Лівобережна, Слобідська, Південна, Правобережна Україна та західноукраїнські землі. Ліквідація Запорозької Січі.

Додано: 9 квітня
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 31 раз
20 запитань
Запитання 1

Виберіть, яка була доля козаків після ліквідації Запорізької Січі:

варіанти відповідей

Створено козаками Задніпровську Січ.

Створення Підпільненської Січі.

Створено козаками Задунайську Січ.

Створення Банатської Січі.

Запитання 2

Як ставилися запорожці до російсько-турецької війни 1768-1774 рр.?

варіанти відповідей

 брали активну участь на боці Османської Імперії

відігравали помітну роль на боці Росії

 не брали участь, нейтралітет

незначна участь на боці Росії

Запитання 3

В якому році було засновано Кубанське козацьке військо?

варіанти відповідей

1775 р.

1792 р.

 1783 р.

1734 р.

Запитання 4

Яку назву використовував царський уряд щодо українських південних земель

варіанти відповідей

Великоросія

Південна Україна

Новоросія

Малоросія

Запитання 5

Відповідальним чиновником за освоєння півдня України був

варіанти відповідей

Г. Потьомкін

О. Суворов

П. Текелій

К. Розумовський

Запитання 6

Які міста виникли на півдні України в кінці 18 ст.

варіанти відповідей

Миколаїв

Херсон

Одеса

Харків

Запитання 7

Який статус мала Україна в кінці 18 ст.

варіанти відповідей

Автономії у складі Російської імперії

Формально - незалежної провінції Російської імперії

Складової Російської імперії

Незалежної держави

Запитання 8

Останній гетьман України, призначений царицею Єлизаветою Петрівною

варіанти відповідей

Г. Потьомкін

П. Румянцев

К. Розумовський

Г. Орлов

Запитання 9

Хто був президентом Другої Малоросійської колегії, генерал-губернатором Малоросії?

варіанти відповідей

Г. Потьомкін

П. Румянцев

К. Розумовський

Г. Орлов

Запитання 10

Коли було ліквідовано гетьманство в Україні?

варіанти відповідей

1764 р.

1768 р.

1775 р.

1783 р.

Запитання 11

Кріпацтво в Україні було започатковано указом Катерини ІІ прийнятим в

варіанти відповідей

1764 р.

1768 р.

1775 р.

1783 р.

Запитання 12

Яке місто було столицею Гетьманщини в другій половині XVIII ст.?

варіанти відповідей

Батурин

Глухів

Київ

Чигирин

Запитання 13

Катерина ІІ прискорила ліквідацію гетьманства у результаті проведення К. Розумовським

варіанти відповідей

Реформа освіти

Реформа армії

Спроби установити спадкове гетьманство

Запитання 14

Слобожанщина перетворилася на Слобідсько- Українську губернію в

варіанти відповідей

1762 р.

1763 р.

1764 р.

1765 р.

Запитання 15

Загальна ревізія господарського життя Гетьманщини під час якої здійснювався перепис населення, земельної власності, худоби відбулася протягом

варіанти відповідей

1765-1767 рр.

1767-1770 рр.

1760-1765 рр.

1755-1760 рр.

Запитання 16

Хто керував гайдамацьким повстанням в 1734 р.?

варіанти відповідей

М. Залізняк    

І. Гонта   

Верлан     


Довбуш

Запитання 17

До складу Речі Посполитої входила:


варіанти відповідей

Лівобережна Україна      

Правобережна Україна  

Південна Україна  

Північна Україна

Запитання 18

Скільки було поділів Речі Посполитої?

варіанти відповідей

2

3

4

5

Запитання 19

В якому році відбувся ІІ поділ Речі Посполитої?

варіанти відповідей

1772р.

1795 р.

1764 р.

1793 р.

Запитання 20

Які країни поділили між собою Річ Посполиту?


варіанти відповідей

Росія, Австрія, Пруссія

Росія, Австрія, Білорусія

Росія, Молдова, Пруссія

Білорусія, Австрія, Молдова

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест