СУБД

клієнт-серверні СУБД

інтегровані (вбудовані) СУБД

Запитання 34

Система управління базами даних Access належать до:

варіанти відповідей

файл-серверні СУБД

клієнт-серверні СУБД

інтегровані (вбудовані) СУБД

Запитання 35

Основними об'єктами в базах даних Access є: 

варіанти відповідей

таблиці

запити

презентації

документи

Запитання 36

Яким із ярликів можна завантажити програму Microsoft Access?

варіанти відповідей
Запитання 37

Які є способи створення «порожньої» бази даних?

варіанти відповідей

На основі існуючого шаблону електронної таблиці 

На основі існуючого шаблону 

Власноручно створюючи таблиці, форми, звіти й інші об’єкти 

Власноручно створюючи малюнки 

Запитання 38

Відновіть послідовність дій для збереження таблиці.

1. Натиснути кнопку ОК - таблиця запишеться у проектовану базу даних 

2. У вікні Зберегти як… ввести ім’я таблиці замість пропонованого імені Таблиця1

3. Натиснути кнопку Зберегти на панелі інструментів  

варіанти відповідей

3, 2, 1

1, 2, 3

2, 3, 1

3, 1, 2

Запитання 39

Вкажіть вкладку на якій можна створити нову таблицю

варіанти відповідей

Главная

Создание

Внешние данные

Поля

Запитання 40

Вкажіть вкладку на якій можна створити новий запит

варіанти відповідей

Главная

Создание

Внешние данные

Поля

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест