18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Козацька Україна наприкінці 50-х років 17 - на поч. 18 ст.

Додано: 8 березня
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 8 разів
30 запитань
Запитання 1

Кого називають "сонцем Руїни" ?

варіанти відповідей

Д. Многогрішний

І. Мазепа

П. Дорошенко

Б. Хмельницький

Запитання 2

Які держави уклали Андрусівське перемир´я 1667 р.?

варіанти відповідей

Московська держава і Річ Посполита

Османська імперія і Гетьманщина

Гетьманщина і Московська держава

Річ Посполита і Гетьманщина

Запитання 3

У якомі місті відбулась Чорна рада 1663 р.?

варіанти відповідей

Чигирин

Київ

Ніжин

Батурин

Запитання 4

Які сусідні держави зазіхали на українські землі у добу "Руїни"? 3 правильні відповіді.

варіанти відповідей

Швеція

Московія

Молдавія

Річ Посполита

Туреччина

Угорщина

Запитання 5

Коли був укладений Гадяцький договір (Гадяцькі пакти) ?

варіанти відповідей

6 вересня 1658 р., 

24 вересня 1657р.;

1655р.;

1657р..

Запитання 6

Руїна - термін,який позначає процес:

3 правильні відповіді.

варіанти відповідей

- занепаду й спустошення України під час громадянської війни;

- гострої боротьби старшини за владу;

- постійної агресії сусідніх держав;

- Зборівських договорів. .

Запитання 7

За яких умов на старшинській раді І.Виговського було обрано гетьманом?

варіанти відповідей

з умовою, що після змужніння Ю.Хмельницького він передасть йому гетьманську булаву;

за умови мирного договору з Московською державою.

Запитання 8

Кого було обрано гетьманом після смерті Б.Хмельницького?

варіанти відповідей

П. Тетерю;

І.Виговського;

І. Богуна;

І.Сірка.

Запитання 9

Битва під Конотопом відбулася в:

варіанти відповідей

Липні 1659

Липні 1660

Травні 1657

Серпні 1658

Запитання 10

Ім'я сина Б. Хмельницького який гетьманував після І. Виговського:

варіанти відповідей

Тиміш

Андрій

Юрій

Іван

Запитання 11

За час свого гетьманування Ю. Хмельницький:

варіанти відповідей

Підписав Переяславські статті

Переміг у битві під Конотопом

Здолав Кримське ханство

Уклав союз зі Швецією

Запитання 12

Слободищенський трактат уклав:

варіанти відповідей

П. Тетеря

І. Брюховецький

І. Виговський

Ю. Хмельницький

Запитання 13

Який гетьман мав відверто промосковські настрої?

варіанти відповідей

І. Брюховецький

П. Дорошенко

П. Тетеря

Б. Хмельницький

Запитання 14

Між ким укладено Андрусівське перемир'я?

варіанти відповідей

Річ Посполита та Османська імперія

Річ Посполита та Кримське ханство

Річ Посполита та Військо Запорьке

Річ Посполита та Московське царство

Запитання 15

За Андрусівським перемир'я Правобережжя залишалося за:

варіанти відповідей

Московським царством

Кримським ханством

Османською імперією

Річчю Посполитою

Запитання 16

В якому році було затверджено Коломацькі статті?

варіанти відповідей

1686

1687

1685

1689

Запитання 17

Назвіть роки гетьманування Петра Дорошенка? 

варіанти відповідей

1665 – 1676

1663-1665

1659- 1663

1676-1687

Запитання 18

Коли було укладено «Вічний мир»? 

варіанти відповідей

1657 р

1652 р.

1686 р

1659 р.

Запитання 19

Вкажіть роки Чигиринських походів:

варіанти відповідей

1676,1678 рр.

1677,1678 рр.

1677,1687 рр.

1687,1688 рр.

Запитання 20

Як називалися наймані козацькі полки, створені за гетьманування Петра Дорошенка:

варіанти відповідей

сердюки

запорожці

яничари

компанійці

Запитання 21

Які дії здійснив П.Дорошенко, якого називали "Сонцем Руїни", на посаді гетьмана?

варіанти відповідей

підписав Глухівські статті та прийняв протекторат Османської імперії (Туреччини)

підписав Московські статті та прийняв протекторат Москви.

підписав Андрусівські статті та прийняв протекторат Речі Посполитої

підписав Слободищенські статті та прийняв протекторат Османської імперії (Туреччини)

Запитання 22

Оберіть три факти, що стосуються зображеної особи.

3 правильні відповіді.

варіанти відповідей

був гетьманом у засланні

уклав Гадяцький трактат і розгромив росіян у Конотопській битві

автор документу "Пакти й Конституції законів і вольностей Війська Запорозького"

Уклав угоду з кримським ханом Девлет-Гіреєм, шведським королем Карлом ХІІ для повалення російського панування в Україні

На початку 1722 року П.Орлик рушив на Правобережжя. Він здобув Немирів, Брацлав, Вінницю та узяв в облогу Білу Церкву.

Запитання 23

ХТО З УКАЗАНИХ ІСТОРИЧНИХ ПОСТАТЕЙ БУВ ОТАМАНОМ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ:

варіанти відповідей

С. ПАЛІЙ

П. ПОЛУБОТОК

І. СІРКО

І. БОГУН

Запитання 24

ГЕТЬМАНОМ У ВИГНАННІ БУЛО ОБРАНО:

варіанти відповідей

І. МАЗЕПУ

П. ПОЛУБОТКА

І. СКОРОПАДСЬКОГО

П. ОРЛИКА

Запитання 25

УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКИХ КОЗАКІВ І СЕЛЯН У БУДІВНИЦТВІ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ВСТУП КОЗАЦЬКИХ ПОЛКІВ І. МАЗЕПИ НА ПРАВОБЕРЕЖЖЯ, ПОЛТАВСЬКА БИТВА - ЦЕ ПОДІЇ ЧАСІВ:

варіанти відповідей

КРИМСЬКИХ ПОХОДІВ

АЗОВСЬКИХ ПОХОДІВ

ПІВНІЧНОЇ ВІЙНИ

СЕМИЛІТНЬОЇ ВІЙНИ

Запитання 26

Коли відбулася Полтавська битва?

варіанти відповідей

1709 р.

1708 р.

1710 р.

Запитання 27

Протекторат - це ...

варіанти відповідей

форма правління, за якої вся влада належить одній особі

форма державного устрою, своєрідні державоподібні утворення

форма залежності однієї держави від іншої

політичний союз, кожний член якого зберігає незалежність

Запитання 28

Про оборону якого міста йдеться в уривку:

"Понад місяць тривала облога, місто запекло боронилося, ніби знало, доки стоятиме велична столиця гетьмана Богдана, доти й житиме віра в те, що минуться незгоди"

варіанти відповідей

Батурина

Чигирина

Умані

Конотопа

Запитання 29

Слобідська Україна - це

варіанти відповідей

Історична область, сформована через заснування українськими переселенцями "слобід" - поселень , охоплює сучасні Харкувську, Сумську, Донецьку, Луганську області України

період історії України другої половини XVII століття, що відзначився розпадом української державності, загальним занепадом та кровопролитними війнами на території України.

адміністративно-територіальна одиниця у період існування Нової Січі, у центрі якої була власне паланка — слобода з невеликим укріпленням і козацькою залогою

Територія Запорізької Січі, де козаки займались промислами

Запитання 30

Найбільше споруд у стилі козацького бароко в Україні було збудовано в період гетьманування …

варіанти відповідей

І. Мазепи

І. Брюховецького

І. Самойловича

П. Орлик

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест