13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Королівство Руське. Монгольська навала.

За матеріалами  https://zno.osvita.ua/ukraine-history/

Додано: 31 травня 2020
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 49 разів
41 запитання
Запитання 1

Утворення в 1199 р. Галицько-Волинської держави стало результатом


варіанти відповідей

Аміжусобної боротьби руських князів.


Боб’єднання сил князів у боротьбі проти монголів.


Ввиконання одного з рішень Любецького з’їзду князів.


Гборотьби Польщі та Угорщини за розширення своїх володінь.

Запитання 2

Що було спільного в правлінні князів Галицько-Волинської держави Романа Мстиславовича та Данила Романовича?


варіанти відповідей

Априборкання боярської опозиції


Брозбудова Галицької митрополії


Вборотьба з Тевтонським орденом


Гстворення антимонгольської коаліції

Запитання 3

Який наслідок для Галицько-Волинського князівства мала загибель князя Романа Мстиславовича?


варіанти відповідей

Азміна системи престолонаслідування


Бустановлення монгольського панування


Вутрата контролю над Червенськими містами


Гтимчасова втрата державної єдності земель

Запитання 4

Пам’ятка, зображена на фото, є перлиною історико-архітектурної спадщиниваріанти відповідей

АВолині.


БЗакарпаття.


ВГаличини.


ГБуковини.

Запитання 5

Про діяльність якого князя історик М. Аркас писав: «…Переніс свою столицю у місто Львів, що сам будував ще за батька. Він жив у злагоді з татарами, з ханами їх Ногаєм та Тулабугою ходив на Польщу, …здобув для сина свого Юрія город Люблін. З цими ж таки ханами ходив він і на Литву та на Угорщину… Усіляко старався втримати в Галичині батьківські порядки…»?


варіанти відповідей

АРомана Мстиславовича


БЛева Даниловича


ВВітовта


ГСвидригайла

Запитання 6

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«З поданого до нас прохання цього короля ми недавно довідалися, що коли… народ русинів за допомогою отрути вбив Болеслава, князя Русі.., тоді король, вражений цим злочином і прагнучи помститися за кривду християнської віри, напав на Руську землю, щоб завоювати цей народ, який і йому самому завдав багато шкоди…»

Уривок документа дає змогу визначити


варіанти відповідей

Аперебіг і результат польської агресії в Галичині.


Бпривід і причину загарбання Польщею Галичини.


Вмасштаби та наслідки нападу Польщі на Галичину.


Гперебіг агресивних дій і реакцію населення Галичини.

Запитання 7

Пріоритет у зовнішній політиці князя Данила Романовича Галицького в другій половині 1240-х - 1260-х рр. полягав у


варіанти відповідей

Аздобутті великокнязівського столу в Литві для свого сина Лева.


Бзміцненні союзу з Польщею для відсічі агресії Тевтонського ордену.


Встворенні коаліції європейських держав для боротьби із Золотою Ордою.


Грозширенні території держави за рахунок володінь Угорщини.

Запитання 8

Який наслідок мала перемога війська Данила Галицького над об’єднаними силами галицьких бояр, угорців та поляків у битві під Ярославом (1245 р.)?


варіанти відповідей

Априєднання до князівства Закарпаття й Буковини


Бзміцнення влади князя Галицько-Волинської держави


Вкоронація галицько-волинського князя в Дорогичині


Гукладення союзницької угоди з Тевтонським орденом

Запитання 9

У битві на річці Калка (1223 р.) союзниками руських князів були


варіанти відповідей

Ахозари.


Бполовці.


Вмонголи.


Гпеченіги.

Запитання 10

Утворення князем Романом Мстиславовичем Галицько-Волинської держави відбулося наприкінці


варіанти відповідей

АХ ст.


БХІ ст.


ВХІІ ст.


ГХІІІ ст.

Запитання 11

На картосхемі позначено Галицько-Волинську державу та князівства, залежні від неї, за правління
варіанти відповідей

АЯрослава Осмомисла.


БРомана Мстиславовича.


ВЛева Даниловича.


ГЮрія ІІ Болеслава.

Запитання 12

У 1238 р. під Дорогичином військо князя Данила Галицького завдало поразки

Амонголам.

Бугорцям.

Вполякам.

Гхрестоносцям

варіанти відповідей

Амонголам.


Бугорцям.


Вполякам.


Гхрестоносцям

Запитання 13

Про який регіон йдеться в уривку з історичного джерела:

«Після смерті короля Казимира III Великого цей край перейшов під владу Угорщини. Однак після укладення Кревської унії Польща знову набирає силу і остаточно приєднує його до своїх володінь і утворює на його теренах Руське воєводство»?


варіанти відповідей

АГаличину


БВолинь


ВПоділля


ГЗакарпаття

Запитання 14

Кому з князів літописець приписує вислови: «Не личить держати нашу батьківщину крижевникам (хрестоносцям)», «Не дам півотчини своєї, але поїду до Батия сам»?


варіанти відповідей

АЯрославу Осмомислу


БРоману Мстиславовичу


ВДанилу Галицькому


ГЮрію I Львовичу

Запитання 15

У боротьбі з якою державою Папа Римський Інокентій IV обіцяв надати допомогу князеві Данилу Галицькому?


варіанти відповідей

АТевтонським орденом


БЗолотою Ордою


ВВеликим князівством Литовським


ГПольським королівством

Запитання 16

На яку верству суспільства переважно спирався Данило Галицький у боротьбі проти боярського свавілля?


варіанти відповідей

Аіноземних колоністів


Бміщан


Вселян


Гудільних князів

Запитання 17

Яке князівство в першій половині ХІІІ ст. стало центром об’єднання земель Південно-Західної Русі?


варіанти відповідей

АЧернігівське


БВолинське


ВКиївське


ГПереяславське

Запитання 18

1199–1205 роки — це період в історії Галицько-Волинського князівства, для якого було характерним


варіанти відповідей

Аутворення та становлення єдиної держави, поширення влади князя на Київ і Київську землю.


Брозпад єдиної держави, зростання самостійності бояр, втручання у внутрішні справи сусідніх держав.


Ввідновлення державної єдності, намагання створити антимонгольську коаліцію європейських держав.


Гослаблення золотоординської залежності, боротьба з Польщею й Литвою за Люблінську та Берестейську землі.

Запитання 19

На карті позначено напрямки походів
варіанти відповідей

Акиївського князя Володимира Великого на Червенські міста.


Бпереяславського князя Володимира Мономаха проти половців.


Вмонгольського хана Батия на землі Південно-Західної Русі.


Глитовського князя Ольгерда на землі Західної Русі та Польщі.

Запитання 20

Галицьку православну митрополію було створено за ініціативи князя


варіанти відповідей

АЯрослава Мудрого.


БДанила Галицького.


ВЛева Даниловича.ГЮрія І Львовича.

Запитання 21

На якому фото зображено - Успенський собор - храм збудований за часів волинського князя Мстислава II Ізяславича у 1160 році. Стіни храму гармонійно розчленовані арками на півколонках; мав фрескові розписи

варіанти відповідей
Запитання 22

"Першу письмову згадку про Холмську Богородицю знаходимо у Галицько-Волинському літописі при описі подій за 1259 рік. Ікону Божої Матері, яку пізніше назвуть Холмською, князь Данило Галицький привіз орієнтовно в 1223—1237 роках з Києва в засноване ним місто Холм."

варіанти відповідей
Запитання 23

 Великий князь київський (1204). Князь новгородський (1168—1170), володимирський (1170—1187, з 1188), галицький (1188, з 1199), з династії Рюриковичів.

 Галицько-волинський літописець титулує його «самодержцем всія Русі» та «Володарем Руської землі».

Засновник сильного Галицько-Волинського князівства і патріарх монаршого правлячого роду Романовичів.

Вважався сучасниками наймогутнішим з усіх руських (давньоукраїнських) князів кінця XII — початку XIII століття, за що був прозваний «Великим»

варіанти відповідей

Роман Мстиславович

Данило Галицький

Лев Данилович

Юрій І Львович

Запитання 24

 Король Руський (1301—1308/1315)

Представник руського дому Романовичів династії Рюриковичів . Онук руського короля Данила Галицького. За життя батька володів Белзом і Холмом.


Спробував відібрати частину Волині у володимирського князя Володимира Васильковича (1288)


Очолив державу після смерті батька (1300). Переніс столицю до Володимира, титулувався «королем Русі і князем Володимирії»

Втратив Люблінську землю

Ініціював утворення окремої Малоруської (Галицької) митрополії (1303)

Відносно мирний період правління вважається останньою добробуту Руського королівства

варіанти відповідей

Юрій ІІ Болеслав

Юрій І Львович

Лев Данилович

Роман Мстиславович

Запитання 25

Близько 1325 року був обраний галицько-волинським князем. Будучи католиком, перейшов у православну віру та взяв ім'ясвого діда по матері.

За його ініціативи 1331 року відроджується Галицька митрополія.

 Надав магдебурзьке право Сяніку 1339 року (творячи при цьому колонію іноземців у руському місті).

1340 року, виснажені антиправославним терором та знущанням над жінками руської знаті, бояри, організували проти князя змову: отруїли його у Володимирі 

варіанти відповідей

Юрій ІІ Болеслав

Юрій І Львович

Лев Данилович

Данило Романович

Запитання 26

Божою милістю був князем і дідичем королівства Русі, …став

розмножати число латинників і їх віру, …принаджував з різних країв католицьких священиків і богословів, бажаючи защепити їхню

віру в русинів.


варіанти відповідей

А Данило Романович


Б Лев Данилович


В Юрій І Львович


Г Юрій ІІ Болеслав

Запитання 27

У якому уривку джерела йдеться про привід до польської агресії

проти Галицько-Волинської держави?


варіанти відповідей

А …З поданого до нас прохання короля Казимира ІІІ ми недавно довідались, що, коли народ русинів за допомогою отрути вбив Болеслава, князя Русі і родича короля, тоді король, вражений цим

злочином і прагнучи помститися за кривду християнської віри,

напав своїм військом на Руську землю…


Б У той же час прислав папа послів достойних, що принесли Данилові вінець, і скіпетр, і корону, які означають королівський

сан, кажучи: «Сину! Прийми од нас вінець королівства…»


В Року 1471. Упокоївся Семен Олелькович. Після його смерті Казимир, король польський, бажаючи припинити існування князівства, не посадив уже там Семенового сина, а посадив воєводу

з Литви Мартина Гаштовта…


Г …Ягайло, великий князь, обіцяє всі свої багатства вжити й витратити на усунення недоліків обох королівств, як Польщі, так

і Литви, якщо володарка Угорщини вищезгадану дочку, королеву Польщі, з’єднає з ним шлюбними узами…

Запитання 28

Що стало передумовою розпаду Галицько-Волинської держави

в 1205 р.?


варіанти відповідей

А заколот галицьких бояр на чолі з боярином В. Кормільчичем


Б загибель князя Романа Мстиславича в битві під Завихостом


В монгольська навала на землі Південно-Західної Русі


Г агресія Угорщини та Польщі

Запитання 29

Про якого князя літописець писав,

що «він жив у мирі з навколишніми

країнами: з Польщею, Німцями, Литвою…» і був «великим філософом»?


варіанти відповідей

А Данила Галицького


Б Романа Мстиславича


В Володимира Васильковича


Г Василька Романовича

Запитання 30

У битві під Дорогочином 1238 року Данило Галицький завдав поразки:


варіанти відповідей

А німецьким хрестоносцям


Б угорським і польським рицарям


В галицьким боярам


Г монгольській орді

Запитання 31

У якому місті відбулася коронація Данила Галицького?


варіанти відповідей

А у Львові


Б у Холмі


В у Дорогочині


Г у Галичі

Запитання 32

Після занепаду Галицько-Волинської держави за її спадщину боролися:


варіанти відповідей

А Велике князівство Литовське, Польща, Угорщина


Б Польща, Тевтонський орден, Московське князівство


В Велике князівство Литовське, Золота Орда, Молдавське князівство


Г Велике князівство Литовське, Московське князівство, Угорщина

Запитання 33

Які положення характеризують існування золотоординського ярма

на українських землях?


варіанти відповідей

1 Запровадження податей і повинностей


2 Масовий продаж населення в Орду для примусових робіт


3 Надання князям ярлика на княжіння


4 Ліквідація удільних князівств


5 Нав’язування ісламу православному населенню


6 Руські князі були зобов’язані брати участь у походах монголів

Запитання 34

Про якого галицького князя йдеться в уривку джерела?

Земля ж його була повна в усьому достатку, процвітала і множилась в людях, тому що вчені умільці й ремісники з усіх країн до

нього приходили і городи населяли, котрими збагачувалася земля

Галицька в усьому. По Дунаю він городи укріпив, купцями населив;

тим, які торгували через море в Греках і ремесла налагоджували,

він зі своїх маєтностей допомагав.


варіанти відповідей

А Романа Мстиславича


Б Ярослава Осмомисла


В Володимирка Володаревича


Г Івана Берладника

Запитання 35

Яке твердження характеризує внутрішню політику галицького князя Ярослава Осмомисла?


варіанти відповідей

А спорудження в Києві системи укріплень «місто Ярослава»


Б об’єднання галицьких і волинських земель в одну державу


В прийняття писемного зведення законів «Правда Ярослава»


Г боротьба зі спробами бояр втручатися в державні справи

Запитання 36

Для якого князівства найбільше притаманними були тенденції

соціально-політичного розвитку країн Західної Європи?


варіанти відповідей

А Київського


Б Галицького


В Переяславського


Г Чернігівського

Запитання 37

Що таке книжкова мініатюра?


варіанти відповідей

А картина, написана фарбами (водяними або на вапняному молоці) по свіжій вогкій штукатурці


Б однотонний відбиток на папері малюнка, вирізьбленого на

дерев’яній дошці або металевій пластині


В зображення, зроблене з окремих, щільно припасованих один до

одного й закріплених на цементі різнокольорових шматочків скла


Г кольоровий малюнок, що прикрашав, ілюстрував і доповнював рукописний текст та розміщувався на його полях або між рядками

Запитання 38

Визначте, з якими подіями пов’язаний уривок з історичного джерела.

Була рада всіх князів у місті Києві, і вирішили на раді так:

«Краще нам зустріти їх на чужій землі, ніж на своїй». На раді були

Мстислав Романович київський, Мстислав ковельський і чернігівський і Мстислав Мстиславич Галицький — вони були старійшими

князями Руської землі.


варіанти відповідей

А битвою під Дорогочином


Б битвою на річці Калці


В битвою під Ярославом


Г битвою на річці Альті

Запитання 39

Вишгородська ікона Богородиці першої половини

ХІІ ст. …


варіанти відповідей

А була створена за візантійським каноном


Б є свідченням відходу від візантійського канону


В була першою відомою іконою, створеною народними майстрами


Г є зразком ікон, що завозилися на Русь із Західної Європи

Запитання 40

Які чинники сприяли виникненню та розвитку міст на Русі?


варіанти відповідей

1 Безперервні війни з Хозарським каганатом і Візантійською імперією


2 Виникнення племінних центрів — городищ — у давніх слов’ян


3 Прогресуюче відокремлення ремесла від землеробства


4 Демографічний вибух і стрімке зростання кількості населення


5 Розвиток торгівлі, наявність мережі міжнародних торговельних

шляхів


6 Безперервність традицій та досвіду міського життя з античних часів

Запитання 41

Який наслідок мала перемога війська Данила Галицького в битві

з об’єднаними силами угорців, поляків і галицьких бояр під Ярославом?


варіанти відповідей

А відновлення єдності Галицько-Волинської держави


Б приєднання до князівства земель між Сяном і Тисою


В визнання васальної залежності від хана Золотої Орди


Г укладення союзницької угоди з Тевтонським орденом

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест