5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Леся Українка "Лісова пісня" (теоретичні відомості)

Додано: 30 квітня
Предмет: Українська література, 10 клас
Тест виконано: 54 рази
24 запитання
Запитання 1

Рік написання твору:

варіанти відповідей

1901

1910

1911

1900

Запитання 2

Місце написання:

варіанти відповідей

Сурамі

Новоград-Волинський

Софія

Ялта

Запитання 3

Імпульс для створення:

варіанти відповідей

бажання створити новий жанр драми, який би суттєво відрізнявся від західноєвропейських феєрій

боротьба за світлу високу мрію

незбагненна сила великого кохання

туга за рідною Волинню

Запитання 4

Термін написання:

варіанти відповідей

сім днів

10-12 днів

місяць

одна січнева ніч

Запитання 5

Журнал, у якому був надрукований твір:

варіанти відповідей

«Літературно-науковий вісник»

«Зоря»

«Рідний Край»

«Дзвінок»

Запитання 6

Жанр твору:

варіанти відповідей

феєрія

драматична поема

драма-феєрія (драма-казка)

казка

Запитання 7

Темою твору є ...

варіанти відповідей

оспівування невмирущості людської мрії про щастя, утвердження краси вічного незалежного духу, кохання і мрії, змістовного, гармонійного людського життя

оспівування духовного багатства рідного народу, його великих творчих можливостей, нездоланності потягу людини до високого і прекрасного

духовно повноцінне, здорове життя людини неможливе без волі і служіння батьківщині

роздуми про сенс життя та вічні людські цінності; порушення загальнолюдських питань: буття природи, буття людини

Запитання 8

Віршовий розмір:

варіанти відповідей

п’ятистопний ямб

амфібрахій

шестистопний дактиль

тристопний ямб

Запитання 9

Поетеса писала, що цей твір був створений на честь …

варіанти відповідей

дядька Михайла Драгоманова

українській природі

волинським лісам

55-річчя Івана Франка

Запитання 10

Модерністський стиль, у якому написаний твір:

варіанти відповідей

неокласицизм

неоромантизм

імпресіонізм

символізм

Запитання 11

Мистецтво композиції твору полягає в (у) …

варіанти відповідей

тому, що поетеса створила такі ремарки, які дослідники називають кращими в українській літературі пейзажами

наявності двох кульмінаційних вершин

тонкому переплетінні світу фантастики зі світом реальним

тому, що основний конфлікт реалізується у боротьбі за світлу високу мрію, і ця боротьба єднає все найкраще в природі та людині

Запитання 12

«Лісова пісня» – це «трансміграція» душі крізь час» – так охарактеризувала твір …

варіанти відповідей

Ірина Жиленко

Ольга Кобилянська

Михайлина Коцюбинська

Ліна Костенко

Запитання 13

Зовнішньою композиційною особливістю драми є …

варіанти відповідей

відсутність поділу на яви

наявність двох кульмінаційних вершин

пролог як самостійно драматична сцена, що прямо не зв’язана з розвитком сюжету

гармонійна єдність художнього ідеалу з жииттєвою правдою

Запитання 14

Проблеми, які НЕ порушуються у творі:

варіанти відповідей

краса в людському житті; вірність і зрада; трагедія самозради; самознищення зла

світ людини і світ природи в їх гармонійних і дисгармонійних взаєминах; людина і мистецтво; людина і природа; шляхи подолання зла; сила кохання

проблема двох традиційних культур, двох абсолютно відмінних менталітетів; проблема волі і рабства; проблема відповідальності за долю свого народу перед нащадками; проблема сумління й національної гідності

людина і власність; вічність життя; взаємини людини з природою

Запитання 15

Наскрізний художній засіб твору – …

варіанти відповідей

персоніфікація

психологічний паралелізм

синекдоха

контраст

Запитання 16

Художні образи, які мають місце у творі:

варіанти відповідей

феєрія, фантастика, казковість, драма, монолог 

антитеза, гіпербола, градація, порівняння

алегорія, символ, фантастика, казковість

метаморфоза, алегорія, персоніфікація, символ

Запитання 17

Чорт, що літає змієм, постає у вигляді молодого хлопця і зваблює дівчат; дух вогню:

варіанти відповідей

Перелесник

«Той, що в скалі сидить»

«Той, що греблі рве»

Куць

Запитання 18

Прекрасне не вмирає – воно переможе – це … .

варіанти відповідей

розвиток дії

кульмінація

розв’язка

епілог-ремарка

Запитання 19

Вічне, невмируще почуття в серці Мавки:

варіанти відповідей

щирість

кохання

любов до природи

відданість

Запитання 20

Що НЕ становить художні особливості твору:

варіанти відповідей

особлива роль ремарок; використання символічних образів; новаторство змісту і форми

злиття лірики, епосу і драми; реальності, міфу і казки; глибини думки, простоти і вишуканості стилю

яскраві фарби природи; спалах весняної краси; переможний спів кохання

звернення до фольклору; поєднання ознак проблемної та філософської драми

Запитання 21

Герої, які в драмі уособлюють неоромантичний конфлікт:

варіанти відповідей

Лукаш, його мати

Лісовик, дядько Лев

мати Лукаша, Килина

Лукаш, Мавка

Запитання 22

Образ, за допомогою якого авторка ставить важлливу для людства проблему – захист довкілля:

варіанти відповідей

дядько Лев

Лісовик

Лукаш

Мавка

Запитання 23

«Лісова пісня» – це діамантовий вінець Лесі Українки», – таку оцінку твору дав … .

варіанти відповідей

Максим Рильський

Володимир Винниченко

Борис Грінченко

Іван Нечуй-Левицький

Запитання 24

«Такий твір мусив з’явитися, його чекало життя, його вимагала література», – підсумувала … .

варіанти відповідей

Ліна Костенко

Леся Українка

Костянтина Малицька

Олена Пчілка

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест