5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Контрольно-дистанційна робота з історії України 10й клас

Додано: 12 травня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 127 разів
26 запитань
Запитання 1

Період другої світової війни

варіанти відповідей

1740 - 1748

28 липня 1914 - 11 листопада 1918

1 вересня 1939 - 2 вересня 1945

1710 - 1713

Запитання 2

Що таке голокосп і його період?

варіанти відповідей

1941-1945

це визначена міжнародною угодою тенриторія , де заборонено тримати війська ,озброєння , зберігати старі та споруджувати нові укріплення й військово-промислові підприємства.

1939-1945

це планомірне й організоване знищення європейського населення

Запитання 3

Що таке ОУН?

варіанти відповідей

українське національне військове формування в складі австро-угорської армії, сформоване з добровольців

український громадсько-політичний рух, що ставить собі за мету встановлення Української соборної самостійної держави, її збереження та розвиток

український представницький орган політичних, громадських, культурних та професійних організацій

Запитання 4

Причини розколу ОУН?

варіанти відповідей

смерть Євгена Коновальця

розбіжність між членами ОУН

Друга світова війна

прихильність до двох різних лідерів

Запитання 5

Про якого історичного діяча йдеться в характеристиці:

«Лейтенант Червоної армії, учасник встановлення Прапора Перемоги на даху німецького рейхстагу в Берліні»

варіанти відповідей

К. Дерев’янко

Р. Маліновський

О. Берест

Р. Шухевич

Запитання 6

Вставте пропущене.

1)_________1945 р. на борту американського авіаносця "Міссурі" молодий генерал - українець 2)_________ поставив свій підпис від імені Радянського Союзу під Актом капітуляції 3) _________.

варіанти відповідей

1) 2 вересня; 2) Кузьма Дерев′янко; 3) Японія.

1) 2 вересня; 2) Олексій Берест; 3) Німеччина.

1) 9 травня; 2) Кузьма Дерев′янко; 3) Японія.

1) 2 вересня; 2) Кузьма Дерев′янко; 3) Німеччина.

Запитання 7

На фото зображено

варіанти відповідей

голів проводу українських націоналістів.

партійно-радянських керівників України

учасників українського дисидентського руху

командувачів радянських партизанських з’єднань

Запитання 8

Спільною метою усіх течій руху Опору в Україні в роки Другої світової війни було

варіанти відповідей

відновлення радянської влади

здобуття незалежності Україною

відновлення Української Народної Республіки

вигнання нацистських окупантів із території України

Запитання 9

Про яку битву Другої світової війни писав письменник В. Астафьєв: "Двадцять п'ять тисяч входить у воду , а виходить на

тому березі три тисячі, максимум п'ять"?

варіанти відповідей

оборона Києва

оборона Одеси

форсування Дніпра

визволення Києва

Запитання 10

Бойові дії на території України в 1941 р. привели:

варіанти відповідей

до зриву плану "блискавичної війни" Німеччини проти СРСР

до повної окупації УРСР військами Німеччини та її союзників

до утворення маріонеткової Української держави

до створення українських збройних формувань у складі Червоної армії

Запитання 11

Яка країна-союзниця Німеччини отримала в управління частину окупрваної території УРСР, що дістала назву Трансністрія?

варіанти відповідей

Румунія

Угорщина

Словаччина

Польща

Запитання 12

Унаслідок Другої світової війни до складу УРСР увійшли українські землі, що в міжвоєнний період (1921-1938 рр.) перебували у складі :

варіанти відповідей

Німеччини, Польщі, Угорщини

Чехо-Словаччини, Литви, Румунії

Польщі, Румунії, Чехо-Словаччини

Литви, Німеччини, Угорщини

Запитання 13

Провальна політика англійського та французького урядів проти Німеччини називалася політикою...

варіанти відповідей

задобрення агресора

умиротворення агресора

стримування агресора

налагодження конфліктів

Запитання 14

Дата нападу Німеччини на Польщу:

варіанти відповідей

1 вересня 1939

22 червня 1941

3 вересня 1939

Запитання 15

Коли підписано "Акт про капітуляцію Німеччини"?

варіанти відповідей

2 вересня 1945

7 травня 1945

10 квітня 1945

9 березня 1945

Запитання 16

Радянізація - це..

варіанти відповідей

Насильницьке насадження на певній території економічного, суспільно-політичного та культурного життя, що було зарактериним для тоталітарного режиму Радянського Союзу.

Політичні репресії, які застосовували в адміністративному порядку місцевим органам виконавчої влади за політичноми і соціальними ознаками.

Політика, суть якої полягає в поступках країні - агресору, заради компромісів.

Насильницьке залучення населення до сворених великих колективних господарств на основі селянських дворів.

Запитання 17

Причини Другої світової війни

варіанти відповідей

Згострення суперечностей між капіталістичними державами.

Боротьба за світове панування.

Суперечливість Версальсько-Вашингтонської системи.

Світова криза 30-х років.

Запитання 18

Де знаходилися головні осередки української політичної еміграції у переддень Другої світової війни?

варіанти відповідей

Берліні, Варшаві і Бремені

Парижі, Берліні, Варшаві і Празі

Празі, Брюсселі, Люксембурзі і Лісабоні

Загребі, Мадриді, Ватикані та Монако

Запитання 19

Офіційно Другу світову не завершено й досі. Росія та ... так і не підписали мирний договір.

варіанти відповідей

Німеччина

Японія

США

Великобританія

Запитання 20

Татарбунарське повстання проти румунського режиму в Південній Бессарабії відбулося _____.

варіанти відповідей

 листопад 1938 р.

Вересень 1924 р.

 березня 1939 р.

Вересень 1929 р.

Запитання 21

Пакт Молотова-Ріббентропа - це договір між

варіанти відповідей

 СРСР та Фінляндією

 СРСР та Німеччиною

 Німеччиною та Фінляндією

 Німеччиною та Польщею

Запитання 22

Яка країна проводила наступні заходи щодо українськиї земель?

  Промисловий розвиток відсталий, незважаючи на державні капіталовкладення: край перебував на рі­вні XVIII ст.

Зберігалися високі орендна плата за землю, штрафи й податки.

Аграрне питання частково вирішено шляхом передання селянам окремих земель угорських поміщи­ків

варіанти відповідей

 Польща

Чехія

Румунія

СРСР

Запитання 23

Незалежність Карпатської України проголошено:

варіанти відповідей

  15 березня 1939 р. 

 23 серпня 1939 р.

17 вересня 1939 р. 

 26 жовтня 1939 р.

Запитання 24

Уряд якої країни вживав упродовж 1920 – 1930-х років описані нижче заходи?

«На Волині та Поліссі протягом п’яти років осаджено понад 8 тисяч родин військових. Дано їм, за розпорядженням уряду, найкращі землі від 20 до 80 га, деревину на будівництво, грошей чимало».

варіанти відповідей

 Чехословаччини

 Румунії

Польщі

Угорщини

Запитання 25

Яка партія чи організація існувала у 20-30-х роках існувала в Галичині?

варіанти відповідей

 Українська консервативна партія.

Комуністична партія Західної України.

Ліберальна партія Західної України

Організація українських націоналістів.

Запитання 26

Пацифікація - ваше розуміння цього поняття?


варіанти відповідей

Окатоличення українського населення.

Мобілізація в польську армію української молоді.

Роздача земель полякам.

Офіційна назва репресій щодо населення. "умиротворення", "замирення".

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест