Методи астрономічних досліджень. Закони Кеплера

Додано: 16 листопада 2021
Предмет: Астрономія, 11 клас
Тест виконано: 511 разів
12 запитань
Запитання 1

Спостереження за об’єктами Всесвіту здійснюються у спеціальних астрономічних


варіанти відповідей

обсерваторіях

лабораторіях

інститутах

університетах

Запитання 2

Відрізняють 4 найголовніші фази Місяця.

варіанти відповідей

 новий Місяць, друга чверть, повний Місяць, четверта чверть

 новий Місяць, перша чверть, старий Місяць, третя чверть

 молодий Місяць, перша чверть, старий Місяць, третя чверть

новий Місяць, перша чверть, повний Місяць, остання чверть

Запитання 3

Виберіть вірне твердження.


 

.

 

 

варіанти відповідей

Сонячне затемнення відбувається тоді, коли Місяць потрапляє в тінь Землі.

Сонячне затемнення відбувається тоді, коли тінь від Місяця потрапляє на поверхню Землі.

 Сонячне затемнення відбувається тоді, коли тінь від Землі потрапляє на поверхню Місяця.

 Місячне затемнення відбувається тоді, коли тінь від Місяця потрапляє на поверхню Землі

Місячне затемнення відбувається тоді, коли Місяць потрапляє в тінь Землі.

Запитання 4

Як формулюється ІІІ закон Кеплера?


 

варіанти відповідей

Квадрати сидеричних періодів обертання двох плане відносяться як куби великих півосей їхніх орбіт

 Два тіла притягуються одне до одного із силою, пропорційною добутку мас ціх тіл і обернено пропорційно квадрату відстані між ними

 

Планети рівномірно рухаються по строго колових орбітах, в одному з фокусів яких є Сонце

 Під дією тяжіння одне небесне тіло рухається в ролі тяжіння іншого небесного тіла по одному з конічних перерізів - еліпсу, колу, параболі, гіперболі

Запитання 5

Як формулюється І закон Кеплера?

варіанти відповідей

 Планети обертаються по еліпсах, в одному з фокусів яких є Сонце

 Планети рівномірно рухаються по строго колових орбітах, в одному з фокусів яких є Сонце

 

 Радіус-вектор планети (лінія, що сполучає центр Сонця з центром планети) за однакові інтервали часу описує рівні площі

Квадрати сидеричних періодів обертання двох плане відносяться як куби великих півосей їхніх орбіт

Запитання 6

У які дні року Сонце сходить у точці сходу і заходить у точці заходу?

                                

варіанти відповідей

 1 січня 

 зимового та літнього сонцестоянь

 весняного та осіннього рівнодень

 завжди

Запитання 7

Цьому вченому вдалося вивести закони руху планет, які зіграли велику роль у розвитку знань про будову Сонячної системи


варіанти відповідей

 Йоганн Кеплер

 Галілео Галілей

 Йозеф Фраунгофер

 Микола Коперник

Запитання 8

Який закон визначає форму орбіт планет?


варіанти відповідей

 4 закон Кеплера

 3 закон Кеплера

 2 закон Кеплера

 1 закон Кеплера

Запитання 9

Як називається точка на орбіті планети, що є найближчою до Сонця ?

варіанти відповідей

 Апогей

 Афелій

 Перигелій

Ексцентриситет

Запитання 10

Конфігурація будь-якої зовнішньої планети, коли планета повернута до Землі своєю освітленою стороною, називається....


 

варіанти відповідей

 квадратура

протистояння

 сполучення

 елонгація

Запитання 11

Чорне тіло ...

варіанти відповідей

поглинає всю енергію, яка падає на його поверхню, і всю енергію перевипромінює в навколишній простір, але в іншій частині спектра.

поглинає всю енергію з космосу, а потім перевипромінює її в навколишній простір.

поглинає всю енергію, яка падає на його поверхню, і частково цю енергію перевипромінює в навколишній простір.

випромінює всю енергію, яка падає на його поверхню, в навколишній простір.

Запитання 12

Чому великі астрономічні обсерваторії будують у гірних місцевостях?

варіанти відповідей

У горах менша хмарність.

У горах більша тривалість ночі.

У горах менша турбулентність повітря.

Щоб наблизитися до планет.

Щоб зменшити світлові завади.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест