24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Внутрішня будова листка. Робота листка. Транспорт речовин (Підготовка до ЗНО, олімпіад)

Додано: 29 липня 2019
Предмет: Біологія, 6 клас
Тест виконано: 19 разів
13 запитань
Запитання 1

На рисунку зображено внутрішню будову листка.

Обери декілька правильних відповідей на запитання. Який процес можливий завдяки продихам, позначеним цифрою 5.

варіанти відповідей

фотоситнез

проникнення сонячних променів

транспірація

газообмін

Запитання 2

На рисунку зображено внутрішню будову листка.

Обери декілька правильних відповідей на запитання. Якими тканинами утворений провідний пучок, позначений цифрою 7.

варіанти відповідей

асиміляційною (губчастою та стовпчастою)

покривною (шкірочкою з продихами)

провідною (ксилемою та флоемою)

механічною

Запитання 3

На рисунку зображено один з процесів, який відбувається в листку. Який процес можна дослідити в такий спосіб?

варіанти відповідей

дихання

транспірація

фотосинтез

Запитання 4

На рисунку зображено один з процесів, який відбувається в листку. Який процес можливо дослідити в такий спосіб?

варіанти відповідей

дихання

транспірація

фотосинтез

газообмін

Запитання 5

На рисунку зображено один з процесів, який відбувається в листку. Який процес можливо дослідити в такий спосіб?

варіанти відповідей

висхідний рух неогранічних речовин завдяки транспірації

низхідний рух огранічних речовин завдяки транспірації

висхідний рух неогранічних речовин завдяки кореневому тиску

низхідний рух неогранічних речовин завдяки кореневому тиску

Запитання 6

Проаналізуйте наведену в таблиці інформацію щодо порівняння процесів фотосинтезу та дихання рослин. Укажіть правильну комбінацію для заповнення пропусків у таблиці.

варіанти відповідей

1. СО2 2. Накопичення 3. Містять хромопласти

1. СО2 2. Вивільнення 3. Містять хлоропласти

1. О2 2. Накопичення 3. Містять хлоропласти

Запитання 7

Яку функцію у листку забезпечує хлоренхіма (асиміляційна тканина)?

варіанти відповідей

дихання

фотосинтез

рух речовин

опорну

Запитання 8

У листках яких рослин зменшена кількість рядів стовпчастої (палісадної) хлоренхіми або вона взагалі відсутня?

варіанти відповідей

світлолюбних (геліофітів)

тіньовитривалих (факультативних геліофітів)

тіньолюбних (сціофітів або умброфітів)

Запитання 9

Головна функція губчастої паренхіми листка полягає у здійсненні

варіанти відповідей

фотосинтезу

руху глюкози та води

транспірації та газообміну

Запитання 10

Обери декілька правильних відповідей на запитання.

Без яких умов неможливий фотосинтез у листках рослин?

варіанти відповідей

світло

вода

висока температура

вуглекислий газ

хлоропласти

мітохондрії

Запитання 11

Обери декілька правильних відповідей на запитання.

Яке значення для рослини має транспірація (випаровування води)?

варіанти відповідей

утворення органічних речовин з неорганічних

виділення кисню

сприяння висхідної течії неорганічних речовин

охолодження листків на 4-5 ̊С у порівнянні з температурою повітря (захист від перегрівання)

Запитання 12

Зранку та перед дощем можна спостерігати "плач" рослин. Виділення крапель вологи характерне й для тропічних рослин, які ростуть при підвищеній вологості. У водних рослин такий процес відбувається безперервно — це єдиний шлях виділення вологи. У Таро дерев'янистого верхівка кожного листка може виділяти до 200 крапель рідини за хвилину. Цезальпінія дощова в деякі дні виділяє воду з такою силою, що під деревом йде проливний дощ.

Яку називу має це явище?

варіанти відповідей

транспірація

гутація

настії

тропізми

Запитання 13

Чому вночі, у приміщенні, де багато кімнатних рослин, концентрація вуглекислого газу підвищується?

варіанти відповідей

внаслідок дихання рослин та неможливості фотосинтезу без світла

внаслідок фотосинтезу рослин

внаслідок підвищеної транспірації

внаслідок гутації

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест