М. Коцюбинський. Новела "Intermezzo"

Додано: 24 січня
Предмет: Українська література, 10 клас
Тест виконано: 88 разів
24 запитання
Запитання 1

Переліком дійових осіб починається твір, який має присвяту

варіанти відповідей

Якову де Бальмену

любові всевишній

«Цвітові яблуні»

своєму батькові Юліанові Я. Кобилянському

Кононівським полям

Запитання 2

Що означає в перекладі слово «Intermezzo"?

варіанти відповідей

перерва

радість

втома

нудьга

Запитання 3

Я втомився.

Мене втомили ....

Продовженням цих рядків є слово

варіанти відповідей

біди

репресії

люди

робота й відповідальність

Запитання 4

До основних ознак імпресіонізму в «Intermezzo» НЕ належить:

варіанти відповідей

зосередження уваги передусім на психічному стані героя

незвичайне поєднання звукових і колористичних образів, ефект «кольорової музики»

використання античних сюжетів

настроєвість як основа сюжету

Запитання 5

Кого ліричний герой називає своєю “найближчою приятелькою"?

варіанти відповідей

ниву

втому

зозулю

смерть

Запитання 6

Новела М. Коцюбинського «Intermezzo» стала відгуком на:

варіанти відповідей

повстання робітників на початку ХХ століття

події Першої світової війни

революцію 1905-1907 років

реакцію після революції 1905-1907 років

Запитання 7

М. Коцюбинського називають...

варіанти відповідей

Великий Каменяр

Великий Художник

 Великий Сонцепоклонник

Людинознавець

Запитання 8

З якими літературними течіями пов'язані найвищі здобутки художньої майстерності М.Коцюбинського?

варіанти відповідей

неоромантизм

імпресіонізм

романтизм

реалізм

Запитання 9

Новела закінчується ...

варіанти відповідей

рішенням залишитися в селі

погіршенням стану митця після розмови з чоловіком

зціленням ліричного героя

майбутніми відвідинами кононівських полів

Запитання 10

У новелі вівчарка Оверко символізує...

варіанти відповідей

жандармерію

дворянство

принижене селянство

волю

Запитання 11

До "мінорних" дійових осіб новели "Intermezzo" належить

варіанти відповідей

жайворонок

сонце

зозуля

Залізна рука города

Запитання 12

Про кого йдеться: "Трепов! Оверко! Пава!.."?

варіанти відповідей

про образи зі сновидінь

про собак

про міських приятелів

про селян у полі

Запитання 13

Кульмінацією новели Михайла Коцюбинського «Іntermezzo» є

варіанти відповідей

пісня жайворонка

прощання з нивами

зустріч ліричного героя з селянином

звертання героя до сонця

Запитання 14

На початку новели «Intermezzo» і в її фіналі наявний такий образ, як

варіанти відповідей

Зозуля

Залізна рука города

Три білих вівчарки

Людське горе

Запитання 15

Елементом драматичного твору в новелі є

варіанти відповідей

відсутність оповідача

наявність дійових осіб

наявність ремарок

поділ твору на дії та яви

Запитання 16

Розв’язка сюжету новели «Intermezzo» М. Коцюбинського звучить у рядках:

варіанти відповідей

«…я не можу розминутись з людиною»

«..сонце! Я тобі вдячний»

«…йду поміж люди»

«…ніколи перше не почував я так ясно зв’язку із землею»

Запитання 17

У творі «Intermezzo» М. Коцюбинського «Я» ліричного героя розкривається

варіанти відповідей

через портрет

через характеристики інших персонажів

через авторську характеристику

 у його внутрішньому монолозі

Запитання 18

Кого або що мав на увазі ліричний герой, сказавши наприкінці твору «Ми таки стрілися»?

варіанти відповідей

людину

жайворонка

сонце

роботу

Запитання 19

Ліричний герой новели «Іntermezzo» найбільше заздрить:

варіанти відповідей

сонцю

 небу

вівчаркам

 планетам

Запитання 20

Укажіть художній засіб: "Спокійний, самотній сідав десь на ганку порожнього дому й дивився, як будувалася ніч"

варіанти відповідей

 алегорія

 гіпербола

 метафора

 персоніфікація

Запитання 21

Герой відчуває, що «залізна рука города» його тримає, коли…

варіанти відповідей

розмірковує про те, що у планет є орбіти

сідає у потяг і їде за місто

зустрічає селянина та вислуховує його

говорить сам із собою

Запитання 22

Новела закінчується ...

варіанти відповідей

рішенням залишитися в селі

погіршенням стану митця після розмови з чоловіком

зціленням ліричного героя

майбутніми відвідинами кононівських полів

Запитання 23

Про кого такі слова: «Він зовсім солідно, обдумано наче, перекусить вам горло, і в його сильних ногах, що стануть на ваші груди, буде багато самоповаги…»?

варіанти відповідей

селянина

Оверка

Трепова


Паву

Запитання 24

Вкажіть, про кого йдеться в новелі М. Коцюбинського «Intermezzo»:

варіанти відповідей

про інтелігента, який відчуває тимчасову втому від напруженості просвітницької роботи на ниві культурного розвитку

про людину, яку втомило місто з усією складністю і багатогранністю його проблем і яка прагне заспокоєння, усамітнення серед кононівських полів

про громадського діяча, який хоч і відчуває втому, але постійно думає про різні політичні форми боротьби за соціальну справедливість


про митця, який відчуває емоційне виснаження після тривалої, але плідної праці

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест