18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Література українського романтизму. П. Гулак-Артемовський. “Рибалка”. Є. Гребінка. “Човен”

Додано: 14 січня
Предмет: Українська література, 9 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

1. Особливістю романтизму в Україні є

         

           

           

          

варіанти відповідей

  А герой пов’язує свою долю з долею народу, із боротьбою за незалежність

Б орієнтація на античні традиції і практику класицистів

В увага до внутрішнього світу людини, ідеалізація персонажів

 Г показ того, як дійсність впливає на героїв

Запитання 2

2. У якому рядку не всі особи є представниками романтизму

           

           

           

           

варіанти відповідей

А Т. Шевченко, П. Куліш, М. Костомаров

Б В. Забіла, М. Петренко, І. Величковський

В Є. Гребінка, П. Гулак-Артемовський, Л. Боровиковський

Г І. Вагилевич, Я. Головацький, М. Шашкевич

Запитання 3

3. Поезія “Соловей” побудована у формі

                                                          

                                                     

варіанти відповідей

 А діалогу

    Б уявного монологу

    В листа    

    Г послання

Запитання 4

4. У рядку “Чому мені, Боже, ти крилець не дав?” використано

                                                           

                                                   

варіанти відповідей

А асонанс

 Б тавтологію

В метафору     

 Г риторичні фігури

Запитання 5

5. Твір “Пан та Собака” визначний тим, що це

           

          

          

         

варіанти відповідей

А перша байка в українській літературі

 Б має сатиричний характер

 В перша віршована українська байка

  Г зображає безправне становище кріпаків і самодурство поміщиків

Запитання 6

6. Письменник і романтик, який відіграв значну роль у викупі Т. Шевченка з кріпацтва, – це

                                              

                                                  

варіанти відповідей

 А М. Костомаров  

Б П. Куліш

    В Є. Гребінка 

Г В. Забіла

Запитання 7

7. Помилковим є твердження, що балада “Човен” –

                                        

          

         

варіанти відповідей

 А це ліричний твір 

   Б містить алегоричні образи

 В не має автобіографічного характеру

  Г у ній використані народопоетичні образні засоби

Запитання 8

8. Для українського романтизму характерне все, окрім

варіанти відповідей

А незадоволення реальним життям, зосередження уваги на розкритті внутрішнього світу людини

Б наслідування античного мистецтва, проникнення науки в закони світобудови

В ідеалізація патріархальних відносин, людських почуттів, наявність релігійної свідомості

Г посилення уваги до проблеми літературної мови, національно-історичної тематики

Запитання 9

9. Жанр твору «Рибалка» за визначенням Петра Гулака-Артемовський

                    

                                           

варіанти відповідей

А малоросійська балада    

 Б романс

В замальовка

  Г старосвітська балада

Запитання 10

10.Дівчина-русалка дорікала Рибалці, бо він («Рибалка» )

                                    

                    

варіанти відповідей

А нівечив її рід    

Б був сумним

В мав неохайний вигляд 

    Г не звертав на неї уваги

Запитання 11

11.Наприкінці твору Рибалка («Рибалка» П. Гулак-Артемовський)

варіанти відповідей

А не виявив бажання замінити земне життя на підводне

Б  погодився на пропозицію Дівчиноньки

В перелякався жіночої істоти з води і втік додому

Г вирішив захищати мешканців моря від браконьєрів

Запитання 12

12. Епіграфом до поезії «Рибалка» Петро Гулак-Артемовський дібрав слова з твору

                                      

                                               

варіанти відповідей

А  Д. Байрона   

   Б  О. Пушкіна

В Й. Гете   

   Г Г. Гейне

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест