КРОВ, КРОВООБІГ, СЕРЦЕ тематична робота

Додано: 28 листопада 2021
Предмет: Біологія, 8 клас
Тест виконано: 125 разів
25 запитань
Запитання 1

Кровоносна система людини:

варіанти відповідей

замкнена;

не замкнена;

пряма;

Запитання 2

З яких частин складається серце:

варіанти відповідей

праве передсердя;

ліве передсердя;

правий шлуночок;

лівий шлуночок;

перикард

Запитання 3

Середній шар стінки серця має назву:

варіанти відповідей

перикард;

ендокард;

міокард;

епікард

Запитання 4

серцева сумка має назву:

варіанти відповідей

перикард;

мііокард;

ендокард;

епікард

Запитання 5

Двостулковий, або мітральний, клапан міститься між: 

варіанти відповідей

лівим передсердя і лівим шлуночком;

правим предсердям і правим шлуночком;

лівим передсердя і правим шлуночком;

лівим шлуночком і аортою

Запитання 6

Здатність поширювати по всьому серцю збудження:

варіанти відповідей

збудливість;

скоротливість міокарда;

провідність міокарда;

автоматія серця

Запитання 7

Скільки триває серцевий цикл:

варіанти відповідей

0,8 с;

0,1 с;

0,3 с;

0,4 с

Запитання 8

Мале коло кровообігу розпочинається

варіанти відповідей

правим шлуночком ;

правим передсердям;

лівим шлуночком;


лівим передсердям


Запитання 9

Безбарвні клітини, що входять до складу крові та лімфи – це:


варіанти відповідей

еритроцити;

лейкоцити;

тромбоцити


лімфоцити

Запитання 10

Шлях крові від лівого шлуночка через артерії, капіляри, вени всіх органів тіла до правого передсердя, називається:

варіанти відповідей

малим колом кровообігу;

великим колом кровообігу; 

обидві відповіді вірні


Запитання 11

Якi процеси вiдбуваються з кров'ю в капiлярах малого кола:


варіанти відповідей

віддає вуглекислий газ, насичується киснем;

віддає кисень, насичується вуглекислим газом;

віддає кисень i поживнi речовини, насичується вугл. газом


Запитання 12

Укажіть найбільш повний перелік структур, у яких утворюються лейкоцити:

варіанти відповідей

червоний кістковий мозок і лімфатичні вузли;

лімфатичні вузли та надниркові залози;

жовтий кістковий мозок та селезінка;

червоний кістковий мозок, селезінка та лімфатичні вузли.


Запитання 13

Судини, у яких кров’яний тиск найвищий:


варіанти відповідей

вени;

артерії;

аорта;

капіляри.


Запитання 14

До серця тече кров ПО:

варіанти відповідей

венам

артеріям

капілярам

Запитання 15

Виберіть найбільш повний перелік складових крові:


варіанти відповідей

еритроцити, лейкоцити та тромбоцити;

плазма та формені елементи;

еритроцити та тромбоцити;

плазма, лейкоцити і тромбоцити.


Запитання 16

Укажіть твердження, що правильно характеризує будову кровоносної системи:


варіанти відповідей

артерії і вени мають стінки однакової товщини;

будова вен не відрізняється від будови артерій;

тиск крові у венах і артеріях однаковий;

вени мають клапани.


Запитання 17

Назвіть захворювання, яке характеризується некрозом частини м'язових клітин:


варіанти відповідей

інфаркт міокарда;

інсульт;

аритмія;

тромбофлебіт. 


Запитання 18

Назвіть ритмічні коливання стінок артерій, які виникають унаслідок викиду серцем крові в аорту:


варіанти відповідей

артеріальний тиск;

венозний тиск;

капілярний тиск;

пульс.


Запитання 19

Назвіть захворювання людини, яке характеризується підвищенням артеріального тиску:


варіанти відповідей

дистонія;

гіпертонічна хвороба;

інфаркт міокарда;

атеросклероз.


Запитання 20

Укажіть, кількість яких складових крові збільшується у відповідь на проникнення мікроорганізмів у організм людини:


варіанти відповідей

тромбоцитів;

лейкоцитів

нейронів

еритроцитів.


Запитання 21

Які білки крові характерні для ІІІ групи крові:

варіанти відповідей

аглютиноген A, аглютинін β

аглютиногени AB

аглютиноген B, аглютинін α

аглютиніни αβ

Запитання 22

Визначте послідовність процесів зсідання крові:

А перетворення фібриногену на фібрин;

Б утворення твердого тромбу;

В ушкодження кровоносної судини та тромбоцитів;

Г руйнування тромбоцитів.


варіанти відповідей

В,Г,А,Б

Г,А,Б,В

Б,В,А,Г

А,Б,В,Г

Запитання 23

Які білки крові характерні для І групи крові:

варіанти відповідей

аглютеногенA, аглютинін β

аглютиногени AB

аглютиноген B, аглютинін α

аглютиніни αβ

Запитання 24

Які білки крові характерні для ІІ групи крові:

варіанти відповідей

аглютеногенA, аглютинін β

аглютиногени AB

аглютиноген B, аглютинін α

аглютиніни αβ

Запитання 25

Які білки крові характерні для ІV групи крові:

варіанти відповідей

аглютиноген A, аглютинін β

аглютиногени AB

аглютиноген B, аглютинін α

аглютиніни αβ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест