Кругообіг речовин і елементів. Екологічні фактори

Додано: 14 квітня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 31 раз
10 запитань
Запитання 1

Як називається наука про екосистеми?


варіанти відповідей

Екологія

Синекологія


Біологія

Запитання 2

До біотичних факторів середовища відносять


варіанти відповідей

Створення заповідників

Розлив річок при повінь

Обгризання зайцями кори дерев

Підняття ґрунтових вод

Запитання 3

Екосистема містить у своєму складі ____ головні компоненти.


варіанти відповідей

Два

Три

Чотири

Запитання 4

Абіотичний компонент екосистеми - це


варіанти відповідей

Повітря

Пісок

Вода

Компоненти неживої природи

Запитання 5

Основна причина саморозвитку екосистем:


варіанти відповідей

Зміна ландшафту

Вплив організмів на середовище проживання

Вплив несприятливих температур

Зміна вологості

Запитання 6

Який показник показує стійкість та саморегуляцію системи

варіанти відповідей

Екологічна структура

Просторова структура

Видова структура

Запитання 7

За масштабом екосистеми поділяють на:


варіанти відповідей

Видові і популяційні


Макроекосистеми і мікроекоситеми


Глобальні і локальні


Запитання 8

Знайдіть неправильне твердження. У зрілої екосистеміваріанти відповідей

Популяція видів добре відтворюється і не заміщуються іншими видами


Видовий склад співтовариства продовжує змінюватися


Спільнота добре пристосоване до навколишніх умов


Спільнота має здатність до саморегуляції


Запитання 9

До штучних екосистем відносяться:


варіанти відповідей

степи


городи

квітники

парки

луки

Запитання 10

Збільшення в екосистемі числа видів, утворення нових і розгалужених ланцюгів харчування є ознаками:


варіанти відповідей

Зміни однієї екосистеми інший

Нестійкого стану екосистеми


Переходу стійкої екосистеми в нестійку


Сталого розвитку екосистеми


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест