Координатна пряма. Протилежні числа

Додано: 21 січня
Предмет: Математика, 6 клас
12 запитань
Запитання 1

Напрям праворуч від точки відліку називають...

варіанти відповідей

від'ємним напрямом

додатним напрямом

Запитання 2

Число, якому відповідає певна точка на координатній прямій, називають...

варіанти відповідей

координатою

температурою

коренем

Запитання 3

Два числа, що відрізняються одне від одного лише знаком, називають...

варіанти відповідей

від'ємними

протилежними

натуральними

оберненими

Запитання 4

На координатній прямій є точка А(-2). Точка В віддалена від неї на 3 одиниці вправо. Якою буде координата точки В ?

варіанти відповідей

-1

0

1

2

3

Запитання 5

Число 0 вважають протилежним...

варіанти відповідей

додатним

від'ємним

самому собі

Запитання 6

Натуральні числа, протилежні їм числа і число 0 називають...

варіанти відповідей

додатними

від'ємними

цілими

раціональними

Запитання 7

Із чисел -10; 0; 18; -4,5; ⅜; -50 назви цілі числа

варіанти відповідей

-10; 0; 18; -50; ⅜

-10; -4,5; -50

-10; 0; 18; -50

0; 18; -4,5; -50

Запитання 8

Які цілі числа розміщені на координатній прямій між числами -4,2 і 5 ?

варіанти відповідей

-4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4

-4; -3; -2; -1

0; 1; 2; 3; 4

1; 2; 3; 4

-4; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 4

Запитання 9

Скільки цілих чисел знаходиться на координатній прямій між числами -5 і 5 ?

варіанти відповідей

10

9

11

8

Запитання 10

Знайди число х, якщо -х=5

варіанти відповідей

5

-5

0

Запитання 11

Які з рівностей є правильними:

варіанти відповідей

-(-12)=12

-8=-(-8)

-(-1,5)=-1,5

-(-4,5)=4,5

1,4=-(-1,4)

Запитання 12

Розв'яжіть рівняння: -х=15

варіанти відповідей

15

-15

0

коренів немає

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест