Контрольна робота №1. Лексика української мови. Правопис слів іншомовного походження

Додано: 11 жовтня 2020
Предмет: Українська мова, 6 клас
24 запитання
Запитання 1

Лексикологія - це...

варіанти відповідей

розділ мовознавства, пов'язаний зі створенням словників та опрацюванням їх теоретичних задач;

розділ мовознавчої науки, що вивчає структуру слів і способи їх творення;

розділ мовознавства, що вивчає лексику(словниковий склад мови);

Запитання 2

Лише загальновживані слова у рядку:

варіанти відповідей

мати, діти, голуб, ластівка;

солодкий, радість, жаль, рать;

держава, народ, легінь.

Запитання 3

Визначте, яка група лексики найчастіше є засобом створення колориту минулих епох:

варіанти відповідей

діалектизми;

історизми та архаїзми;

фразеологізми.

Запитання 4

Укажіть, до якої групи лексики належать слова плай, вивірка:

варіанти відповідей

загальновживані слова;

архаїзми;

діалектизми.

Запитання 5

Визначте рядок, у якому всі слова – архаїзми:

варіанти відповідей

уста, шолом, управа, зіронька;

десниця, перст, волхви, возсіяти;

дружина, земля, злато, сумніватися.

Запитання 6

Укажіть рядок, у якому усі слова – професіоналізми:

варіанти відповідей

афікс, синтаксис, речення, постфікс, підсніжник;

антитіло, ін’єкція, пацієнт, термометр, стерилізатор;

луг, бджілка, мед, пасічник, ультразвуковий.

Запитання 7

Вкажіть застаріле слово, яке означає говорити:

варіанти відповідей

ланіти;

зигзиця;

ректи.

Запитання 8

Вкажіть застаріле слово, яке є історизмом

варіанти відповідей

жорна;

перст

десниця.

Запитання 9

Вкажіть слово, яке є запозиченим:

варіанти відповідей

сузір’я;

міркувати;         

пломбір.

Запитання 10

Вкажіть правильне лексичне значення слова ватра

варіанти відповідей

вогнище,багаття;

вершина гори;

огорожа,паркан.

Запитання 11

Вкажіть речення, у якому недоцільно вжито іншомовне слово

варіанти відповідей

У нашій школі впроваджуються нові технології у навчанні.

Ми з мамою сьогодні ходили на аудієнцію до педіатра.

Медсестра зробила хворому ін’єкцію.

Запитання 12

Вкажіть словосполучення, яке належить до офіційно-ділової лексики:

варіанти відповідей

багата уява;                           

почався урок;

доводити до відома.               

Запитання 13

Вкажіть слово, яке належить до наукової лексики (термінів):

варіанти відповідей

ледащо; 

дерево;

префікс.

Запитання 14

Як називаються слова, які вживають лише жителі певної місцевості?

варіанти відповідей

діалектні;

просторічні;

професійні.

Запитання 15

Для якого стилю мовлення характерна просторічна лексика? 

варіанти відповідей

публіцистичного;    

наукового;

розмовного.

Запитання 16

Вкажіть речення, у якому використано професійні слова. 

варіанти відповідей

Уже під’їжджали, коли заскреготіла коробка передач, злісно гарикнув двигун (О. Сенчик).

Гніздо мостили лелеки високе та розкішне (За В. Близнецем).

На ярмарку гончарі дивували різноманітними глечиками (З газети). 

Запитання 17

Лексичну помилку допущено в рядку:

варіанти відповідей

о сьомій годині ранку;

у жовтні місяці;

прийшов у справах.

Запитання 18

Лексичну помилку допущено в рядку:

варіанти відповідей

відповідь вірна;

скасувати конференцію;

зважати на правила.

Запитання 19

Літеру і на місці пропуску потрібно писати в словах рядка

варіанти відповідей

в..тамін, кор..да

пон.., жур..

к..парис, ліценз..я,

пав..льйон, к..нджал

Запитання 20

В якому рядку Ь пишеться в обох словах?

варіанти відповідей

інтерв..ю, Мол..єр

міл..ярд, конс..єржка

комп..ютер, кан..йон

кур..єр, р..юкзак

Запитання 21

Усі слова пишемо з апострофом у рядку


 

 

варіанти відповідей

інтер..єр, пап..є-маше, бар..єр

кур..йоз, екстер..єр, вол..єр

м..юзикл, б..юро, ад..ютант

п..єса, кар..єра, порт..єра

Запитання 22

Подвоєння відбувається в усіх словах, ОКРІМ


 

 

варіанти відповідей

бон..а

ан..отація

конфет..і

тон..а

Запитання 23

Подвоєння не відбувається в усіх словах рядка 


 

 

 

варіанти відповідей

сум..а, піц..а, хоб..і

кол..ектив, мас..а, ман..а,

 Гол..андія, ем..іграція, коміс..ія

дон..а, барок..о, віл..а

Запитання 24

Усі слова написані правильно в рядку


 

 

варіанти відповідей

таксіст, кардіолог

грациозний, чіпси

 ескімо, банкир

 дифірамб, Африка

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест