21 травня о 18:00Вебінар: Психологічний супровід педагогів, дітей та батьків в умовах віддаленого спілкування та навчання

Листок - бічний орган пагона

Додано: 14 січня
Предмет: Біологія, 6 клас
Тест виконано: 2 рази
20 запитань
Запитання 1

Листок з'єднується з стеблом у місці, яке називають:


варіанти відповідей

пазухою

міжвузлям

вузлом

черешком

Запитання 2

Листок, що складається із черешка та з декількох листкових пластинок називається:

варіанти відповідей

простий

складний

складно-простий

Запитання 3

 Існують листки без черешка. Такі листки називають:

варіанти відповідей

черешковими

сидячими

безчерешкові

Запитання 4

Розташування жилок листкової пластинки має назву:

варіанти відповідей

листкорозміщення

жилкування

листкова мозаїка

Запитання 5

Листок, який має одну листкову пластинку – це

варіанти відповідей

сидячий листок

складний листок

простий листок

черешковий листок

Запитання 6

Зазвичай листок складається з листкової пластинки і черешка. Якою цифрою позначено на малюнку черешок листка?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 7

Який серед запропонованих листків є складним?

варіанти відповідей
Запитання 8

Який тип жилкування притаманний конвалії?

варіанти відповідей

паралельне

дугове

пальчасте

сітчасте

Запитання 9

Листок - це бічний орган пагона, головними функціями якого є

варіанти відповідей

Повітря

Повітряне живлення

Вода

Фотосинтез

Транспірація

Запитання 10

Листок складається із таких частин:

варіанти відповідей

Основи листка

Листків

Прилистків

Черепа

Черешка

Листкової цитоплазми

Листкової пластинки

Запитання 11

Прилистки - це пара листоподібних придатків на основі листка по боках від

варіанти відповідей

Черешка

Листкової пластинки

Основи листка

Листка

Запитання 12

Листкова пластинка - плоска частина листка, яка в основному відповідає за

варіанти відповідей

Фотосинтез

Живлення

Повітряного живлення

Випаровування води

Запитання 13

Листок називають сидячим, якщо черешок у нього

варіанти відповідей

Є

Відсутній

Запитання 14

Спосіб розташування жилок в листковій пластинці називають

варіанти відповідей

Жилкуванням

Листкорозміщенням

Супротивне

Навхрест

Запитання 15

Який тип жилкування притаманний конвалії?

варіанти відповідей

паралельне

дугове

пальчасте

сітчасте

Запитання 16

Листок, що складається із черешка та з декілька листкових пластинок називається:

варіанти відповідей

простий

складний

складно-простий

Запитання 17

Листок, що зображений на малюнку є:

варіанти відповідей

простим

складним

Запитання 18

Листок, який має кілька листкових пластинок на одному черешку – називається:


варіанти відповідей

складний

простий

Запитання 19

Жилки забезпечують у листках:


варіанти відповідей

механічний захист

транспорт речовин

фотосинтез

запас речовин

Запитання 20

Вкажіть тип листкорозміщення рослини, зображеної на малюнку:

варіанти відповідей

почергове

супротивне

кільчасте

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест