19 січня о 18:00Вебінар: Психологічна допомога дітям і дорослим у кризових станах

Культурне життя на українських землях у 16 ст.

Додано: 30 грудня 2020
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 15 разів
11 запитань
Запитання 1

При яких установах існували початкові школи у ХVІст.

варіанти відповідей

А. При церквах і монастирях

Б. При шляхетських маєтках

В.При магістраті

Запитання 2

Яку офіційну назву мала писемна мова українців і білорусів у Великому князівстві Литовському?

варіанти відповідей

А. Литовська

Б. руська

В. білоруська

Запитання 3

Вкажіть першу українську школу засновану князем К. Острозьким. в 1576 році.

варіанти відповідей

А. Львівська братська школа

Б. Київська школа

В. Острозька школа

Запитання 4

Вкажіть ім'я першого ректора Острозької слов'яно - греко - латинської школи.

варіанти відповідей

А. Г. Смотрицький

Б. І. Федоров

В. В. Суразький

Запитання 5

Хто в Україні започаткував книгодрукування?

варіанти відповідей

А. К. Острозький

Б. Г.Смотрицький

В. І. Федоров

Запитання 6

В якому році було видано перший український друкований підручник "Буквар" І. Федорова.

варіанти відповідей

А. 1574 р.

Б. 1576 р.

В. 1573 р.

Запитання 7

Вкажіть на якій рукописній пам'ятці староукраїнської літературної мови присягає на вірність державі президент України.

варіанти відповідей

А. Острозька біблія

Б. Львівський Апостол

В. Пересопницьке євангеліє

Запитання 8

Визначте позитивні фактори, що впливали на розвиток культури України в 16. ст.:

варіанти відповідей

відсутність власної держави;

 розвиток української мови;

 криза православної церкви через укладення Берестейської унії 1596 р.;

 вплив ідей Відродження, Реформації та Контрреформації

Запитання 9

Переклад Пересопницького Євангеліє було здійснено за кошти:

варіанти відповідей

князя Костянтина Острозького;

 Львівського Успенського братства;

 княгині Анастасії Заславської.

 уряду Речі Посполитої

Запитання 10

Який предмет не належав до "семи вільних наук", які вивчалися в словяно-греко-латинській школі:

варіанти відповідей

 граматика

 риторика

філософія

 діалектика

 арифметика

геометрія

 астрономія

 музика

Запитання 11

Герасім Смотрицький - це:

варіанти відповідей

переладач Пересопницького Євангеліє;

автор полемічного твору «Ключ царства небесного»

перший митрополіт

перший ректор Острозької школи (академії)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест