Літосферні плити

Додано: 19 листопада 2020
Предмет: Географія, 6 клас
Тест виконано: 220 разів
12 запитань
Запитання 1

Хто є автором гіпотези про дрейф материків?

варіанти відповідей

Володимир Вернадський

Альфред Вегенер

Христофор Колумб

Девід Лівінгстон

Запитання 2

Літосферні плити – це…

варіанти відповідей

великі блоки земної кори, що обмежені глибинними розломами і перебувають у нерухомому стані


великі блоки літосфери, що обмежені глибинними розломами і перебувають у постійному русі


внутрішній шар Землі, який покриває земне ядро


в’язкий, частково розплавлений шар, який міститься на глибині 50-250 км


Запитання 3

Встановіть відповідність між літосферними плитами, які позначені на карті буквами та їхніми назвами.

варіанти відповідей

А Тихоокеанська

В Наска

Б Африканська

Г Антарктична

Б Кокос

В Південноамериканська

Запитання 4

Який головний чинник руху літосферних плит?

варіанти відповідей

циркуляція магми

вітер

льодовики

діяльність людини

Запитання 5

Найгарячіша й найщільніша частина Землі, речовина якої перебуває у твердому розжареному стані?

варіанти відповідей

 ядро

 мантія

 земна кора

 літосфера

Запитання 6

Понад 500 млн років тому на Землі існував один великий материк, який вчені називають: 

варіанти відповідей

 Евразія

 Лавразія

Пангея

Гондвана

Запитання 7

Яке твердження щодо гіпотези А. Вегенера є правильним?

варіанти відповідей

А сучасні континенти й океанічні западини утворилися внаслідок дрейфу материків

Б земна поверхня не зазнала істотних змін за час свого існування

В повільні вертикальні рухи земної кори спричинили утворення материків і океанів

Г повільні горизонтальні рухи земної кори спричинили утворення материків і океанів

Запитання 8

Укажіть поняття, яке відповідає визначенню: «Великі блоки літосфери, які розділені глибинними розломами і переміщуються по поверхні астеносфери»

варіанти відповідей

А сейсмічні пояси

Б платформи

В літосферні плити

Г щити

Запитання 9

Визначте перелік материків, що входили до складу прадавнього материка Гондвана: 

варіанти відповідей

Північна Америка, Південна Америка

Південна Америка, Африка, Австралія, Антарктида

Африка, Євразія, Північна Америка, Австралія


Північна Америка, Євразія, Австралія

Запитання 10

Основна причина розташування сучасних материків це?


 

варіанти відповідей

коливальні рухи земної кори

виверження вулканів

рух літосферних плит

метаморфізація гірських порід

Запитання 11

Які сучасні материки утворилися після розколу прадавньої Лавразії ?


варіанти відповідей

Північна Америка та Євразія

Північна Америка та Південна Америка

Африка, Австралія, Антарктида

Південна Америка, Африка, Австралія, Антарктида

Запитання 12

Визначте перелік материків, що входили до складу праматерика Гондвана

варіанти відповідей

Африка, Євразія, Північна Америка, Австралія

Північна Америка, Євразія, Австралія

Південна Америка, Африка, Австралія, Антарктида

Північна Америка, Південна Америка

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест