Культура України в другій половині ХVІІІ століття

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 37 разів
11 запитань
Запитання 1

Особливістю культурних процесів на Україні у другій половині ХVІІІ століття було те, що...

варіанти відповідей

вони розвивалися в різних умовах

не розвивалися зовсім

характерний бурхливий розвиток

Запитання 2

Достатньо високий загальний рівень грамотності українського населення був зумовлений

варіанти відповідей

зацікавленістю в освіті російського царизму та підтримкою шкільництва

достатньою кількістю українських народних шкіл, що утримувалися коштом парафіяльних братств

діяльністю укранських меценатів, що за власний кошт відкривали початкові школи

великою кількістю бібліотек

Запитання 3

Що перетворило освіту на привілей вищих верств населення та надало їй станового характеру?

варіанти відповідей

закриття парафіяльних братств

поширення на Лівобережжя та Слобожанщину дії загальноросійської освітньої реформи

утворення Києво-Могилянської академії

контроль за освітою з боку єзуїтів

Запитання 4

Важливий осередок вищої освіти на західноукраїнських землях

варіанти відповідей

Києво-Могилянська академія

Чернігівський колегіум

Переяславський колегіум

Львіський університет

Запитання 5

Яка подія ознаменувала початок створення першої вищої теологічної школи для галицьких українців (Теологі́чна, або богосло́вська, або релігі́йна осві́та — система професійної підготовки служителів релігійних культів, фахівців-теологів, викладачів богослів'я у різного типу й рівня духовних навчальних закладах)

варіанти відповідей

Відкриття у Львові у 1783 році Греко-католицької семінарії

Відкриття в 1776 році у Відні Барбареуму (Греко-католицька генеральна семінарія)

Перетворення у 1829 році Києво-Могилянської академії на духовний навчальний заклад

Запитання 6

У якому уривку з історичного джерела йдеться про роль і місце в українській культурі зображеного діяча?

 

варіанти відповідей

«Він став самобутнім виявом імпресіонізму в літературі, вдаючись до аналізу психологічного стану своїх героїв. Його творчість остаточно розвіяла сумніви, чи зможе українська література стати великою літературою...»

«З його ім’ям пов’язаний поворот до нового літературного і культурного розвитку. Його славу зачинателя нової української літератури, доповнює слава «батька» українського театру...»

«Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові... шляхи книжним ученим...»

«Будучи останнім представником поезії українського бароко, він став предтечею нової української літератури, просякнувши її ідеями гуманізму та Просвітництва...»

Запитання 7

Перший вітчизняний підручник з біології було створено у 1795 році

варіанти відповідей

М. Березовським

Н. Амбодиком-Максимовитчем

Г. С. Сковородою

М. Ханенком

Запитання 8

Вкажіть архітектурні стилі, які були поширеними на українських землях у ХVІІІ столітті (3 варіанти відповіді)

варіанти відповідей

барокко

класицизм

рококко

романський

готичний

Запитання 9

Найбільша деревяна споруда (висота близько 65 метрів) у ХVІІІ столітті це -

варіанти відповідей

Троїцький собор у Самарі

собор святого Юра у Львові

Андріїівська церква у Києві

міська ратуша у Бучачі

Запитання 10

Картина, що стала своєрідним символом епохи

варіанти відповідей
Запитання 11

Упізнайте серед зображень портрет Г.С. Сковороди

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест