Математичні та статистичні функції в табличному процесорі

Додано: 3 грудня 2020
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 4 рази
12 запитань
Запитання 1

Статистичні функції Excel призначені для:

варіанти відповідей

знаходження суми числових значень комірок

аналізу значень діапазонів комірок

аналізу значення однієї комірки

опрацювання текстових даних

Запитання 2

Для розв’язання яких задач доцільно застосовувати статистичну функцію AVERAGE

варіанти відповідей

Підрахунок підсумкової оцінки учня в електронному журналі обліку знань

Обчислення кількості учнів, які навчаються на відмінно, в електронному журналі обліку знань

Підрахунок кількості пропусків в електронному журналі обліку знань

Переведення оцінки, вказаної числом, у словесний запис 

Запитання 3

У якому випадку аргументом математичної функції є інша функція?

варіанти відповідей

=(PRODUCT(A1:В2)

=ROUND(A1;1) 

=ROUND(PRODUCT(A1:В2);1) 

=SUM(A1;B2:D4;F6) 

Запитання 4

Які з наведених функцій є математичними?

варіанти відповідей

ROUND 

OR

SUM

IF

Запитання 5

Які з наведених функцій є статистичними?

варіанти відповідей

ROUND 

AVERAGE 

SUM

COUNT 

Запитання 6

Що означає математична функція ROUND?

варіанти відповідей

округлення до вказаної кількості цифр після коми

остача від ділення

добуток

сума

Запитання 7

Функції OR, AND, NOT належать до:

варіанти відповідей

варіантних

математичних

статистичних

логічних

Запитання 8

Що означає математична функція SUM?

варіанти відповідей

сума

сума за умови, що ..


добуток


остача від ділення

Запитання 9

За допомогою статистичних функцій можна знайти...

варіанти відповідей

найбільше значення


найменше значення


розрахувати суму


розрахувати середнє значення

Запитання 10

Що означає статистична функція MAX?

варіанти відповідей

сума

максимальне значення


мінімальне значення


середнє арифметичне

Запитання 11

Що означає статистична функція COUNTA?

варіанти відповідей

кількість порожніх комірок

кількість комірок із числовими даними

кількість комірок із текстовими даними

кількість непорожніх комірок

Запитання 12

Що означає статистична функція COUNTBLANK?

варіанти відповідей

кількість порожніх комірок

кількість комірок із числовими даними

кількість комірок із текстовими даними

кількість непорожніх комірок

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест