Машинобудування України і світу.

Додано: 29 березня
Предмет: Географія, 9 клас
Тест виконано: 69 разів
32 запитання
Запитання 1

Найбільшими машинобудівними регіонами світу є:

варіанти відповідей

Африка і Австралія.

Латинська Америка і ЄС.

Південно-Східна Азія і Африка.

Запитання 2

Найбільшими виробниками автомобілів у світі є:

варіанти відповідей

Китай, США, Японія.

Іран, Ірак, Угорщина.

Фінляндія, Словаччина, Польща.

Запитання 3

Найбільшими виробниками і експортерами зброї є:

варіанти відповідей

Японія і Китай.

Іран і Ірак.

США і Росія.

Запитання 4

Для машинобудування характерним є:

варіанти відповідей

Концентрація і кооперування.

Спеціалізація і кооперування.

Комбінування і концентрація.

Запитання 5

Сучасною тенденцією розвитку машинобудування є наявніть:

варіанти відповідей

ТНК.

Технопарків.

Інжинірингу.

Запитання 6

Укажіть продукцію машинобудування, яку виробляють у Харкові, Дніпрі та Кременчуку.

варіанти відповідей

А судна, човни

Б автотранспортні засоби

В повітряні літальні апарати

Г залізничні локомотиви і рухомий склад 

Запитання 7

Виберіть чинники, які визначають розміщення центрів важкого машинобудування.

варіанти відповідей

А трудові ресурси, електроенергія

Б кваліфіковані кадри, екологічний

В споживач, металургійні райони

Г вода, транспортні шляхи 

Запитання 8

Найкраще в Україні розвинуте:

варіанти відповідей

Приладобудування

Транспортне машинобудування

Робототехніка

Електротехнічне машинобудування

Запитання 9

Чинники розміщення підприємств машинобудування:

варіанти відповідей

наявність кваліфікованої робочої сили

наявність наукових центрів

близькість до сировини

споживчий фактор

Всі відповіді вірні

Запитання 10

Яка країна є найбільшим виробником автомобілів у Європі:

варіанти відповідей

А Іспанія

Б Італія

В Німеччина

Г Франція 

Запитання 11

В якому рядку правильно вказано лідерство країн за виробництвом морських суден у світі:

варіанти відповідей

А Японія, Республіка Корея, Китай

Б Китай, Японія, Республіка Корея

В Китай, Республіка Корея, Японія 

Г Китай, Республіка Корея, Росія

Запитання 12

Які чинники сприяють швидкому розвитку автомобілебудування в нових індустріальних країнах? (2 відповіді)

варіанти відповідей

Добра забезпеченість кваліфікованими працівниками

Робоча сила і великий попит на продукцію

Вигідне розміщення відносно розвинених країн

Значне надходження іноземного капіталу

Запитання 13

Світовими центрами машинобудування є: (4 відповіді)

варіанти відповідей

Європейський Союз

Російська федерація

Сполучені Штати Америки

Південна Корея

Китай

Японія

Іспанія

Запитання 14

В якому з перелічених міст не виробляють транспортні засоби:

варіанти відповідей

Миколаїв

Харків

Луцьк

Хмельницький

Запитання 15

Оберіть найбільші центри важкого машинобудування в Україні:

варіанти відповідей

Краматорськ, Харків

Київ, Львів

Одеса, Херсон

Запоріжжя, Луцьк

Запитання 16

В м. Харків виготовляють найкращі в Україні:

варіанти відповідей

турбіни

танки

трактори

усі відповіді правильні

Запитання 17

Що зумовило розміщення автозаводу «Єврокар» у селі Соломонове біля Ужгорода?

варіанти відповідей

концентрація металургійних виробництв у Закарпатті

науково-дослідницька база Карпатського економічного району

кооперування з підприємствами країн Євросоюзу

електроенергія транзитних ліній електропередач та місцевих ГЕС

Запитання 18

Який центр енергетичного машинобудування України спеціалізується на виробництві потужних турбін для всіх типів електростанцій?

варіанти відповідей

Краматорськ

Київ

Львів

Харків

Запитання 19

Який чинник визначає високий рівень концентрації в країнах Південно-Східної Азії підприємств точного машинобудування, що виробляють побутову техніку?

варіанти відповідей

А багатство природних ресурсів

Б високий рівень розвитку кольорової металургії

В достатня забезпеченість дешевою робочою силою

Г значні витрати держав на фінансування науково-дослідницьких робіт 

Запитання 20

В Україні виробляють вантажні автомобілі, а яка їхня марка:

варіанти відповідей

КАМАЗ

МАЗ

КОЛХІДА

КРАЗ

Запитання 21

Технопарки створюються з метою:

варіанти відповідей

Якнайшвидшого впровадження у виробництво наукових винаходів

Здешевлення виготовлення продукції

Зменшення працеміскості

Зменшення витрат на перевезення продукції

Запитання 22

До "клубу" авіакосмічного машинобудування входять такі держави:

варіанти відповідей

Південна Корея

Туреччина

Франція

США

Італія

Великобританія

Швеція

Запитання 23

Знайдіть продукцію машинобудування, яку виробляють у Херсоні.

 

  

 

  

варіанти відповідей

Комбайни, морські судна

 Вагони, верстати

Велосипеди, тепловози

Трактори, холодильники

Запитання 24

Підприємство України, що випустило перший в Україні низькопідлоговий трамвай, що відповідає європейським нормам

варіанти відповідей

Львівське підприємство "Електротранс"

Львівський автомобільний завод

"Мотор Січ" Запоріжжя

Південний машинобудівний завод ім. Макарова м. Дніпро

Запитання 25

На картосхемі темним кольором виділено території країн, що утворюють групу світових лідерів за обсягом

варіанти відповідей

видобування кам’яного вугілля

виплавки чорнової міді

експорту мінеральних добрив

виробництва автомобілів

Запитання 26

У Харкові та в містах Північного Сходу України розташовано кілька підприємств тракторобудування. Який чинник зумовив високу концентрацію підприємств цієї галузі в районі?

варіанти відповідей

сільськогосподарська спеціалізація регіону

сировина, вироблена на розташованих у цьому регіоні металургійних комбінатах

можливості кооперування виробників деталей з основним підприємством

зосередження основних споживачів продукції цієї галузі

Запитання 27

Які чинники вплинули на розвиток авіакосмічної промисловості в Україні? (3 відповіді)

варіанти відповідей

транзитне географічне положення країни

відкриття і розробка великих родовищ алюмінієвих руд

розвиток алюмінієвої й титанової промисловості

виробництво дешевої електроенергії на ГЕС та АЕС

створення науково-дослідної та конструкторської бази

підготовка висококваліфікованих трудових ресурсів

Запитання 28

На картосхемі позначено центри

варіанти відповідей

авіаракетобудування

атомної енергетики

чорної металургії

виробництва автомобілів

Запитання 29

Які чинники обумовили розміщення в Україні підприємств, на яких з імпортованих комплектуючих збирають побутову електротехніку та електроніку? (3 відповіді)

варіанти відповідей

значні площі невикористовуваних земель

можливості комбінування з металургією

кваліфікована робоча сила

потужна сировинна база

економія виробничих витрат

значні обсяги внутрішнього ринку

Запитання 30

Що зумовило розміщення автозаводу «Єврокар» у селі Соломонове біля Ужгорода?

варіанти відповідей

концентрація металургійних виробництв у Закарпатті

науково-дослідницька база Карпатського економічного району

кооперування з підприємствами країн Євросоюзу

електроенергія транзитних ліній електропередач та місцевих ГЕС

Запитання 31

На карті позначено центри розміщення виробництва

варіанти відповідей

літаків, космічної техніки

вагонів, локомотивів

автомобілів, автобусів

морських і річкових суден

Запитання 32

Яка роль машинобудування в сучасному світовому господарстві?

варіанти відповідей

Провідна складова частина промисловості, яка визначає НТП.

Своєрідний індикатор, що вказує на загальний рівень соціально - економічного розвитку країни.

Забезпечує технічне переорієнтування економіки.

Всі відповіді правильні.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест