Контрольний тест ОЗНАКИ РІВНОСТІ ТРИКУТНИКІВ. РІВНОБЕДРЕНИЙ ТРИКУТНИК

Додано: 9 березня
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 228 разів
20 запитань
Запитання 1

Фігури називаються рівними, якщо вони…

варіанти відповідей

мають рівні площі

  

мають рівні периметри 


суміщаються при накладанні

мають однакову форму 

Запитання 2

Як називається відрізок, що сполучає вершину трикутника із серединою його протилежної сторони?

варіанти відповідей

Висота


Медіана


Бісектриса

Ширина

Запитання 3

Скільки бісектрис можна провести у рівнобедреному трикутнику?

варіанти відповідей

Одну


Дві


Три

Безліч

Запитання 4

Як називається трикутник, у якого дві сторони рівні?

варіанти відповідей

Різносторонній


Прямокутний


Рівнобедрений

Рівносторонній

Запитання 5

Які кути рівнобедреного трикутника рівні?

варіанти відповідей

Кути при основі


Всі


Внутрішній і зовнішній при одній вершині

Інша відповідь

Запитання 6

Чим є бісектриса рівнобедреного трикутника, проведена до основи?

варіанти відповідей

Тільки бісектрисою


Медіаною


Висотою

Медіаною і висотою

Запитання 7

Якщо у трикутнику АВС АВ = ВС, ВМ ‒ медіана, а кут АВС = 100°, то кут АВМ дорівнює:

варіанти відповідей

90°


80°


100°

50°

Запитання 8

Якщо трикутник рівносторонній, то всі його кути мають градусну міру:

варіанти відповідей

45°


90°

60°

30°

Запитання 9

Якщо периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 18 см, а бічна сторона ‒ 5 см, то основа цього трикутника дорівнює:

варіанти відповідей

10 см


8 см


6,5 см

13 см

Запитання 10

Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 100 см. Знайдіть його сторони, якщо вони пропорційні числам 1, 2 і 2.

варіанти відповідей

20 см, 40 см, 40 см


40 см, 20 см, 20 см


60 см, 20 см, 20 см

20 см, 30 см, 50 см     

Запитання 11

Два трикутники називаються  рівними, якщо у них:    

варіанти відповідей

Відповідні сторони рівні


Відповідні кути рівні


Відповідні сторони рівні,  а  кути  прямі

Відповідні сторони  і  відповідні  кути  рівні

Запитання 12

Трикутники, зображені на малюнку, рівні за

варіанти відповідей

трьома сторонами

двома сторонами і кутом між ними

стороною і прилеглими до неї кутами

двома катетами

Запитання 13

Трикутники, зображені на малюнку, рівні за

варіанти відповідей

трьома сторонами

двома сторонами і кутом між ними

стороною і прилеглими до неї кутами

двома катетами

Запитання 14

Трикутники, зображені на малюнку, рівні за

варіанти відповідей

трьома сторонами

двома сторонами і кутом між ними

катетом і гіпотенузою

двома катетами

Запитання 15

Трикутники, зображені на малюнку, рівні за

варіанти відповідей

трьома сторонами

двома сторонами і кутом між ними

катетом і гіпотенузою

двома катетами

Запитання 16

Вкажіть правильно записану рівність трикутників, зображених на малюнку.

варіанти відповідей

 ΔАОВ = ΔAОD

 ΔАОВ = ΔDОC

 ΔDОC = ΔDОC

 ΔАОD = ΔCОВ

Запитання 17

Знайдіть градусну міру кута А трикутника АВС.

варіанти відповідей

45°


90°


60°

30°

Запитання 18

Знайдіть градусну міру кута F трикутника DFE.

варіанти відповідей

40°

80°

100°

50°

Запитання 19

Відрізки АВ і СМ перетинаються в точці О. Якщо АО = МО і СО = ОВ, то:

варіанти відповідей

ΔАОС = ΔМОВ


ΔАОМ = ΔСОВ


ΔСОВ – рівносторонній

СО – медіана ΔАОВ

Запитання 20

Відрізки АВ та СК перетинаються в точці О, що є серединою кожного з них. Якщо АС = 11 см, то ВК дорівнює:

варіанти відповідей

11 см


7 см


22 см

Не можна визначити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест