Literatura. Sztuka. Średniowiecze

Додано: 12 березня 2020
Предмет: Польська мова, 9 клас
Тест виконано: 16 разів
12 запитань
Запитання 1

1. Średniowiecze to epoka...

варіанти відповідей

pomiędzy renesansem oraz barokiem

pomiędzy starożytnością oraz renesansem

pomiędzy barokiem oraz oświeceniem

Запитання 2

2. Najstarsza polska pieśń religijna to ...

варіанти відповідей

"Skarga umierającego"

"Bogurodzica"

"Legenda o św. Aleksym"

"Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią"

Запитання 3

3. Teocentryzm – pogląd uznający, że ...

варіанти відповідей

centrum wszechświata powinien stanowić Bóg.

centrum wszechświata powinien stanowić człowiek.

Запитання 4

4. Memento mori to średniowieczne przypomnienie, które z łaciny przetłumaczymy jak ...

варіанти відповідей

pamiętaj o pięknym morzu

pamiętaj o śmierci

pamiętaj o czasie

pamiętaj o mnie

Запитання 5

5. W malarstwie i literaturze średniowiecza dominującą była tematyka ...

варіанти відповідей

humanistyczna

mitologiczna

religijna

Запитання 6

6. W architekturze średniowiecza wyróżniamy dwa główne style: ...

варіанти відповідей

gotycki i romantyczny

gotycki i romański

romański oraz barokowy

romański oraz jonijski

Запитання 7

7. "Budowle „lekkie”, wysokie, bardzo dekoracyjne, wysokie okna ostro zakończone, strzeliste wieże, bogato zdobione portale. Wrażenie pięcia się do samego nieba." - jest to opis ... stylu.

варіанти відповідей

gotyckiego

romańskiego

Запитання 8

8. W literaturze zazwyczaj dominowała anonimowość, ponieważ ...

варіанти відповідей

pisano ku chwale Boga, nie dla własnej sławy.

pisano dla własnej sławy.

pisano różne rzeczy o królach, dlatego robiono to anonimowo, aby nikt nie wiedział, kto był autorem.

Запитання 9

9. Popularny średniowieczny Danse macabre – ...


варіанти відповідей

taniec śmierci, która porywa każdego bogacza, każdego króla.

taniec śmierci, która porywa każdego biednego człowieka.

taniec śmierci, która porywa każdego człowieka, niezależnie od stanu i majątku.

Запитання 10

10. Pamiątka literatury średniowiecznej to znana anonimowa "Legenda o świętym ..."

варіанти відповідей

Aleksym

Judaszu

Tadeuszu

Mateuszu

Запитання 11

11. Motyw danse macabre jest przedstawiony w utworze ...

варіанти відповідей

"Bogurodzica"

"Legenda o świętym Aleksym"

"Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią"

Запитання 12

12. Po epoce średniowiecza rozpoczęła się epoka ...

варіанти відповідей

Renesansu

Oświecenia

Antyku

Baroku

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест