Контрольний тест з сольфеджіо 4(6)

Додано: 14 травня 2020
Предмет: Музичне мистецтво, 4 клас
42 запитання
Запитання 1

Як називається інтервал, у якому 3 ступені?

варіанти відповідей

секста

прима

терція

кварта

Запитання 2

Який знак альтерації підвищує ноту на півтона?

варіанти відповідей

бекар

бемоль

дубль-дієз

дієз

Запитання 3

Скільки ступенів у інтервалі чиста квінта ?

варіанти відповідей

5

8

6

7

Запитання 4

Як називається вид мінору, у якому підвищується VII ступінь?

варіанти відповідей

натуральний

гармонічний

мелодичний

Запитання 5

Виберіть стійки ступені ладу:

варіанти відповідей

I - III - V

IV - VI - I

III - V - VII

II - IV - VI

Запитання 6

На якому ступені ладу будується домінантовий тризвук (D 5/3)?

варіанти відповідей

I

IV

V

III

Запитання 7

Як називається перше обернення тонічного тризвука (Т5/3)?

варіанти відповідей

тонічний секстакорд (Т6)

тонічний квартсекстакорд (Т6/4)

тонічний септакорд (Т 7)

Запитання 8

Як називається акорд, який складається з трьох звуків, розташованих по терціях?

варіанти відповідей

тризвук

септакорд

Секстаккорд

Квартсекстаккорд

Запитання 9

Яка з тональностей має один дієз біля скрипкового ключа?

варіанти відповідей

Соль мажор

Ля мажор

До мажор

Фа мажор

Запитання 10

Які інтервали відносяться до тритонів?

варіанти відповідей

м.6, в.6

зб.4, зм.5

м.2,в.2

ч.8

Запитання 11

Як називаються тризвуки: Т5/3, S5/3, D5/3?

варіанти відповідей

головні тризвуки ладу

побічні тризвуки ладу

Тризвуки стійкі

Запитання 12

Як називаються мажорна і мінорна тональності, у яких однакові ключові знаки, а тоніки знаходяться на відстані м.3?

варіанти відповідей

паралельні тональності

одноіменні тональності

Запитання 13

У якому інтервалі 6 ступенів?

варіанти відповідей

секста

секунда

октава

Септима

Квінта

Запитання 14

Як називається знак альтерації, який знижує ноту на півтона?

варіанти відповідей

бекар

бемоль

дієз

Запитання 15

Скільки ступенів у чистій кварті?

варіанти відповідей

4

8

3

2

Запитання 16

Як називається вид мінору, у якому підвищуються VI та VII ступені?

варіанти відповідей

натуральний

гармонічний

мелодичний

Запитання 17

Виберіть головні ступені ладу:

варіанти відповідей

I - IV - V

I - III - V

V - VI - VII

Запитання 18

На якому ступені будується субдомінантовий тризвук (S5/3)?

варіанти відповідей

I

IV

V

ІІ

ІІІ

Запитання 19

Як називається тризвук на І ступені ладу?

варіанти відповідей

тонічний (Т5/3)

субдомінантовий (S5/3)

домінантовий (D5/3)

Запитання 20

Як називається друге обернення тонічного тризвука (Т5/3)?

варіанти відповідей

тонічний квартсекстакорд

тонічний секстакорд

тонічний септакорд

Запитання 21

Яка з тональностей має один бемоль (сі-бемоль) біля скрипкового ключа?

варіанти відповідей

Сі-бемоль мажор

Фа мажор

До мажор

Ре мажор

Запитання 22

Який тритон будується на IV ступені мажора і гармонічного мінора?

варіанти відповідей

м.7

ч.8

зб.4

Запитання 23

Як називається звукоряд ладу від тоніки до тоніки (на октаву вище)?

варіанти відповідей

гама

квінта

реприза

пауза

Запитання 24

Виберіть тональність, яка паралельна Ре мажору:

варіанти відповідей

сі мінор

сі- бемоль мінор

Сі мажор

ре мінор

Запитання 25

Визначити побудову

варіанти відповідей

Тризвук

Секстакорд

Квартсекстакорд

Мінорний

Мажорний

Зменшений

Запитання 26

Визначити побудову

варіанти відповідей

Тризвук

Секстакорд

Квартсекстакорд

Мажорний

Мінорний

Тонічний

Запитання 27

Визначити побудову

варіанти відповідей

Тризвук

Секстакорд

Квартсекстакорд

Мажорний

Мінорний

Тонічний

Запитання 28

Визначити побудову

варіанти відповідей

Тризвук

Секстакорд

Квартсекстакорд

Мажорний

Мінорний

Тонічний

Запитання 29

Визначити побудову у тональності фа мажор

варіанти відповідей

Тризвук

Секстакорд

Квартсекстакорд

Тонічний

Субдомінантовий

Домінантовий

Запитання 30

Визначити тональність та вид розвитку мелодії у фрагменті

варіанти відповідей

До мажор

Соль мажор

Ре мажор

Повтор

Варіювання

Секвенція

Запитання 31

Які інтервали відносяться до тритонів?

варіанти відповідей

ч.4

м.2

зб.4

зм.4

зм.5

зб.5

ч.5

Запитання 32

Визначити побудову

варіанти відповідей

ч.4

зб.4

зм.4

зм.5

ч.5

Запитання 33

Визначити побудову

варіанти відповідей

терція

кварта

квінта

чиста

Зменшена

збільшена

Запитання 34

Визначити побудову

варіанти відповідей

чиста

збільшена

зменшена

кварта

квінта

терція

Запитання 35

Тритони будуються на ..... ступенях ладу

варіанти відповідей

головних

стійких

нестійких

будь-яких

Запитання 36

Тритони потребують розв'язання?

варіанти відповідей

Так

Ні

зб.4 так, а зм.5 ні

зм.5 так, а зб.4 ні

Запитання 37

Збільшена кварта розв'язується у ...

варіанти відповідей

м.3

м.6

ч.5

в.6

в.3

Запитання 38

зменшена квінта розв'язуються у...

варіанти відповідей

м.3

ч.4

в.3

в.6

Запитання 39

Визначити інтервал і тональність у який він побудован

варіанти відповідей

Фа мажор

До мажор

Ля мінор

ч.4

зм.4

зб.4

зм.5

Запитання 40

Розв'язання тритонів

варіанти відповідей

зм.5 звуки розходяться

зб.4 звуки розходяться

зм.5 звуки сходяться

зб.4 звуки сходяться

звуки на місці у зб.4

нижній звук на місці у зм.5

Запитання 41

На яких ступенях у нат.мажорі та гарм.мінорі будуються тритони?

варіанти відповідей

I

VI

IV

V

VII

II

Запитання 42

Який інтервал отримаємо, якщо зробимо обернення зб.4?

варіанти відповідей

ч.4

ч.5

зб.4

зм.5

в.6

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест