28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Контрольний тест з природознавства

Додано: 18 травня
Предмет: Природознавство, 5 клас
Тест виконано: 547 разів
26 запитань
Запитання 1

Виберіть три відповіді з семи. Які ознаки є спільними для усіх царств живих організмів: бактерій, рослин, грибів та тварин?

варіанти відповідей

 Живляться готовими органічними речовинами

 

 Є лише багатоклітинними організмами

  

Тіло складається з органів та систем органів

 

 Живляться, здатні до розмноження

  

Мають клітинну будову тіла

  

Живуть протягом багатьох років

 

 У складі клітин мають оболонку та цитоплазму

Запитання 2

Укажіть значення грибів у екосистемах

варіанти відповідей

розкладають рештки відмерлих організмів

  

утворюють органічні речовини

 

 є кормом для багатьох звірів

 

 виділяють кисень

  

очищують повітря

  

поглинають вуглекислий газ

Запитання 3

Установіть роль рослин в екосистемі.

варіанти відповідей

Створюють органічні речовини і забезпечують ними інші організми


  Перешкоджають гниттю відмерлих решток організмів

  

Споживають готові органічні речовини


  Руйнують відмерлі рештки організмів

Запитання 4

Зазначте, пристосуванням організмів до яких змін природи є:  листопад, зимова сплячка, перельоти птахів

варіанти відповідей

 до умов середовища упродовж року

 

 до умов середовища упродовж доби

  

до способу живлення

 

 до способу переміщення

Запитання 5

Вкажіть основні середовища життя організмів:

варіанти відповідей

Наземно-повітряне

 

 Підземне

  

Водне

 

 Грунтове

Запитання 6

Оберіть ряд, у якому вказані лише мешканці наземно-повітряного середовища:

варіанти відповідей

журавель, лелека, олень, кріт, кріль;


  олень, метелик. дощовий червяк,лисиця, кульбаба;

 

  лебідь, стриж, кінь, змія, ромашка;


  півень, кріт, миша, вуж, конвалія.

Запитання 7

Назвіть мешканців виключно ґрунтового середовища

варіанти відповідей

форель, вовчок, петрів хрест

 

 сліпак, дощовий черв'як, личинка хруща

 

 кліщ, мурахи, горобець

 

 стриж, кріт, бобер

Запитання 8

Укажіть газ, якого найбільше у повітрі.

варіанти відповідей

азот


  кисень

 

 вуглекислий газ

 

 аргон

Запитання 9

Рослини не можуть жити без ґрунту тому, що з нього ...

1 вони вбирають воду

2 надходить світло

3 надходить тепло

4 вони вбирають поживні речовини

варіанти відповідей

1 і 4

 

 2 і 3

  

1 і 2

 

 3 і 4

Запитання 10

Виберіть із переліку усіх мешканців грунту

варіанти відповідей

сліпак

 

 їжак

 

 кріт


  вовчок

 

 заєць

  

багатоніжка

Запитання 11

Чим планета Земля відрізняється від інших планет нашої Сонячної системи?

варіанти відповідей

Наявність води;

 

 Наявність різних форм життя;

 

 Наявність літосфери;

  

Наявність повітня.

Запитання 12

Екватор -це умовна лінія, яка...

варіанти відповідей

Проходить через полюси нашої планети;

  

Проходить через Лондон;

 

 Посередені перетинає нашу планету;


  Проходить через магнітні полюси.

Запитання 13

Що таке ядро Землі?

варіанти відповідей

Зовнішній шар земної кулі, є твердим утворенням товщиною 5—40 км, що становить 0,1—0,5 % радіуса Землі.


  Частина Землі з радіусом близько 1,22 тис. км, густина речовини всередині досягає 13100 кг/м³. Гіпотетично складається із залізо-нікелевого сплаву з домішками силікатів і важких металів;


  Одна з внутрішніх оболонок земної кулі, Становить 83% об'єму і 67% маси Землі. 

Запитання 14

Укажіть ряд, в якому перелічено властивості організмів

варіанти відповідей

 звук, блиск,живлення

 

 об*єм, бінокль,пісок

 

 ріст,подразливість,рух

  

муха, Місяць,лебідь

Запитання 15

Ознаки екосистеми

варіанти відповідей

спільна територія

 

 організми взаємодіють між собою


  організми впливають на середовище

Всі відповіді правильні

Запитання 16

Виберіть ряд, у якому перелічено чинники неживої природи

варіанти відповідей

 Повітря, вологість, мікроорганізми  

 

 Температура, освітлення, висота над рівнем моря, бактерії  

  

Температура, освітлення, вологість, повітря

Запитання 17

До одноклітинних грибів належать:

варіанти відповідей

 пеніцил

 дріжджі

мухомор

павутинник

Запитання 18

Насіння гороху, посаджене у ґрунт, дає початок маленькому паростку. Поступово на ньому з'являється листочки, потовщується стебельце, і за кілька місяців паросток стає дорослою рослиною. Поява у рослини нових органів - це приклад

варіанти відповідей

росту

 розвитку

  розмноження

  живлення

Запитання 19

Коливання темпера­тури в цьому середовищі невеликі, у ньому достатньо органічних речовин , проміжки між його частинками заповнені во­логою і повітрям. Проте вміст кисню в ньому значно менший, а вуглекислого газу набагато біль­ше. Він дуже щільний, і пересуватися в ньому складно. Тому в цьому середовищі переважають одноклітинні і дрібні багатоклітинні тварини, у яких газообмін відбувається через усю поверхню тіла.

варіанти відповідей

водне

  наземно-повітряне

 ґрунтове

  інші організми

Запитання 20

Вкажи правильну послідовність організмів, які утворюють ланцюг живлення

варіанти відповідей

сокіл-синиця-гусінь метелика- яблуня

  яблуня - гусінь метелика - синиця - сокіл

  сокіл - синиця - яблуня - гусінь метелика

синиця - гусінь метелика - яблуня - сокіл

Запитання 21

Організми екосистем поділяються на групи

варіанти відповідей

споживачі, утворювачі, будівельники  

 споживачі, будівельники, руйнівники 

  утворювачі, споживачі, руйнівники

Запитання 22

Виберіть ряд, де перелічені тільки об’єкти природних екосистем

варіанти відповідей

 парк, ліс, поле, луг  

  ліс, річка, луг, болото   

  сад, луг, річка, болото

Запитання 23

Найменша частинка живого організму:

варіанти відповідей

тканина

орган

клітина

організм

Запитання 24

Спільною ознакою всіх тварин є:

варіанти відповідей

живляться органічними речовинами, які створюють самі

живляться готовими органічними речовинами

для живлення не потребують органічних речовин

для живлення використовують організм хазяїна

Запитання 25

У внутрішній будові Землі розрізняють:

варіанти відповідей

іоносферу

земну кору

мантію

стратосферу

гідросферу

ядро

Запитання 26

Основні частини клітини:

варіанти відповідей

цитоплазма

легені

ядро

судини

клітинна мембрана

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест