Ландшафт як просторово-цілісна система. Районування природних ландшафтів, 8 кл

Тест виконано: 216 разів
11 запитань
Запитання 1

У перекладі з німецької "ландшафт" означає:

варіанти відповідей

земля

природний

краєвид (вигляд простору)

поверхня

Запитання 2

Природний комплекс (ландшафт) - це:

варіанти відповідей

сукупність компонентів неживої природи на певній території

сукупність компонентів живої природи на певній території

сукупність компонентів природи на певній території

поєднання взаємопов'язаних компонентів природи на певній території

Запитання 3

Основними природними чинниками розвитку ландшафтів є(3 відповіді):

варіанти відповідей

сонячна енергія

внутрішня енергія Землі

вивітрювання

робота текучих вод

вулканізм

кругообіг речовин та енергії

Запитання 4

Найбільший природний комплекс Землі:

варіанти відповідей

географічна оболонка

географічний пояс

природна зона

біосфера

Запитання 5

До природних компонентів ландшафтів відносятся:(4 відповіді)

варіанти відповідей

населені пункти

водосховища

рельєф

рослинність і тваринний світ

гірські породи

клімат

Запитання 6

Найбільшою одиницею районування природних ландшафтів України є:

варіанти відповідей

фізико-географічна країна

фізико-географічна (природна) зона

фізико-географічна провінція

фізико-географічний район

Запитання 7

До фізико-географічних країн на території України відносять(3 відповіді):

варіанти відповідей

Східноєвропейська рівнина

Українські Карпати

Кримські гори

зону мішаних лісів

степову зону

Запитання 8

Найменшою одиницєю регіонального природного районуванння, у межах якогої переважає один вид ландшафту, є:

варіанти відповідей

фізико-геграфічна провінція

фізико-географічна область

фізико-географічний район

фізико-географічна підзона

Запитання 9

Великі частини фізико-географічних поясів із подібними кліматичними умовами, однорідними грунтами, рослиннним і твариннтим світом називають:

варіанти відповідей

фізико-географічні країни

фізико-географічні зони

фізико-географічні підзони

фізико-географічні провінції

Запитання 10

На рівнинній території України існують такі природні зони:

варіанти відповідей

мішаних і широколистяних лісів, лісостепу і степу

широколистяних лісів і степу

лісостепу та степу

хвойних лісів, мішаних лісів і степу

Запитання 11

Складниками будови ландшафту є(3 відповіді)

варіанти відповідей

фації

гори

урочища

місцевості

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест