14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Лабораторна робота № 1 Визначення метеорологічних умов на робочому місці

Додано: 22 лютого
Предмет:
Тест виконано: 25 разів
10 запитань
Запитання 1

До параметрів мікроклімату відносяться:

варіанти відповідей

температура, освітлення, барометричний тиск, вологість, швидкість руху повітря, інтенсивність теплових випромінювань

температура, освітлення, запиленість, барометричний тиск, вологість, швидкість руху повітря, інтенсивність теплових випромінювань

температура, загазованість, шум, вібрація, вологість, швидкість руху повітря, барометричний тиск

температура, барометричний тиск, швидкість руху повітря, вологість, інтенсивність теплових випромінювань

Запитання 2

Що таке оптимальні мікрокліматичні умови?

варіанти відповідей

це такі, в яких не лише зберігається здоров’я працюючих, а й створюються передумови для підтримання високого рівня працездатності

такі, при яких працівник не відчуває впливу сторонніх факторів

умови, які не шкодять здоров’ю працівника

умови, які не відволікають працівника від роботи

Запитання 3

При якій швидкості руху повітря людина відчуває його дію?

варіанти відповідей

1 м/с

0,2 м/с

0,5 м/с

0,1 м/с

Запитання 4

За допомогою якого приладу вимірюють атмосферний тиск?

варіанти відповідей
Запитання 5

Дайте визначення поняття «мікроклімат»:

варіанти відповідей

сукупність метеорологічних умов у закритих приміщеннях

сукупність фізичних факторів повітряного середовища (температура, вологість, швидкість руху повітря, радіаційна температура), які впливають на процеси терморегуляції і формують тепловідчуття

сукупність метеорологічних умов у приземному шарі невеликих ділянок земної поверхні

сукупність фізичних факторів приземного шару атмосфери

Запитання 6

Укажіть функцію організму, яка є найбільш чутливою до змін мікрокліматичних умов:

варіанти відповідей

діяльність серцево-судинної системи

терморегуляція

травлення

дихання

Запитання 7

Яке значення допустимої вологості повітря в робочій зоні у холодний період року?

варіанти відповідей

40 %

50 %

60 %

75 %

Запитання 8

Термометри за способом вимірювання поділяються на:

варіанти відповідей

спиртові, ртутні, електронні

спиртові, ртутні, добові

електронні, водяні

спиртові, градусники, електричні

Запитання 9

Вкажіть, яке фізичне явище покладене в основу принципу роботи психрометра:

варіанти відповідей

нагрівання

випаровування

висушування

охолодження

Запитання 10

Прилад для вимірювання швидкості руху повітря називається:

варіанти відповідей

анероїд

ареометр

анемометр

гігрометр

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест