Координатна площина. Графік.

Додано: 18 травня 2022
Предмет: Математика, 6 клас
Тест виконано: 249 разів
11 запитань
Запитання 1Назвати координату точки С

варіанти відповідей

(1; -2)

(2; 1)

(-1; -2)

(2; -2)

Запитання 2

553398_1652429373.png

На графіку показано залежність температури повітря (⁰ )  від часу (год) протягом однієї доби. О котрій годині температура була максимальною?

варіанти відповідей

о 2 год

о 16 год

о 6 год

о 8 год

Запитання 3На рисунку зображено графік руху велосипедиста. Визначте скільки часу протягом руху він зупинявся.

(потрібно визначити, скільки часу тривали всі зупинки разом)

варіанти відповідей

8 год

4 год

6 год

7 год

Запитання 4

Відомо, що АВСD - квадрат, А (2;2); В(2; 6); С(-2;6). Знайти координату вершини D

варіанти відповідей

(-2;2)

(2;-2)

(-6;2)

(6;-2)

Запитання 5

Яка з точок має координати (–8; –2)?

варіанти відповідей

А

B

F

E

D

C

G

Запитання 6

Якими між собою є координатні осі?

варіанти відповідей

рівними

паралельними

перпендикулярними

будь-якими

Запитання 7

Із точок А(4; 20), В(0; -10), С(1; -50), D(-10; -100), E(37; 0), F(0; 12), Q(-1; -1), S(-9; 0) виберіть точки, що лежать на координатних осях.

(потрібно вибрати всі правильні вілповіді)

варіанти відповідей

A

B

C

D

E

F

Q

S

Запитання 8

Як називають точку О (перетин координатних осей).

варіанти відповідей

початок відліку

початок координат

початок прямих

точка початку

Запитання 9

На малюнку подано графік руху туриста. На осі абсцис відкладено час t (у год), на осі ординат - відстань туриста від табору S (у км). Визначте, на якій відстані від табору знаходився турист через 2 години від початку руху?

варіанти відповідей

6

18

12

24

Запитання 10

На малюнку подано графік руху туриста. На осі абсцис відкладено час t (у год), на осі ординат - відстань туриста від табору S (у км). Яка швидкість туриста на зворотньому шляху?

варіанти відповідей

 2 км/год

  3 км/год

  4 км/год

 6 км/год

 8 км/год

Запитання 11

З'ясуйте за графіком скільки часу температура була додатною.

варіанти відповідей

 2 год

  3 год

  4 год

 5 год

 6 год

  7 год

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест