12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Literatura. Sztuka. Renesans

Додано: 29 березня
Предмет: Польска мова, 9 клас
Тест виконано: 22 рази
9 запитань
Запитання 1

1. Nazwa "Renesans" oznacza ...

варіанти відповідей

odrodzenie myśli średniowiecznej, „odnowienie się wiary”.

odrodzenie myśli barokowej, „odnowienie się awtentyczności człowieka”.

odrodzenie myśli antycznej, „odnowienie się ludzkości” dążącej do wszechstronnego rozwoju człowieka.

Запитання 2

2. Renesans w Polsce ma takie ramy czasowe:

варіанти відповідей

XVI wiek do 1584 r.

XVI wiek do 1854 r.

XV wiek do 1584 r.

XV wiek do 1854 r.

Запитання 3

3. Za ostatni rok epoki renesansu w Polsce jest uważany rok śmierci ...

варіанти відповідей

królowej Bony

Jana Kochanowskiego

Mikołaja Reja

Mikołaja Kopernika

Запитання 4

4. Ojcem poezji polskiej, autorem pierwszej polkiej tragedii na wzór antyczny był...

варіанти відповідей

Piotr Skarga

Mikołaj Rej

Zygmunt August

Jan Kochanowski

Запитання 5

5. Kolebką Renesansu nazywają...

варіанти відповідей

Francję

Hiszpanię

Włochy

Polskę

Запитання 6

6. Wyraz "włoszczyzna" oznacza...

варіанти відповідей

grzyby

jagody

owoce

warzywa

Запитання 7

7. Autorem cytatu


"A niechaj narodowie wżdy postronni znają, "

Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają."


jest ...

варіанти відповідей

Jan Kochanowski

Mikołaj Kopernik

Mikołaj Rej

Szymon Szymonowic

Запитання 8

8. Jan Kochanowski napisał 19 wierszy o zmarłej córeczce. Były to...

варіанти відповідей

fraszki

treny

sielanki

pieśni

Запитання 9

9. Literatura mieszczańska, sowizdrzalska oraz publicystyka rozwijały się pod czas ...

варіанти відповідей

Renesansu wczesnego

Renesansu dojrzałego

Renesansu schyłkowego

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест