Координатна площина. Теорія

Додано: 26 квітня
Предмет: Математика, 6 клас
Тест виконано: 111 разів
21 запитання
Запитання 1

Градусна міра кутів, які утворюються при перетині перпендикулярних прямих?

варіанти відповідей

800

500

900

200

Запитання 2

  Як називається горизонтальна пряма на координатній площині?

варіанти відповідей

вісь абсцис

вісь ординат

одиничний відрізок

початок відліку

Запитання 3

Ордината точки А(-4; 5) це …

варіанти відповідей

-4

5

-5

інша відповідь

Запитання 4

 Визначити розміщення точки В(0;2) на координатній площині

варіанти відповідей

на осі Ох

на осі Оу

у ІІ чверті

на початку координат

Запитання 5

В якій координатній чверті лежить точка А(-7; 3)?

варіанти відповідей

І

ІІ

ІІІ

ІV

Запитання 6

Укажіть координати точки G?

варіанти відповідей

(3; 0)

(-3;0)

(3; 3)

(0; 3)

(0; -3)

(0; 2)

Запитання 7

Яку координату ставлять на перше місце?

варіанти відповідей

абцису

ординату

Запитання 8

Вісь абсцис і вісь ординат утворюють ...

варіанти відповідей

координатні прямі

координати точки

прямокутну систему координат

площину відліку

Запитання 9

Як називаються дві перпендикулярні координатні прямі, які перетинаються в початку відліку?

варіанти відповідей

 осями координат

перпендикулярними прямими

координатами точки

Запитання 10

Яку координату ставлять на друге місце?

варіанти відповідей

абцису

ординату

Запитання 11

Де знаходяться точки, абсциси яких дорівнюють нулю?

варіанти відповідей

на осі абцис

на осі ординат

Запитання 12

Які координати має початок координат?

варіанти відповідей

 (0;1)

 (0;0)

(1;1)

(1;0)

Запитання 13

Які з точок А(-4; -8), В(8; -7), С(4; 1), Д(0; 3), М(-6; -2), К(5; 0), Р( -5; -5),

О(-2; 7) належать IІІ кординатній чверті?

варіанти відповідей

А

B

C

Д

М

К

Р

О

Запитання 14

Яка з точок на малюнку має абсцису, що дорівнює 0 ?

варіанти відповідей

C

K

E

D

Запитання 15

Укажіть точку, абсциса якої від′ємна, а ордината додатна.

варіанти відповідей

В

Е

С

D

Запитання 16

Побудуйте два відрізки АВ і МN за координатами їх кінців: А( -6; -1),

В( 2; 4) і М( -4; 3), N( 0; -4). Знайдіть координати точки їх перетину.

варіанти відповідей

(-3;1)

(3; -1)

(3; 1)

(-3; -1)

Запитання 17

Яка формула правильна?

варіанти відповідей

A( x;y)

A(y;x)

Запитання 18

На скільки чвертей поділяється координатна площина?

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Запитання 19

Яка з наведених точок не лежить на осі ординат?

варіанти відповідей

А (0; -5)

D (0; 0)

Б (1; 0)

С (0; 1)

Запитання 20

Дано координати трьох вершин прямокутника М (-1; 2), Р (4; 2) і К (-1; 8). Знайди координати четвертої вершини С.

варіанти відповідей

(4; 8)

(-4; 8)

(4; -8)

(-4; -8)

Запитання 21

Як називають точку О (перетин координатних осей).

варіанти відповідей

Початок координат

Точка відліку

Початок прямих

Точка напрямку

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест