Ліквідація Запорізької Січі. Колонізація Півдня України.

Додано: 7 квітня 2020
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 109 разів
12 запитань
Запитання 1

Як ставилися запорожці до російсько-турецької війни 1768-1774 рр.?

варіанти відповідей

брали активну участь на боці Османської Імперії.

відігравали помітну роль на боці Росії.

не брали участь, нейтралітет.

незначна участь на боці Росії.

Запитання 2

Один з перших помітних наслідків утвердження Росії в Криму:

варіанти відповідей

запровадження демократичних порядків.

запровадження капіталістичних відносин.

різке зменшення чисельності місцевого населення.

утвердження автономії Криму.

Запитання 3

Подія, після якої почалось активне заснування нових міст на півдні України:

варіанти відповідей

Коліївщина.

остаточна ліквідація гетьманства.

остаточна ліквідація Запорізької Січі.

перемога Російської Імперії в російсько-турецьких війнах.

Запитання 4

В якому році Запорізьку Січ було ліквідовано?

варіанти відповідей

1774 р.

1775 р.

1776 р.

1783 р.

Запитання 5

Виберіть причини ліквідації Січі:

варіанти відповідей

російська влада боялася зростання впливу козаків і розгорнула широкомасштабний наступ на державну територію й економічне становище Запоріжжя.

Козаки у російсько-турецькій війні дотримувались нейтралітету.

відпала потреба запорізьких земель як буфера між Російською Імперією та землями турків та татар.

великі території приваблювали російських землевласників.

хотіли висилити козаків за межі своїх володінь.

Запитання 6

Виберіть, які наслідки ліквідації Запорізької Січі:

варіанти відповідей

землі Запорізької Січі увійшли до Новоросійської й Азовської губерній, згодом – до Катеринославського намісництва. 

колишні володіння Січі влада роздавала російським поміщикам та іноземним колоністам.

одна з найтрагічніших подій за все століття, демократичний устрій Січі випередив час і став зразком організації справедливого, правового, демократичного суспільства.

припинислися турецько-татарські набіги на територію України.

посилено присутність Російської Імперії на півдні України.

Запитання 7

Виберіть, яка була доля козаків після ліквідації Запорізької Січі:

варіанти відповідей

Сформовано військо вірних козаків (Чорноморське козацьке військо)

Створено козаками Задунайську Січ.

Створено козаками Задніпровську Січ.

Козаки брали активну участь у заселенні півдня України.

Створення Підпільненської Січі.

Запитання 8

В якому році Катерина ІІ видала «Маніфест про прийняття півострова Кримського, острова Тамані і всієї Кубанської сторони під владу Російської держави»?

варіанти відповідей

1783 р.

1784 р.

1782 р.

1774 р.

Запитання 9

В якому догові йдеться:

"...які підбурюють вічний мир, між імперіями Всеросійською та Оттоманською укладений, який ми назавжди зберегти щиро бажаємо, не менше ж і в заміну та задоволення збитків наших вирішили ми взяти під державу нашу півострів Кримський, острів Тамань і всю Кубанську сторону"

варіанти відповідей

Кючук-Кайнарджійський договір.

Березневі статті.

Маніфест Катерини ІІ "Про прийняття півострова Кримського..."

Ясський мир

Запитання 10

Які наслідки приєднання Криму до Російської Імперії:

варіанти відповідей

припинилися турецько-татарські набіги на територію України.

ліквідовано работоргівлю Криму.

ліквідація Запорізької Січі.

значна частина татар переселилася до Туреччини.

посилено присутність Росії на півдні України.

для татарського народу була втрачена можливість самобутнього і незалежного розвитку.

Запитання 11

В якому році було остаточно приєднано Крим до Російської Імперії?

варіанти відповідей

1792 р.

1793 р.

1774 р.

1775 р.

Запитання 12

Під час ліквідації Січі, приєднання Криму, освоєння півдня України, заснування нових міст було створено 3 генерал-губернаторства на території України підвладній Російській Імперії, які?

варіанти відповідей

Новоросійське, Волинське, Київське.

Київське, Малоросійське, Харківське.

Таврійське, Катеринославське, Полтавське.

Київське, Малоросійське, Нововросійське.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест