12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

«Ландшафт як просторово-цілісна система»

Додано: 14 березня
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 8 разів
10 запитань
Запитання 1

  Найбільша одиниця класифікації ландшафтів:

варіанти відповідей

а) тип;   

  б) підтип;   

  в) клас;  

  г) вид

Запитання 2

В Україні виділяють два класи ландшафтів:

варіанти відповідей

а) рівнинні і гірські;  

 б) мішанолісові і лісостепові;

в) карпатські і кримські;  

 г) степові і лісові


Запитання 3

На території України мішанолісові ландшафти переважають:


варіанти відповідей

А) на сході;     

  б) на заході;  

в) на півночі;   

г) на півдні

Запитання 4

Природні комплекси, які змінені господарською діяльністю людини, називаються:


варіанти відповідей

а) порушеними;      

  б) антропогенними;    

  в) ландшафтними.

Запитання 5

Який з перелічених чинників ландшафтоутворення є одним з головних?


варіанти відповідей

а) чинник часу;    

б) циркуляційний чинник;     

в) радіаційний чинник;  

  г) антропогенний чинник


Запитання 6

Які з перерахованих ландшафтів на території України належать до антропогенних?варіанти відповідей

а) природоохоронні;   

б) лісогосподарські; 

 в) степові;  

г) рекреаційні

Запитання 7

Визначте правильність наведеного твердження: «Класи ландшафтів виділяють за впливом тектонічного, азонального чинника (належністю до складчастих областей і відповідно гір чи рівнин), а також особливостями циркуляції атмосфери».

А. Так;                  Б. Ні


варіанти відповідей

А. Так;   

 Б. Ні

Запитання 8

Фізико- географічне районування – це...варіанти відповідей

а) виявлення порівняно однорідних за природними умовами регіонів, які відрізняються своєю ландшафтною структурою;

б) виділення та описання великих територій, для яких характерні певні спільні риси природи;

в) виявлення та дослідження систем взаємозалежних природних регіонів, яким характерна внутрішня єдність і своєрідні індивідуальні риси природи;

г) всі відповіді вірні.

Запитання 9

ФГР зображено на карті:

 

варіанти відповідей

 а) фізико-географічного районування; 

б) фізичній;

в) ландшафтній;          

    г)політико – адміністративній

Запитання 10

Виділіть основні ознаки фізико-географічної  зони:варіанти відповідей

а) це частина природної країни;

б)природні умови кожної залежать від широти місця, співвідношення тепла та вологи, характеру циркуляції атмосфери;

в)відрізняється особливостями геологічної будови.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест