Люблінська унія

Додано: 2 вересня 2020
Предмет:
Тест виконано: 209 разів
13 запитань
Запитання 1

Якого року було підписано Люблінську унію ?

варіанти відповідей

1547 р.

1569 р.

1574 р.

1596 р.

Запитання 2

Який Литовський статут остаточно узаконив закріпачення селян?

варіанти відповідей

Перший

 Другий

Третій

Четвертий

Запитання 3

Рік видання Третього Литовського статуту:

варіанти відповідей

1528 р.

1566 р.

1569 р.

1588 р.

Запитання 4

Шляхта – це:


варіанти відповідей

суспільний стан, лицарі – основним заняттям яких була служба у реєстровому війську

аристократія, яка не підлягала владі місцевої адміністрації, не мала права на військову службу

суспільний стан, основним заняттям яких була військова служба, за що вони отримували землі та пільги

титульна знать, представники якої мали політичний та релігійний вплив у державі

Запитання 5

До укладення Люблінської унії з Польським королівством Велике князівство Литовське спонукали поразки у війні з

варіанти відповідей

Шведським королівством.

Османською імперією.

Московським царством.

Запитання 6

Люблінська унія проголошувала утворення нової держави:

варіанти відповідей

Речі Посполитої

Корони Польської

князівства Литовського Польського і Жемайтійського

Запитання 7

Виберіть причини укладення Люблінської унії ( 2 правильні відповіді)

варіанти відповідей

прагнення русько-литовських магнатів розширити землеволодіння за рахунок польських земель

загроза захоплення Литви Московією внаслідок Лівонської війни

прагнення русько -литовської шляхти зрівнятися в правах з польською

утиски українців у складі Великого князівства Литовського

Запитання 8

Причини занепаду Литви ? 

варіанти відповідей

тривалі протистояння з Московією, напади татар, боротьба за великокнязівський стіл

втрата земель

 війна з Польщею

Запитання 9

На які адміністративно територіальні одинці були поділені українські землі, що увійшли до складу Речі Посполитої?

варіанти відповідей

 землі

 округи

воєводства

повіти

Запитання 10

Обери, що НЕ входило до умов підписання Люблінської унії?

варіанти відповідей

варіанти відповідей

Угоди з іншими державами мали укладатися від імені Речі Посполитої

  Литовська, українська й польська шляхта були зрівняні в правах і отримували право на володіння маєтками по всій території Речі Посполитої.

Ліквідовувалися митні кордони, запроваджувалася єдина грошова одиниця.

 Українська мова отримала статус – державної мови Речі Посполитої 

Запитання 11

Яка з подій відбулася раніше?

варіанти відповідей

Початок Лівонської війни

Утворення Речі Посполитої

Запитання 12

Хто з даних постатей причетний до укладання Люблінської унії?

варіанти відповідей

Ягайло;    

Сигизмунд ІІ Август;

Казимир ІІІ; 

Стефан Баторій.

Запитання 13

За яку форму обє' днання виступала польська сторона?

варіанти відповідей

Федеративна держава

інкорпорацію

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест