"М/С в онкології Практика №5 Злоякісні пухлини м'яких тканин і кісток. Лімфогранульоматоз.

Додано: 4 листопада 2020
Предмет:
Тест виконано: 2 рази
24 запитання
Запитання 1

Гемангіоендотеліома — це пухлина:


варіанти відповідей

З лімфатичних судин

Що має доброякісний перебіг

Судинного походження

Яка метастазує переважно в лімфатичні вузли

Запитання 2

Рабдомiосаркома переважно локалiзується:


варіанти відповідей

У заочеревинному просторi

У середостінні

У порожнинi таза

На шиї

Запитання 3

Плеоморфна рабдомiосаркома розвивається переважно:


варіанти відповідей

В осiб старечого вiку

У дитячому вiцi

В юнацькому вiцi

У зрiлому вiцi

Запитання 4

Саркома метастазує переважно в:


варіанти відповідей

Плоскi кiстки

Нирки

Печiнку

Легенi

Запитання 5

Частота пухлин м’яких тканин, що локалiзуються на кiнцiвках i тулубi, сумарно становить:


варіанти відповідей

50%

75%

20%

30%

Запитання 6

Обсяг хiрургiчного лiкування ЗН м’яких тканин визначається такими показниками, крiм:


варіанти відповідей

Локалiзацiї пухлини

Вiку хворого

Стадiї захворювання

Ступеня диференціації пухлини

Запитання 7

5-річна виживаність після радикального лікування диференцiйованих фібросарком становить:


варіанти відповідей

50%

70%

90%

40%

Запитання 8

5-річна виживаність після радикального лікування низькодиференцiйованих фібросарком становить:


варіанти відповідей

40%

50%

30%

60%

Запитання 9

Гломусна пухлина найбiльш часто локалiзується:


варіанти відповідей

У нiгтьових фалангах пальцiв кистi

На нижнiх кiнцiвках

У шлунку

У нирцi

Запитання 10

Прийнято розрiзняти такi основнi види лiмфангiом, за винятком:


варіанти відповідей

Капiлярних

Кавернозних

Простих

Гроноподібних

Запитання 11

До факторів ризику розвитку сарком кісток відносять всі, крім:


варіанти відповідей

Сарком кісток у кровних родичів

Доброякісних пухлин кісток

Травм

Негативного впливу іонізуючого випромінення

Запитання 12

Етапи органозберігаючого оперативного лікування сарком кісток включають:


варіанти відповідей

Резекцію кістки, ендопротезування, укріплення м’якими тканинами імплантату

Резекцію суглоба, імплантацію суглоба

Біопсію, резекцію кістки, ендопротезування

Резекцію кістки, ендопротезування, укріплення м’якими тканинами імплантату, ПТ

Запитання 13

Основні методи інструментального обстеження хворих на саркоми кісток включають:


варіанти відповідей

КТ, МРТ, сканування кісток

Рентгенографію кісток, КТ, МРТ, ангіографію, сканування кісток

Термографію, КТ, МРТ, сканування кісток

Аспіраційну біопсію

Запитання 14

Саркому Юїнга класифікують як:


варіанти відповідей

G2

G3

G4

G1

Запитання 15

Тріаду клінічних симптомів сарком кісток становлять:


варіанти відповідей

Перелом, біль, відраза до м’ясної їжі

Біль, пальпація пухлини, порушення функції кінцівки

Втрата маси тіла, підвищення температури тіла, біль

Підшкірна крепітація, пальпація пухлини, підвищення температури тіла

Запитання 16

За останні 10 років захворюваність на саркоми кісток в Україні:


варіанти відповідей

Знизилася

Не змінилася

Підвищилася

Підвищилася у жінок

Запитання 17

Захворюваність на саркоми кісток у чоловіків:


варіанти відповідей

В 1,5 раза вища, ніж у жінок

У 2 рази вища, ніж у жінок

Така сама, як у жінок

Нижча, ніж у жінок

Запитання 18

Серед сарком кісток найчастіше виникає:


варіанти відповідей

Хондросаркома

Остеосаркома

Саркома Юїнга

Ретикулосаркома

Запитання 19

Серед сарком кісток у пацієнтів у віці >60 років найчастіше виникає:


варіанти відповідей

Хондросаркома

Саркома Юїнга

Остеосаркома

Злоякісна фіброзна гістіоцитома

Запитання 20

Як першу лінію хіміотерапії остеосаркоми застосовують схему:


варіанти відповідей

Цисплатин + доксорубіцин

Дакарбазин + цисплатин

Капецитабін + оксаліплатин

Циклофосфамід + метотрексат + флуороурацил

Запитання 21

Визначте основний метод лікування пухлин м’яких тканин:


варіанти відповідей

Операція

Променева терапія

Хіміотерапія  

Гормонотерапія 

Запитання 22

Назвіть найбільш інформативні методи діагностики пухлин м’яких тканин

варіанти відповідей

Цитологічний

Гістологічний

УЗД. 

Радіоізотопний

Запитання 23

Визначте основний клінічний симптом пухлин м’яких тканин:


варіанти відповідей

Атрофія тканин 

Наявність пухлиноподібного утворення

Різкий біль.

Порушення функції

Запитання 24

Вкажіть найбільш характерну першу ознаку остеосаркоми.варіанти відповідей

Кульгання. 

Нічний біль. 

Підвищена температура.

Рідина в суглобі.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест