координатна площина

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Математика, 6 клас
Копія з тесту: координатна площина
12 запитань
Запитання 1

Укажіть точку, що належить осі ординат.

варіанти відповідей

 А(3; 1)

В(-2; 0)

 С(-3; -2)

D(0; -4)

Запитання 2

Серед точок виберіть ту, яка лежить на осі абсцис.

варіанти відповідей

А(-1;-3)

M(0; 5)

С(4;0)

 L(1; 4)

Запитання 3

На малюнку зображено графік руху туриста. На осі абсцис відкладено час t (у год), а на осі ординат - відстань туриста від дому s (у км). Яка загальна довжина туристичного маршруту?

варіанти відповідей

9 км

16 км

8 км

18 км

Запитання 4

На малюнку зображено графік руху туриста. На осі абсцис відкладено час t (у год), а на осі ординат - відстань туриста від дому s (у км). Скільки часу витратив турист на відпочинок?

варіанти відповідей

8 год

2 год

3 год

6 год

Запитання 5

Які з прямих, зображених на малюнку, є перпендикулярними?

варіанти відповідей

 p i t

m i n

t i n


p i m

Запитання 6

 Які з прямих, зображених на малюнку, є паралельними?

варіанти відповідей

а і с

  m i n

c i n

 a i m

Запитання 7

Дано чотири точки з координатами (-3; 2); (-3; -2); (4; 2); (4; -2). Яка фігура утвориться в результаті побудови?

варіанти відповідей

Трикутник

Квадрат

Пряма

Прямокутник

Запитання 8

Якi координати має точка М, позначена на рисунку?

варіанти відповідей

(3;2)

(-2;3)

(2;3)

(-3;-2)

Запитання 9

Накресли на координатній площині замкнену ламану, послідовними вершинами якої є точки з координатами: (-1; -3); (-2; 0); (-1; 2); (-3; 2); (-1; 5); ( 1; 5); ( 3; 2); ( 1; 2); ( 2; 0); ( 1; -3); (-1; -3). Яка фігура вийшла?

варіанти відповідей

Ваза

Хата

Гриб

Шестикутник

Запитання 10

Яка з точок має координати (–8; –2)?

варіанти відповідей

G

B

D

C

E

F

A

Запитання 11

Укажіть точку, абсциса якої на на 6 більша, ніж її ордината?

варіанти відповідей

c

a

f

e

d

b

Запитання 12

Зображено графічну залежність температури від часу.

У якій годині температура становила - 4º ?

варіанти відповідей

 о 5 год.

о 2 та 7 год.

о 24 год.

о 14 год.

 о 2 год.

о 2 , 7 та 24 год.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест