Ланцюги живлення 7 клас

Додано: 11 травня 2020
Предмет: Біологія, 7 клас
Тест виконано: 70 разів
20 запитань
Запитання 1

Територія,яку займає певний вид називається:

варіанти відповідей

місцеіснування

екосистема

популяція

Запитання 2

До абіотичних чинників належить:

варіанти відповідей

вплив конкурентів

вологість

діяльність людини

Запитання 3

Взаємовигідне співіснування двох організмів називається:

варіанти відповідей

конкуренція

паразитизм

мутуалізм

коменсалізм

Запитання 4

Природоохоронна територія,на якій заборонена будь-яка господарська діяльність,туризм,збір рослин і полювання-це:

варіанти відповідей

заповідник

ботанічний сад

національний парк

Запитання 5

Сукупність особин одного виду тварин,які тривалий час живуть на певній території-це:

варіанти відповідей

фауна

популяція

зграя

Запитання 6

Сукупність харчових зв’язків між організмами,що становлять екосистему утворюють:

варіанти відповідей

популяцію

екологічну нішу

трофічну сітку

Запитання 7

До національних парків України розташованих у Карпатах належить

варіанти відповідей

Синевір

Подільські Товтри

Шацький

Запитання 8

До амфібій занесених до Червоної книги України належить:

варіанти відповідей

ропуха

тритон карпатський

вуж звичайний

Запитання 9

До продуцентів належить:

варіанти відповідей

жук скарабей

морська свинка

абрикос

Запитання 10

Антропогенним чинником є:

варіанти відповідей

техногенне забруднення

клімат

паразити

Запитання 11

Взаємодія двох організмів,яка приносить одному з них користь,а для другого є нейтральною-це:

варіанти відповідей

паразитизм

мутуалізм

коменсалізм

Запитання 12

До хижаків (консументів 2-го порядку) належить:

варіанти відповідей

зубр європейський

тигр

калина звичайна

жук скарабей

Запитання 13

Сукупність організмів різних видів та середовища їхнього існування, що пов'язані з обміном речовин, енергії та інформації - це....

варіанти відповідей

біосфера

екосистема 

колообіг речовин

екологічні чинники

Запитання 14

Будь-яка екосистема має:

варіанти відповідей

біотичний компонент

моніторинг

абіотичний компонент

антропогенний компонент

Запитання 15

Група вільно схрещуваних особин одного виду, які проживають тривалий час на території ареалу і відносно ізольовані від інших таких самих груп.

варіанти відповідей

популяція 

екотип

вид 

підвид

Запитання 16

Сукупність особин, які мають спадкову подібність ознак, вільно схрещуються і дають плодюче потомство, пристосовані до певних умов життя і займають у природі ареал.

варіанти відповідей

популяція

екотип

підвид 

вид

Запитання 17

Ланцюги живлення зазвичай складаються з 4-5 ланок, оскільки

варіанти відповідей

ресурси середовища обмежені

хижаки не можуть живитися хижаками

редуценти не вправляються з функціями

в ланцюгах живлення відбуваються втрати енергії 

Запитання 18

Найрізноманітніші форми впливу живих організмів один на одного й на середовище

варіанти відповідей

абіотичні фактори

біотичні фактори 

антропогенні фактори 

кліматичні

Запитання 19

До складу будь-якої екосистеми входять такі компоненти

варіанти відповідей

абіотичні чинники

продуценти

редуценти

консументи 

Всі відповіді вірні

Запитання 20

Місце, яке займає вид у трофічних взаємовідносинах, що склалися між видами в екосистемі

варіанти відповідей

екосистема

екологічна ніша 

ареал 

місцеіснування

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест