Координатна площина

Додано: 20 квітня 2020
Предмет: Математика, 6 клас
Тест виконано: 46 разів
12 запитань
Запитання 1

Координатною площиною називають

варіанти відповідей

площину, на якій задано координатну пряму х

площину, на якій задано прямокутну систему координат

площину, на якій дві прямі перетинаються в точці О

площину, на якій задано вертикальну пряму у

Запитання 2

Точки координатної площини, у яких абсциса дорівнює 0 знаходяться

варіанти відповідей

у початку координат

в другій координатній чверті

на осі абсцис

на осі ординат

Запитання 3

Числа, які визначають місце точки на координатній площині називають

варіанти відповідей

ординатою точки

абсцисою точки

кординатами точки

початком координат

Запитання 4

На координатній площині точка з координатами ( - 3; 2 ) лежить у

варіанти відповідей

першій координатній чверті

другій координатній чверті

третій координатній чверті

четвертій координатній чверті

Запитання 5

Відрізки АВ і МN перетинаються в точці F. Знайдіть координати точки F, якщо кінці відрізків мають координати:

А ( 2; 4 ), В ( - 4; - 2 ), М ( - 1; 4 ), N ( 2; - 2).

варіанти відповідей

( - 2; 3 )

( 1; - 1 )

( 2; 1 )

( 0; 2 )

Запитання 6

На координатній площині накреслити трикутник АВС, якщо А ( - 3; - 4 ),

В ( 1; 4 ), С ( 6; - 2 ). Знайти координати точки перетину сторони АВ з віссю х.

варіанти відповідей

( 4; 0 )

( - 1; 0 )

( - 3; 0 )

( 5; 0 )

Запитання 7

На координатній площині задана точа Р ( - 2 ; - 5 ). Записати координати точки С, у якої абсциса на 4 більше ординати точки Р, а ордината - на 2 менше абсциси точки Р.

варіанти відповідей

( 2 ; - 7)

( 2; - 6)

( - 6; 1)

( - 1; - 4)

Запитання 8

Через точку В ( 0; - 3) проведено пряму, перпендикулярну вісі у. Яка з точок лежить на цій прямій?

варіанти відповідей

А ( - 7; 2)

В ( 0 ; - 5 )

( - 9; - 3)

( 10; - 4 )

Запитання 9

На координатній площині побудовано прямокутник АВСD за трьома його вершинами. Знайти координати четвертої вершини прямокутника, якщо

В ( - 1; 6), С ( -1; - 2 ), D ( - 4; - 2).

варіанти відповідей

А ( - 1; 4)

А ( - 4; 6 )

А ( - 6; - 4 )

А ( - 4; - 6 )

Запитання 10

Знайти периметр прямокутника MNPC, який побудовано на координатній площині, якщо три його вершини мають координати:

М ( - 5; 2 ), С ( - 5; - 1 ), N ( 2; 2 ). Взяти до уваги, що довжина одиничного відрізка дорівнює 0,5 см.

варіанти відповідей

10 см

11 см

12 см

13см

Запитання 11

Знайти площу квадрата АВСD, який побудовано на координатній площині, якщо С ( 3; -3) В ( 3; 5 ), D ( - 5; - 3 ). Взяти до уваги, що довжина одиничного відрізка дорівнює 0,5 см.

варіанти відповідей

8,25 см 2

10,25 см 2

12 см 2

16 см 2

Запитання 12

Зобразіть на координатній площині всі точки, у яких абсциси і ординати є протилежними числами. Якою фігурою є множина таких точок?

варіанти відповідей

пряма, яка паралельна вісі ординат

пряма, яка перпендикулярна вісі абсцис

пряма, яка є бісектрисою другої та четвертої координатних чвертей

пряма, яка є бісектрисою першої та третьої координатних чвертей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест