Механічний рух населення. Статево-віковий склад населення, 8 кл

Додано: 6 квітня
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 253 рази
12 запитань
Запитання 1

Науковий співробітник однієї з компаній виїхав з країни для покращення матеріального стану сім'ї. Цей вчинок відповідає визначенню

варіанти відповідей

еміграція

природній приріст

депопуляція

іміграція

Запитання 2

Як називають різницю між кількістю людей, що залишило країну протягом року та кількістю осіб, що приїхали в країну на постійне місце проживання?

варіанти відповідей

Зовнішні міграції

Природний приріст населення

Сальдо міграцій

Еміграція

Запитання 3

Які риси притаманні для механічного руху населення України?

варіанти відповідей

Перевищення смертності над народжуваністю

Внутрішні міграції з півдня на північ країни

Маятникові міграції 

Депопуляція

Запитання 4

В яких країнах українська діаспора є найчисельнішою?

варіанти відповідей

Австралія, Нова Зеландія

Узбекистан , Киргизія

Канада, США

Бразилія, Аргентина

Запитання 5

Міграції - це ...

варіанти відповідей

Переміщення людей на інші території зі зміною місця проживання назавжди або на певний час

Сукупність людей, що постійно живуть на певній території

Процеси, що визначають чисельність населення світу або певної території

Стрімке зростання кількості населення

Запитання 6

До внутрішніх міграцій належать

варіанти відповідей

Еміграція

Імміграція

Рух населення в межах країни

Запитання 7

Причини міграцій

варіанти відповідей

Економічні

Політичні

Націонаьні

Релігійні

Екологічні

Всі варіанти

Запитання 8

Укажіть вид міграції населення, прикладом якого є залучення гравців-іноземців до складу команд футбольних клубів України.

варіанти відповідей

Примусова

Політична

Культурна

Трудова

Запитання 9

Як розрахувати природний приріст населення?

варіанти відповідей

смертність - народжуваність

народжуваність*смертність

народжуваність-смертність

народжуваність+смертність

Запитання 10

У структурі населення України:

варіанти відповідей

переважають чоловіки

переважають жінки

співвідношення чоловіків і жінок дорівнює 50/50

Запитання 11

Графічне зображення розподілу населення за статтю й віком на певний момент часу-це...

варіанти відповідей

міграційна політика

демографічна політика

статево-вікова піраміда

природний рух населення

Запитання 12

Зростання частки людей літнього віку це...? 

варіанти відповідей

демографічний мінус

"старіння нації"

депопуляція

механічний рух

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест